«Monitor Wołyński» (po ukraińsku «Волинський монітор») – gazeta wydawana od 2009 r. 

Podstawowe informacje:
- dwujęzyczna gazeta: teksty ukazują się po polsku i po ukraińsku;
- 16 stron;
- nakład – 3 tys. egz.;
- zasięg – obwody wołyński, rówieński i tarnopolski (Ukraina);
- strona internetowa: https://monitorwolynski.com;
- strona internetowa projektu «Monitor Info» realizowanego przez redakcję «Monitora Wołyńskiego»: https://monitor-press.info

Podstawowe cele:
- promocja idei integracji europejskiej i euroatlantyckiej;
- relacjonowanie życia Polaków w obwodzie wołyńskim, rówieńskim i tarnopolskim;
- przybliżenie Polski Ukraińcom oraz Ukrainy Polakom (informacje o kraju, jego historii, kulturze, tradycjach, uczelniach, programach wymiany);
- sprzyjanie dialogowi obu narodów i łamanie stereotypów.

 Czytelnicy:
- Polacy zamieszkujący obwód wołyński, rówieński i tarnopolski oraz inne regiony Ukrainy;
- mieszkańcy regionu, którzy interesują się Polską, historią i współczesnym stanem stosunków polsko-ukraińskich;
- Polacy i Ukraińcy pochodzący z Wołynia;
- studenci polonistyki.

Finansowanie:

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Projekt «Polska Platforma Medialna – Ukraina 2023–2025» realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów. Treść każdego dostarczonego materiału wyraża poglądy i opinie jego autora. Treści zawarte w każdym z materiałów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii redakcji.

 

Redaktor naczelny – Walenty Wakoluk

Adres redakcji:
ul. Krylowa, 5/7
m. Łuck 43025
Ukraina

Tel.: +380 67 709 2949
E-mail: monitorwolynski@gmail.com