Narodowe czytanie «Quo vadis»
Artykuły

Szkoły i organizacje polskie działające na terenie Łuckiego okręgu konsularnego włączyły się 3 września do Narodowego Czytania powieści «Quo vadis» Henryka Sienkiewicza.

 

Wydarzenie to zostało zainicjowane przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę, którego list do uczestników akcji odczytywano w każdej z tych placówek. To lektura wybrana w plebiscycie czytelników. Książkę czytano w wielu miejscach w Polsce i za granicą. Głównym celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.


W polskiej literaturze istnieje wiele wspaniałych książek z których warto czerpać. Prezydent RP Andrzej Duda zwrócił uwagę, «że «Quo Vadis» zyskało uznanie Polaków dzięki temu, że Henryk Sienkiewicz ukazał ludzką naturę, na którą składało się: pożądanie, miłość, nienawiść i okrucieństwo, ale przede wszystkim zwycięstwo dobra, które miało siłę ducha i siłę wiary».

 

W Szkole Polskiej w Kowlu nauczyciel języka polskiego wprowadził swoich uczniów w temat dnia opowiadając o ciekawym życiu Henryka Sienkiewicza. Przypomniał także wszystkim najważniejsze wątki i bohaterów powieści. Punktualnie o 11.00 Prezes TKP w Kowlu Wacław Herka rozpoczął czytać pierwszy fragment powieści. Przeczytane zostały najważniejsze fragmenty słynnego dzieła polskiego noblisty, między innymi scena śmierci Petroniusza, uratowanie Ligii przez Ursusa i spotkanie św. Piotra z Jezusem.


Ważne także było to, że w Czytaniu wzięli udział absolwenci Szkoły Polskiej w Kowlu – teraz studenci różnych kierunków studiujący w Polsce. Dzień ten dla szkoły był także rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2016–2017. W szkole zabrzmiał pierwszy dzwonek po trzymiesięcznej przerwie. Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w pilotażowym teście przeprowadzonym w maju przez dra Jerzego Kowalewskiego zostały wręczone świadectwa z oceną poziomu języka.

 

W szkole sobotnio-niedzielnej języka polskiego przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej Narodowe Czytanie rozpoczęła prezes TKPZZ Zofia Michalewicz. Następnie dzieci i młodzież czytały fragmenty powieści. Do akcji włączyli się również rodzice i dziadkowie uczniów, ksiądz Ziemowit Koperski z parafii św. apostołów Piotra i Pawła w Zdołbunowie oraz przedstawicielki Biblioteki Rejonowej: Ludmiła Skirkanicz i Halina Czynszowa. Nie było to pierwsze czytanie «Quo vadis» w Zdołbunowie. Wiosną tego roku odbył się w Towarzystwie konkurs wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza połączony z czytaniem fragmentów nowel i powieści pisarza.

 

Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Tadeusza Czackiego w Zdołbunowie zorganizowało Narodowe Czytanie we współpracy ze Zdołbunowską Szkoła nr 5. Przedsięwzięcie odbyło się w klasie języka polskiego. Uczestnikami spotkania byli członkowie Centrum, którzy uczęszczają na zajęcia języka polskiego, harcerze drużyn zdołbunowskich hufca «Wołyń», uczniowie szkoły, którzy uczęszczają do działającego przy szkole Kółka Języka Polskiego oraz rodzice. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy znaczek z logiem akcji. Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego powitania gości w kawiarence literackiej «U Czackiego». Następnie nauczycielka Wiktoria Radica powiedziała kilka słów o akcji «Narodowe Czytanie». Uczestnicy obejrzeli prezentację o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza i na podstawie otrzymanej wiedzy rozwiązywali krzyżówkę poświęconą biografii noblisty. Spotkaniu towarzyszyła wystawa jego książek. Po przeczytaniu fragmentów «Quo Vadis» odbyła się dyskusja o tym dziele Sienkiewicza.

 

Sienkiewicza czytali także członkowie Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego Obwodu Tarnopolskiego oraz uczniowie Szkoły Języka Polskiego. Punktualnie o 12:00 z telewizyjnego ekranu popłynęły słowa pieśni «Quo vadis Domine» w wykonaniu Michała Bajora. W tym uroczystym dniu Marianna Seroka, nauczycielka języka polskiego skierowana do Tarnopola przez ORPEG, powitała przybyłych. Jako pierwsza fragment tekstu przeczytała Para Prezydencka, oczywiście dzięki telewizji. Sienkiewicza czytali dorośli, młodzież i dzieci, a także goście Towarzystwa z Polski. Krótkie, finałowe wystąpienie Prezesa PTKOOT Piotra Fryza poprzedziło wręczenie każdemu uczestnikowi krótkiej informacji o Henryku Sienkiewiczu i powieści.

 

W Polonijnym Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym w Tarnopolu jedenastu uczestników, w tym dwoje młodszych dzieci czytało XVII rozdział «Rzym się pali» oraz miało okazję sprawdzić swoją wiedzę z zakresu życia i twórczości wielkiego noblisty. Quiz na ten temat przeprowadziła prezes Maryna Wojnowa. W konkursie zwyciężyły Ludmyla Wąs, Halyna Honcharenko oraz Halyna Pilat.

 

Centrum Kulturalno-Edukacyjne imienia Tomasza Oskara Sosnowskiego w Równem oraz Rówieńska Biblioteka Obwodowa zgromadziły na Czytaniu 50 osób. Sienkiewicza czytali członkowie Centrum oraz Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury, osoby uczące się języka polskiego na zajęciach, które odbywają się w bibliotece, studenci z Równego i Ostroga, młodzież szkolna, i dziennikarze. Czytanie poprowadziły pracownik biblioteki Natalia Wojtowycz wspólnie z uczennicą Janą Dubynką. Uczestnicy czytali fragmenty utworu, a następnie je omawiali.

