Z Olą Hnatiuk, polskim i ukraińskim naukowcem, działaczką społeczną, profesor Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, pierwszym radcą ds. kultury i nauki Ambasady RP w Kijowie w latach 2006–2010, rozmawialiśmy o ukraińskim społeczeństwie obywatelskim i inteligencji, kulturze w czasie wojny oraz stosunkach polsko-ukraińskich.
Czym się różni wojna rosyjsko-ukraińska od wojen jugosłowiańskich? Kiedy się skończy? Czy uda się Ukrainie odzyskać całe swoje terytorium?
«Rosja nie jest gotowa do uczciwej rozmowy o swojej wizji świata. Teraz pokój oznacza wojnę» – uważa Jerzy Marek Nowakowski, prezes Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, wykładowca Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim, ambasador RP na Łotwie (2010–2014) oraz w Armenii (2014–2017), ekspert Warsaw Enterprise Institute.
Pod koniec października br. do zasobów Internetu na temat historii Wołynia doszedł profil na Facebooku pt. «Memorium» poświęcony cmentarzowi katolickiemu w Łucku. Kilka dni temu jego założyciele uruchomili także stronę internetową: memorium.in.ua. O tym projekcie rozmawialiśmy z jego pomysłodawcą Arturem Aloszynem, genealogiem, historykiem i badaczem dziejów Wołynia.
Wiesław Pisarski, nauczyciel języka polskiego skierowany do Kowla przez ORPEG rozpoczął na Wołyniu już trzynasty rok szkolny. Przez cały ten okres uczy języka polskiego dzieci i dorosłych w Kowlu, w 2017–2018 pracował także w Łucku. Aktywnie angażuje się w życie miejscowej polskiej wspólnoty, jego uczniowie niejednokrotnie odnosiły sukcesy w konkursach ogólnoukraińskich oraz międzynarodowych.
Nasz przyjaciel redakcyjny z Wielkopolski, który w wyniku wypadku motocyklowego stracił stopę, podzielił się własnym doświadczeniem dotyczącym protezowania. Wyraził nadzieję, że jego własne przeżycia będą pomocne dla osób w Ukrainie po okaleczeniach wojennych i skontaktował naszą redakcję z poznańską firmą Enforce Medical Technologies. Przedstawiamy naszym czytelnikom rozmowę z Adamem Gramalą, kierownikiem projektu.
Z Markiem Gołkowskim – polskim dyplomatą, Konsulem Generalnym RP w Kaliningradzie w latach 2008–2014, prezesem Polsko-Ukraińskiej Fundacji Współpracy Akademickiej «Obserwatorium», wykładowcą Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim, rozmawiamy o eskalacji konfliktu wokół Ukrainy.
25 lat temu powstało Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej. O głównej misji organizacji, jej aktualnych oraz wcześniejszych projektach opowiada prezes Zofia Michalewicz.
«Zależy mi, by ludzie bliżej zapoznali się z architekturą swojego miasta» – mówi Oleksandr Kotys, badacz przeszłości Łucka, kierownik Wydziału Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Łuckiej Radzie Miejskiej.
We Włodzimierzu Wołyńskim i Łucku odbyły się pokazy filmów polskiego reżysera Jerzego Antczaka. Zorganizowano je 26–27 sierpnia w ramach Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych «Noce i Dnie».