Biblioteka Lodomerii
Wydarzenia

Gazety z okresu międzywojennego, informacje o książkach, archiwach i stronach internetowych, związanych z Wołyniem, można znaleźć na stronie http://lodomeria.weebly.com/    

Można tu znaleźć m.in. przewodnik «Państwowe Archiwum w Obwodzie Wołyńskim» oraz informatory «Katalog Ksiąg Metrykalnych Państwowego Archiwum w Obwodzie Wołyńskim (1600–1933)», «Państwowe Archiwum w Obwodzie Wołyńskim: ewidencje z adnotacjami. Zbiory z okresu do 1939 roku», «Państwowe Archiwum w Obwodzie Wołyńskim: ewidencje zbiorów organów i organizacji Komunistycznej Partii Ukrainy (1939–1991)».


Autorzy lodomeria.weebly.com podają także listę polskich stron internetowych, zawierających informacje o Wołyniu lub umożliwiających poszukiwanie członków rodziny. Są tu m.in. linki do stron Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, «Genetyka–Genealodzy», «Metryki. Wołyń (XIX-wieczne metryki z Wołynia)», «Strony o Wołyniu», «Wołyń – pamiątki polskich czasów», «Herbarz Polski», «Wołyń naszych przodków». Podano także ukraińskie strony: «Zrehabilitowani przez historię», «Historia miast i wsi Ukraińskiej SRR», oraz rosyjskie: «Memorial» і «Gerbownik».


Uwagę czytelnika z pewnością przyciągnie prasa ukazująca się w okresie międzywojennym, w języku ukraińskim i polskim. Tytuły te są dostępne w postaci plików pdf lub DjVu. Znajdziemy tu czasopisma: «Ziemia Wołyńska», «Wołyńskie Wiadomości Rzemieślnicze», «Громада», «Gromada Wołyńska», «Наш голос», «Наш шлях», «Kresy», «Życie Wołynia», «Młoda Wieś», «Dziennik Wołyński», «Goniec Wołyński», «Kurier Wołyński» i in. Niektóre tytuły są reprezentowane przez jeden czy kilka numerów, inne – poprzez liczniejszy zbiór.


Czytelnikom proponuje się także listę książek, katalogów i materiałów konferencji naukowych dotyczących historii Wołynia, które ukazały się w XXI wieku.


ВМ

Powiązane publikacje
Trwa rekrutacja do projektu «Szkoła dobrej jakości»
Konkursy
Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza szkoły polonijne do udziału w projekcie «Szkoła dobrej jakości».
01 października 2022
Wystawa porcelany w Łucku. Można zobaczyć na niej eksponaty ze zbiorów muzeów w Łucku i Stalowej Woli
Wydarzenia
29 września w Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym odbył się wernisaż inkluzyjnej wystawy «Sztuka dla każdego. Porcelana». Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu «Muzea pogranicza – przestrzeń dialogu międzykulturowego».
30 września 2022
«Bezpieczeństwo i Solidarność» tematem przewodnim Kongresu Współpracy Transgranicznej
Wydarzenia
Kongres Współpracy Transgranicznej w Lublinie to miejsce spotkań praktyków współpracy transgranicznej z krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego oraz platforma dialogu dla samorządów, organizacji pozarządowych, środowiska nauki, kultury i biznesu.
29 września 2022
«Bieg Pokoju» w Mielnikach. 83 lata temu zginęli tu żołnierze KOP
Wydarzenia
Polacy i Ukraińcy wspólnie uczcili pamięć oficerów i żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza zamordowanych przez sowietów we wrześniu 1939 r.
29 września 2022
Ukazał się nr 18 «Monitora Wołyńskiego»
Wydarzenia
Zapraszamy Państwa na łamy dzisiejszego numeru MW. Piszemy w nim m.in. o poświęceniu kościoła w Dźwiniaczce, Jadwidze Gusławskiej z Krzemieńca i jej wspomnieniach, policjancie ze Zdołbicy Władysławie Michalskim oraz polsko-ukraińskiej współpracy w ramach różnych projektów.
29 września 2022
Naftowa Niepodległość. Można pobrać infografiki poświęcone osiągnięciom Ignacego Łukasiewicza
Wydarzenia
W związku z obchodzonym na mocy decyzji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Ignacego Łukasiewicza Fundacja Wolność i Demokracja przedstawia serię sześciu infografik poświęconych temu bohaterowi.
28 września 2022
Infolinia dla uchodźców z Ukrainy chętnych do podjęcia nauki w polskich szkołach
Artykuły
Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wspólnie z UNICEF oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki RP uruchomiła specjalną infolinię informacyjną dla ukraińskich uczniów, studentów oraz ich rodzin i opiekunów.
27 września 2022
Poloniści zapraszają na olimpiadę
Konkursy
Wołyński Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki wspólnie z fundacją «EDUNOWA» zapraszają studentów polonistyk z całej Ukrainy do udziału w IV Studenckiej Olimpiadzie Wiedzy o Polsce «Łuckie Dialogi z Kulturą Polską 2022».
27 września 2022
Szkoła przy TKP imienia Tadeusza Kościuszki rozpoczyna nowy rok
Wydarzenia
Uczniowie sobotnio-niedzielnej szkoły przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki w Łucku spędzili ciekawe wakacje. Wypoczywali na letnim obozie językowym w Zamłyniu oraz uczestniczyli w wydarzeniach zorganizowanych przez partnerów Towarzystwa Kultury Polskiej w Zamościu, Mokrelipiu i Łomży.
26 września 2022