 

W Gimnazjum nr 4 w Łucku, Narodowe Czytanie «Quo vadis» zorganizowało Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Wołyniu im. Gabrieli Zapolskiej, której prezesem jest Switłana Zinczuk. Wśród obecnych na Narodowym Czytaniu byli artyści i nauczyciele poloniści. Sceny z powieści przeczytały Switłana Zinczuk, Alina Pieniszczuk, Irena Skuba, Anna Stańko-Prysiażniuk, Julia i Maria Łukacz oraz Switłana Duda.

 

Informacji o Narodowym Czytaniu w poszczególnych organizacjach udzielili:
Wiesław Pisarski, Zofia Michalewicz, Wiktoria Radica, Marianna Seroka, Maryna Wojnowa, Jarosław Kowalczuk, Switłana Zinczuk

narodowe_czytanie_2016_kowel.jpg

narodowe_czytanie_2016_luck.jpg

narodowe_czytanie_2016_ua_rowne.jpg

narodowe_czytanie_2016_ua_tarnopol_1.jpg

narodowe_czytanie_2016_ua_tarnopol_2.jpg

narodowe_czytanie_2016_zdolbunow_1

narodowe_czytanie_2016_zdolbunow_2.jpg

Powiązane publikacje
Nie tylko Maria Skłodowska-Curie. Nobliści z polskimi korzeniami
Artykuły
Kojarzeni z Polską laureaci Nagrody Nobla to nie tylko doskonale przez nas pamiętani Maria Skłodowska-Curie, Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Lech Wałęsa, Wisława Szymborska i Olga Tokarczuk. To także rzesza m. in. naukowców, szczególnie fizyków i chemików, którzy urodzili się i wychowywali na terenie Polski (w jej dawnych i obecnych granicach), a i przebywając zagranicą, często nosili Polskę w sercu.
06 października 2022
Ocaleni od zapomnienia: Władysław Michalski
Artykuły
Akta śledztwa wszczętego w 1939 r. wobec Władysława Michalskiego, policjanta ze Zdołbicy na Rówieńszczyźnie, zawierają tylko kilka kartek. Tak wyglądała większość spraw karnych wobec funkcjonariuszy polskiej policji, których władze radzieckie aresztowały według poprzednio ułożonej listy natychmiast po wkroczeniu na tereny Polski.
06 października 2022
ABC kultury polskiej: «Kwiat Jabłoni» – muzyka, która pochwyci was w swoje objęcia
Artykuły
Ich utwór «Dziś późno pójdę spać» do września 2022 r. odtworzono na YouTube ponad 40 mln razy. Do dziś wydali płyty: «Niemożliwe», «Mogło być nic», «Live Pol’and’Rock Festival» i «Wolne serca». Piszą i śpiewają o tym, co ich dotyka, porusza, o świecie otaczającym człowieka i jego przeżyciach wewnętrznych. Szybki sukces zespołu «Kwiat Jabłoni» zaskoczył nawet jego założycieli.
05 października 2022
W Łucku rozmawiano o Kornelu Filipowiczu – klasyku literatury polskiej pochodzącym z Tarnopola
Wydarzenia
Zespół Międzynarodowego Festiwalu Literackiego «Frontera» zorganizował w Łucku spotkanie z czytelnikami i prezentację mikroserii książek Kornela Filipowicza, które ujrzały światło dzienne w tarnopolskim wydawnictwie «Krok».
04 października 2022
Rodzinne historie: Jadwiga Gusławska i jej Krzemieniec
Artykuły
Jadwiga Gusławska z Krzemieńca to współzałożycielka i pierwszy prezes Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej imienia Juliusza Słowackiego. Była redaktorem naczelnym gazety «Wspólne Dziedzictwo» wydawanej w Krzemieńcu w latach 2001–2004. Należała do grona osób, dzięki którym odradzało się Muzeum Juliusza Słowackiego. Pani Jadwiga jest społeczniczką działającą na rzecz polskiej mniejszości na Ukrainie, a także autorką piszącą do «Monitora Wołyńskiego». Dziś poznajemy jej rodzinne historie.
04 października 2022
Związki frazeologiczne: Woda z mózgu
Artykuły
Robienie tzw. wody z mózgu jest dość powszechnym zjawiskiem, do zaistnienia którego wystarczą podatni na wszelkie nawet najbardziej głupie sugestie przedstawiciele rodzaju ludzkiego. Ponieważ takowych na świecie jest jak mrówek, toteż manipulowanie opinią szarych mas przychodzi zazwyczaj zwolennikom tego typu rozwiązań bez trudu.
03 października 2022
Podczas pikniku transgranicznego w Łucku promowano dziedzictwo przyrodnicze
Wydarzenia
W Łucku został zorganizowany piknik transgraniczny. W programie wydarzenia znalazły się quest ekologiczny, otwarte dyskusje oraz piesze wycieczki po mieście – podaje Wydział Informacyjny Łuckiej Rady Miejskiej.
03 października 2022
Trwa rekrutacja do projektu «Szkoła dobrej jakości»
Konkursy
Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza szkoły polonijne do udziału w projekcie «Szkoła dobrej jakości».
01 października 2022
Wystawa porcelany w Łucku. Można zobaczyć na niej eksponaty ze zbiorów muzeów w Łucku i Stalowej Woli
Wydarzenia
29 września w Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym odbył się wernisaż inkluzyjnej wystawy «Sztuka dla każdego. Porcelana». Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu «Muzea pogranicza – przestrzeń dialogu międzykulturowego».
30 września 2022