Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM realizuje Program Stypendialny #HelpUkraine – ICOM Poland Relief Fund. Jest on przeznaczony dla muzealników z Ukrainy.
Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu «Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży. Edycja 2022».
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do udziału w Programie stypendialnym dla Polonii im. generała Władysława Andersa – studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na polskich uczelniach.
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do czwartej edycji programu stypendialnego «Polonista NAWA» dla studentów i naukowców.
W ramach Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha oferowane są stypendia na studia II stopnia prowadzone w języku polskim lub angielskim na uczelniach polskich nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki.
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina zaprasza wszystkich chętnych do udziału w Konkursie «Odkryj niepowtarzalne pogranicze PBU».
Konsulat Generalny RP w Łucku zaprasza uczniów klas 8, 9, 10 i 11 uczących się języka polskiego w szkołach oraz przy towarzystwach polskich do wzięcia udziału w konkursie «IV Triathlon intelektualny – 50 lat sukcesów polskiego sportu 1970–2022».
Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie zaprasza dzieci i młodzież polskiego pochodzenia mieszkające poza granicami Polski do udziału w XXII edycji Konkursu Literackiego i Plastycznego dla Polonii.
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza naukowców z zagranicy do odbywania staży podoktoranckich w Polsce w ramach Programu im. Ulama obejmującego średniookresowe przyjazdy naukowców. Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.
Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, jak co roku, mimo pandemii i nieprzewidywalnych warunków funkcjonowania, organizuje konkurs dla uczniów szkół średnich ‒ w Polsce i w tych krajach, w których odbywała się ona dotychczas: na Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie oraz w Rumunii.