Wydarzenia
Zapraszamy Państwa na łamy dzisiejszego numeru «Monitora Wołyńskiego». Piszemy w nim m.in. o wołyńskim archeologu i numizmatyku, uczestniku Powstania Styczniowego Ludwiku Żytyńskim, medaliku przedstawiającym Matkę Bożą Łucką, a także polskich feriach dla 6 tys. dzieci z Ukrainy.
Wydarzenia
Deputowani Rady Miejskiej Łucka podjęli decyzję o zmianie nazwy ulicy Łobaczewskiego na ulicę Józefa Łobodowskiego. Również skwer przy ulicy Kowelskiej otrzymał nazwę skweru Generała Władysława Andersa.
Artykuły
Tekstem w ostatnim numerze, poświęconym biskupowi Kacprowi Cieciszowskiemu, sfinalizowaliśmy przegląd tej części «Pamiętników» świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, którą umownie nazwać można wołyńską. Jednak w tej publikacji jest wśród innych jeden rozdział, którego po prostu nie da się pominąć. Nazywa się «Ówczesny stan Rosyi».