Dla autorów

Redakcja «Monitora Wołyńskiego» jest otwarta na współpracę z autorami freelancerami. W celu usprawnienia współdziałania prosimy o przestrzeganie poniższych reguł:

1. Jeśli zamierzają Państwo zaproponować redakcji tekst do publikacji, należy go przesłać na mail: monitorwolynski@gmail.com. Najlepiej będzie, jeśli zgłoszą nam Państwo temat planowanej publikacji, zanim wyślą gotowy tekst, oraz ustalą z nami szczegóły, w tym długość tekstu i datę oddania. Chodzi nam o to, żeby nie doszło do sytuacji, że poświęcają Państwo czas i wysiłek w celu napisania tekstu, a redakcja odmawia ze względu na to, że jest on np. nieaktualny.

2. Do publikacji przyjmujemy teksty wcześniej niepublikowane oraz niezawierające plagiatów. Dziennikarski savoir-vivre nie przewiduje wysyłania przez autorów swoich tekstów do druku jednocześnie do kilku redakcji. Dla nas są ważne oryginalne treści. Decyzja o zamieszczaniu przedruku na naszej stronie jest podejmowania przez zespół redakcyjny.

3. Tekst przesłany przez Państwa ma być oryginalny, nie może zawierać traktowanych jako własne fragmentów czy całych tekstów stworzonych przez innych autorów, w tym autorów Wikipedii. Wszystkie publikacje najpierw sprawdzamy pod kątem potencjalnego plagiatu. Cytowanie jest dopuszczalne pod warunkiem podawania źródła.

4. Będziemy wdzięczni, jeśli Państwa teksty, opracowane przez członków zespołu redakcyjnego «Monitora Wołyńskiego» (redaktorów, tłumaczy, korektorów tekstów polskich i ukraińskich), będą przez Was proponowane do publikacji w innych mediach wyłącznie za zgodą redakcji «Monitora Wołyńskiego». Obowiązuje przy tym opatrzenie takiej publikacji informacją o tym, że ten tekst pierwotnie ukazał się w «Monitorze Wołyńskim» oraz linkiem prowadzącym do treści artykułu na naszej stronie. Doceniamy wysiłek naszych redaktorów, korektorów i tłumaczy.

5. Mimo że jesteśmy pismem dwujęzycznym, prosimy o wysyłanie do nas tekstów w jednym języku (może być zarówno po polsku, jak i po ukraińsku, ważne jest, by był to język, którym posługują się Państwo lepiej). Nie redagujemy jednocześnie dwóch tekstów napisanych w dwóch różnych językach. Do tłumaczenia oddajemy dopiero po opracowaniu tekstu przez redaktora i korektora.

6. Jeśli zamierzają nam Państwo zaproponować do publikacji wywiad, prosimy o nieautoryzowanie go przez rozmówcę. Oddajemy do autoryzacji zredagowany, skrócony oraz poprawiony przez korektorów tekst. Po autoryzacji przez rozmówcę tekst zostanie ponownie opracowany przez naszych redaktorów i korektorów.

7. Zdjęcia do publikacji należy wysyłać w formacie jpg na pocztę redakcyjną. Nie przyjmujemy do druku zdjęć przesłanych przez sieci społecznościowe i komunikatory. Zdjęcia należy wysyłać bez obróbki i nie zmniejszone. Należy także podać imię i nazwisko autora zdjęcia. Jeśli są to fotografie udostępnione Państwu przez inne osoby lub pobrane z innych źródeł, należy otrzymać zgodę ich autorów na publikację w «Monitorze Wołyńskim».

8. Zanim wyślą do nas Państwo swój tekst, zachęcamy do zapoznania się z kilkoma publikacjami na naszej stronie internetowej albo w gazecie oraz zwrócenia uwagi na to, jak wyglądają nasze teksty. Podajemy m.in. pełne imiona i nazwiska wszystkich wspominanych w publikacji osób (nie inicjały), wypowiedzi podajemy w cudzysłowie, stawiamy znak – tam, gdzie ma być myślnik (nie -), nie stawiamy zbędnych spacji (tym bardziej spacji przed przecinkami oraz kropkami, a także na początku akapitu).

9. Redakcja może prosić autora o doprecyzowanie i uzupełnienie szczegółów, które jej zdaniem są ważne dla zrozumienia przez czytelnika całości prezentowanej treści.

10. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

 

Warunki korzystania z treści należących do «Monitora Wołyńskiego»:

Mogą Państwo przedrukować nasze publikacje lub wybrane fragmenty tekstów pod warunkiem, że:

1. W publikacjach przedrukowanych ze strony monitorwolynski.com nazwa źródła będzie podawana jako «Monitor Wołyński» oraz opatrzona w pierwszym lub drugim akapicie linkiem prowadzącym do treści artykułu na naszej stronie. Jeśli informacje z naszej strony są wykorzystywane w radiu lub telewizji, prosimy o powołanie się na «Monitor Wołyński». Jeśli informacje z naszej strony są wykorzystywane gazetach papierowych, prosimy o podawanie źródła w tej formule: strona internetowa «Monitora Wołyńskiego» monitorwolynski.com.

2. Przedruk zdjęć wymaga zgody redakcji.

3. Jeśli zamierzają Państwo przedrukować ogłoszenia o naborach do programów stypendialnych lub o konkursach przetłumaczone przez nas na język ukraiński, należy brać pod uwagę, że teksty te pojawiły się na skutek wysiłku naszych tłumaczy, redaktorów i korektorów. W tej sytuacji należy podać, że ukraiński tekst ogłoszenia został przedrukowany ze strony «Monitora Wołyńskiego» oraz opatrzyć publikację linkiem prowadzącym do treści artykułu na naszej stronie.