Isuzu dla wołyńskiej policji
Artykuły

Lubelska Policja od wielu lat współpracuje z funkcjonariuszami Policji z obwodu wołyńskiego i wspólnie realizuje Program Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013. 2 września 2015 roku odbyła się w Łucku uroczystość przekazania tutejszym funkcjonariuszom Policji pojazdów ze specjalistycznym wyposażeniem.

W uroczystości przekazania 38 samochodów marki Isuzu udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński, Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Jarosław Szymczyk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin Jerzy Ostrowski. Lubelski Komendant Wojewódzki Policji – nadinsp. Dariusz Działo reprezentował garnizon lubelskiej Policji. W uroczystościach przekazania samochodów udział wziął także Zastępca Ministra Spraw Wewnętrznych Ukrainy ds. Integracji Europejskiej – Awakjan Tigran, Konsul Generalny RP w Łucku Beata Brzywczy, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Wasyl Pawluk a także przedstawiciele lokalnych władz.

 

Po wysłuchaniu hymnów Ukrainy, Polski i Unii Europejskiej głos zabrał Lubelski Komendant Wojewódzki Policji – nadinsp. Dariusz Działo, który powiedział do zebranych funkcjonariuszy Policji i Gości, że «odczuwa ogromną satysfakcję i radość, iż realizując kolejny element wspólnego projektu, możemy przekazać naszym ukraińskim kolegom 38 pojazdów marki Isuzu wraz ze specjalistycznym wyposażeniem o wartości ponad 1 mln 625 tys. euro. Każdy z samochodów zawiera kamerę cyfrową, ręczną kamerę termowizyjną, aparat cyfrowy oraz walizkę kryminalistyczną.

 

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie w partnerstwie z Zarządem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w Obwodzie Wołyńskim jest w trakcie realizacji projektu «Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego» w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013». Wartość przedsięwzięcia stanowi kwotę ponad 4 mln euro. Ostatnim celem realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz na terenach przygranicznych. Lubelski Komendant zwrócił uwagę na to, że tego typu współpraca ma na «celu podniesienie bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia obywateli zamieszkałych w strefie przygranicznej podczas sytuacji klęsk żywiołowych, katastrof ekologicznych oraz wypadków drogowych» Podkreślił również, że «poczucie bezpieczeństwa jest jednym z podstawowych potrzeb człowieka. Dlatego tworząc różnorodne mechanizmy, z pełną stanowczością walczymy z wszelkimi przejawami łamania prawa».

 

Obecna sytuacja może rodzić różnego rodzaju nowe problemy, dlatego ważne jest, aby istniała współpraca sił policyjnych Polski i Ukrainy. Minister Grzegorz Karpiński, zapewnił zebranych: «Europejska droga Ukrainy będzie zawsze popierana przez Rząd Polski i tego typu uroczystości, kiedy mieszkańcy w praktyce mogą zobaczyć, jak wygląda ta współpraca, będą odbywały się w przyszłych latach. Mogę o tym powiedzieć głośno dlatego, że czekamy na zatwierdzenie przez Komisję Europejską programu na kolejne lata o wartości 55mln euro».

 

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Wojewody Lubelskiego zaznaczył, że współpraca pomiędzy naszymi regionami ma wiele aspektów i dzieje się na szczeblu Zarządu Województwa, poszczególnych miast, samorządów gmin we wszystkich niemal dziedzinach życia. Wojewoda powiedział między innymi, że «współpraca służb mundurowych jest na bardzo wysokim poziomie», co służy bezpieczeństwu naszych regionów. Wyraził również przekonanie, że głęboko wierzy, iż «w nowej perspektywie jeszcze bardziej będziemy sięgać po fundusze europejskie, by nasze narody i nasze regiony przygraniczne jak najbardziej zbliżyć do siebie i by ta współpraca odbywała się we wszystkich dziedzinach, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć». Zapraszał do udziału przy różnych projektach, «które będą podnosiły na wyższy poziom życie mieszkańców obu naszych regionów».

