Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieżowej zaprasza do składania wniosków organizacje, które chcą realizować w 2023 r. polsko-ukraińskie projekty młodzieżowe.
Fundacja «Świat na Tak» po raz kolejny zaprasza nauczycieli szkół polskich za granicą do udziału w konkursie «Być Polakiem» (moduł B). Uczestnicy powinni przygotować konspekt lekcji gramatycznej na temat «Gramatyka na wesoło».
Fundacja «Świat na Tak» zaprasza dzieci i młodzież polonijną oraz dzieci Polaków mieszkających poza granicami Polski w wieku 6–22 lat do udziału XIV edycji konkursu «Być Polakiem» (moduł A).
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Liderzy Przemian ogłosiły otwarty konkurs dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia Kirkland Research w 2023 r.
Trwa nabór do polskich programów stypendialnych dla naukowców, działaczy kultury, dziennikarzy, przedstawicieli NGO oraz innych środowisk, których realizacja rozpocznie się w 2023 r.
Fundacja Liderzy Przemian ogłosiła kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia im. Lane’a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2023/2024.
Narodowa Akademia Nauk USA oraz Polska Akademia Nauk uruchomiły nabór wniosków do nowego programu wsparcia naukowców z Ukrainy. W jego ramach zostaną utworzone grupy ukraińskich badaczy, które otrzymają trzyletnie wsparcie finansowe.
Kapituła Nagrody im. Iwana Wyhowskiego prowadzi nabór kandydatur do Nagrody Głównej i Staży Naukowych na rok akademicki 2023/2024.
Studium Europy Wschodniej UW ogłosiło nabór zgłoszeń do Wschodniej Szkoły Zimowej. WSZ to wykłady, seminaria, spotkania i programy kulturalne prowadzone przez międzynarodowy zespół wykładowców.
Do 15 stycznia 2023 r. w Krakowie trwa nabór do programu stypendialnego «Thesaurus Poloniae». Inicjatywa adresowana jest do zagranicznych badaczy kultury, historii oraz dziedzictwa Polski i Europy Środkowej.