"Razem bezpieczniej"
Wydarzenia

W ramach współpracy międzynarodowej, policjanci z województwa lubelskiego i milicjanci z obwodu wołyńskiego na początku października podpisali porozumienie o współpracy, które ma na celu pomoc pracownikom Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych przy Zarządzie MSW Ukrainy (CEK) w otrzymaniu sprzętu dla badania narkotyków, a Polakom – zakup floty pościgowej oraz przenośnych centrów monitoringu.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2007-2013 i przewiduje sfinansowanie ze środków Unii Europejskiej udoskonalenia bazy materialno-technicznej policji krajów uczestniczących w projekcie. Liderem i koordynatorem projektu jest strona polska, która poniesie koszty finansowania i opracuje potrzebną dokumentację niezbędną do aplikowania o uczestnictwo w Programie. Oprócz tego lubelscy policjanci zobowiązali się wspólnie z ukraińskimi milicjantami zrealizować projekt „Razem bezpieczniej”. Będą oni uczestniczyli w doborze wykonawcy przetargu na zakup nowego sprzętu dla CEK, zorganizują wspólne seminaria, szkolenia i wizyty, podzielą się doświadczeniem i informacją, która będzie sprzyjała ujawnianiu przestępczości transgranicznej a zwłaszcza handlu ludźmi, kontrabandy narkotyków oraz nielegalnej migracji.

Tomasz Bielecki, pełnomocnik Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji do spraw kontaktów z ukraińską milicją powiedział, że w przededniu Euro 2012 strony, które podpisały porozumienie, muszą podzielić się doświadczeniem i zapoznać się z ustawodawstwem sąsiednich krajów, żeby na czas i efektywnie zrealizować wszystkie przedsięwzięcia związane z bezpieczeństwem podczas mistrzostw. Zaznaczył także, że jest zadowolony ze współpracy z milicją wołyńską, która trwa od 6 lat. O tym, że metody pracy lubelskich policjantów i wołyńskich milicjantów udało się połączyć, świadczy skuteczne poszukiwanie polskich przestępców ukrywających się na terytorium Ukrainy i ich ekstradycja do Polski.

-5709

Podpisanie porozumienia przez Wiktora Szwydkiego – Naczelnika Zarządu MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim i Dariuszem Działo – Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji odbyło się w przyjaznej atmosferze. Partnerzy zaznaczyli, że jest to tylko etap przygotowawczy na drodze do realizacji ostatecznego celu projektu, która potrwa dwa lata. Mimo to strona polska spodziewa się, że pierwszy sprzęt dla laboratorium badającego narkotyki uda się zakupić już w 2010 roku.

Kierownik Ukraińskiego Oddziału Biura Interpolu Igor Riabczykow powiedział, że wołyńscy milicjanci oczekują od tego projektu udoskonalenia bazy materialno-technicznej Zarządu MSW finansowanego ze środków Unii Europejskiej, przeznaczonych na nowe metody walki z przestępczością. Jest to pierwszy taki projekt na Ukrainie, który jest współrealizowany przez policje krajów sąsiednich. W podpisaniu porozumienia uczestniczył także przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej przy polskiej ambasadzie w Kijowie Waldemar Ilczewski.

Iryna NOWOSAD, Dział prasowy Zarządu MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim

 

 

 

Powiązane publikacje
Trwają zgłoszenia na Szkołę Lidera Polonijnego «Ja-Lider»
Wydarzenia
Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza na hybrydowy kurs (stacjonarny i on-line) «Wartościowe zarządzanie – kurs coachingowy dla przedstawicieli polskich organizacji na świecie» w ramach projektu «Szkoła Lidera Polonijnego „Ja-Lider”». Kompleksowy projekt rozwojowy dla organizacji polskich».
09 czerwca 2023
Rodzinne historie: Zagórscy z Drużkopola
Artykuły
Zofia Hołdowańska pochodzi z polsko-ukraińskiej rodziny z okolic Horochowa. Razem z córką Bogdaną, która zgłębia genealogię rodu, opowiedziała nam o przeszłości swojej rodziny.
09 czerwca 2023
W Łucku została zaprezentowana książka «Oździutycze: szkice historyczne»
Artykuły
Oździutycze – obecnie mała i prawie zapomniana wołyńska wieś, będąca niegdyś miastem na prawie magdeburskim. Urodzona tam badaczka Wołynia Halina Marczuk-Futała napisała książkę «Oździutycze: szkice historyczne». Prezentacja publikacji odbyła się 7 czerwca w Wołyńskiej Obwodowej Bibliotece dla Młodzieży.
08 czerwca 2023
Ukazał się nr 11 «Monitora Wołyńskiego»
Wydarzenia
W dzisiejszym numerze «Monitora Wołyńskiego» piszemy o Dniu Dziecka w Zamłyniu, udziale lekarzy z Łucka w kanadyjskiej misji w Polsce, przeniesieniu pochówków ze Lwowa do Olejowa oraz Zagórskich z Drużkopola.
08 czerwca 2023
Parafia w Kiwercach będzie obchodziła jubileusz
Wydarzenia
16 czerwca kiwereccy katolicy zapraszają do swojego kościoła na obchody stulecia parafii.
08 czerwca 2023
Znamy datę finału akcji Narodowe Czytanie 2023
Wydarzenia
6 czerwca, w dniu 182. urodzin Elizy Orzeszkowej, prezydent RP Andrzej Duda opublikował list zapraszający do włączenia się we wspólne czytanie powieści «Nad Niemnem» oraz ogłosił datę wielkiego finału tegorocznej akcji – podaje Narodowe Centrum Kultury.
07 czerwca 2023
Katolicy w Łucku obchodzili jubileusz swego biskupa
Artykuły
Wierni diecezji łuckiej obchodzili 20. rocznicę święceń biskupich swojego ordynariusza.
07 czerwca 2023
W Tarnopolu dyskutowano o książce Piaseckiego
Wydarzenia
6 czerwca Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Języków Słowiańskich Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Wołodymyra Hnatiuka zorganizowała dyskusję na temat powieści «Zapiski oficera Armii Czerwonej» Sergiusza Piaseckiego.
07 czerwca 2023
Przedsiębiorcze dzieciaki ukończyły projekt
Wydarzenia
Łuck już po raz drugi zrealizował projekt «Przedsiębiorcze dzieciaki: Łuck–Lublin». Na ostatnim spotkaniu, które odbyło się 6 czerwca, uczestnicy projektu zaprezentowali swoje osiągnięcia.
06 czerwca 2023