 

Sekretarz Stanu w MSW Grzegorz Karpiński oraz Gen. Major Policji Petro Szpyha wręczyli ukraińskim funkcjonariuszom kluczyki do 38 policyjnych Isuzu, a także nastąpiło poświęcenie pojazdów przez przedstawicieli duchowieństwa.

 

MW

Powiązane publikacje
W Łucku rozmawiano o Kornelu Filipowiczu – klasyku literatury polskiej pochodzącym z Tarnopola
Wydarzenia
Zespół Międzynarodowego Festiwalu Literackiego «Frontera» zorganizował w Łucku spotkanie z czytelnikami i prezentację mikroserii książek Kornela Filipowicza, które ujrzały światło dzienne w tarnopolskim wydawnictwie «Krok».
04 października 2022
Rodzinne historie: Jadwiga Gusławska i jej Krzemieniec
Artykuły
Jadwiga Gusławska z Krzemieńca to współzałożycielka i pierwszy prezes Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej imienia Juliusza Słowackiego. Była redaktorem naczelnym gazety «Wspólne Dziedzictwo» wydawanej w Krzemieńcu w latach 2001–2004. Należała do grona osób, dzięki którym odradzało się Muzeum Juliusza Słowackiego. Pani Jadwiga jest społeczniczką działającą na rzecz polskiej mniejszości na Ukrainie, a także autorką piszącą do «Monitora Wołyńskiego». Dziś poznajemy jej rodzinne historie.
04 października 2022
Związki frazeologiczne: Woda z mózgu
Artykuły
Robienie tzw. wody z mózgu jest dość powszechnym zjawiskiem, do zaistnienia którego wystarczą podatni na wszelkie nawet najbardziej głupie sugestie przedstawiciele rodzaju ludzkiego. Ponieważ takowych na świecie jest jak mrówek, toteż manipulowanie opinią szarych mas przychodzi zazwyczaj zwolennikom tego typu rozwiązań bez trudu.
03 października 2022
Podczas pikniku transgranicznego w Łucku promowano dziedzictwo przyrodnicze
Wydarzenia
W Łucku został zorganizowany piknik transgraniczny. W programie wydarzenia znalazły się quest ekologiczny, otwarte dyskusje oraz piesze wycieczki po mieście – podaje Wydział Informacyjny Łuckiej Rady Miejskiej.
03 października 2022
Trwa rekrutacja do projektu «Szkoła dobrej jakości»
Konkursy
Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza szkoły polonijne do udziału w projekcie «Szkoła dobrej jakości».
01 października 2022
Wystawa porcelany w Łucku. Można zobaczyć na niej eksponaty ze zbiorów muzeów w Łucku i Stalowej Woli
Wydarzenia
29 września w Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym odbył się wernisaż inkluzyjnej wystawy «Sztuka dla każdego. Porcelana». Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu «Muzea pogranicza – przestrzeń dialogu międzykulturowego».
30 września 2022
«Bezpieczeństwo i Solidarność» tematem przewodnim Kongresu Współpracy Transgranicznej
Wydarzenia
Kongres Współpracy Transgranicznej w Lublinie to miejsce spotkań praktyków współpracy transgranicznej z krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego oraz platforma dialogu dla samorządów, organizacji pozarządowych, środowiska nauki, kultury i biznesu.
29 września 2022
«Bieg Pokoju» w Mielnikach. 83 lata temu zginęli tu żołnierze KOP
Wydarzenia
Polacy i Ukraińcy wspólnie uczcili pamięć oficerów i żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza zamordowanych przez sowietów we wrześniu 1939 r.
29 września 2022
Ukazał się nr 18 «Monitora Wołyńskiego»
Wydarzenia
Zapraszamy Państwa na łamy dzisiejszego numeru MW. Piszemy w nim m.in. o poświęceniu kościoła w Dźwiniaczce, Jadwidze Gusławskiej z Krzemieńca i jej wspomnieniach, policjancie ze Zdołbicy Władysławie Michalskim oraz polsko-ukraińskiej współpracy w ramach różnych projektów.
29 września 2022