Nasz przyjaciel redakcyjny z Wielkopolski, który w wyniku wypadku motocyklowego stracił stopę, podzielił się własnym doświadczeniem dotyczącym protezowania. Wyraził nadzieję, że jego własne przeżycia będą pomocne dla osób w Ukrainie po okaleczeniach wojennych i skontaktował naszą redakcję z poznańską firmą Enforce Medical Technologies. Przedstawiamy naszym czytelnikom rozmowę z Adamem Gramalą, kierownikiem projektu.
Z Markiem Gołkowskim – polskim dyplomatą, Konsulem Generalnym RP w Kaliningradzie w latach 2008–2014, prezesem Polsko-Ukraińskiej Fundacji Współpracy Akademickiej «Obserwatorium», wykładowcą Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim, rozmawiamy o eskalacji konfliktu wokół Ukrainy.
25 lat temu powstało Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej. O głównej misji organizacji, jej aktualnych oraz wcześniejszych projektach opowiada prezes Zofia Michalewicz.
«Zależy mi, by ludzie bliżej zapoznali się z architekturą swojego miasta» – mówi Oleksandr Kotys, badacz przeszłości Łucka, kierownik Wydziału Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Łuckiej Radzie Miejskiej.
We Włodzimierzu Wołyńskim i Łucku odbyły się pokazy filmów polskiego reżysera Jerzego Antczaka. Zorganizowano je 26–27 sierpnia w ramach Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych «Noce i Dnie». 
Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego obchodzi 30-lecie powstania, w związku z czym rok 2021 został ogłoszony Rokiem SEW. 
Mimo że w roku 2021 wciąż obowiązują ograniczenia kwarantanny, dla ukraińskiej i polskiej literatury oraz dla Tarnopola jest to rok wielkiego powrotu Kornela Filipowicza, klasyka polskiej literatury, który urodził się w tym mieście.
Wybitny literaturoznawca i krytyk, uczony o międzynarodowym autorytecie, profesor Jarosław Poliszczuk obecnie zbliża się do jubileuszu 60-lecia. To dobra okazja, by porozmawiać – o osiągnięciach z przeszłości, wizji teraźniejszości oraz planach na przyszłość.
Jacek Dehnel jest jednym z najbardziej znanych polskich twórców młodego pokolenia. Jest bardzo wszechstronny – pisze wiersze, prozę, tłumaczy, coraz częściej zajmuje się też publicystyką. 
Polski pisarz Mirosław Wlekły przedstawił w Łucku swoją książkę «Gareth Jones. Człowiek, który wiedział za dużo». W tym roku ukazała się w ukraińskim wydawnictwie «Czowen» w tłumaczeniu Oleny Szeremet.