Wydarzenia
22 września 2022 r. w Polsce zostaną otwarte Punkty Przyjmowania Wniosków Wizowych, w których będą przyjmowane wnioski wizowe od obywateli Ukrainy pracujących jako kierowca w transporcie międzynarodowym oraz jako pilot lub inny członek załogi samolotu cywilnego – podaje VFS Global.
Artykuły
Nasz kolejny szkic jest poświęcony Józefowi Afentowi, starszemu policjantowi ІІ komisariatu policji w Równem aresztowanemu przez władze radzieckie następnego dnia po ich wkroczeniu na tereny II Rzeczypospolitej.