Echa szkolne Zuzanny Ginczanki
Artykuły

W Ostrogu i w Równem odbyły się prezentacje tomiku «Zuzanna Ginczanka. Wiersze». Wydarzenia miały miejsce 19 marca na Uniwersytecie Narodowym Akademia Ostrogska oraz 20 marca na Narodowym Uniwersytecie Gospodarki Wodnej i Zasobów Naturalnych.

Książka «Zuzanna Ginczanka. Wiersze» ukazała się pod koniec 2017 r. z okazji setnej rocznicy urodzin polskiej poetki żydowskiego pochodzenia Zuzanny Ginczanki. Po raz pierwszy zaprezentowano ją 19 lutego w Łucku. Publikacja wyszła drukiem dzięki wsparciu finansowemu Konsulatu Generalnego RP w Łucku. Na język ukraiński wiersze poetki przetłumaczył literaturoznawca prof. Jarosław Poliszczuk.

Przy okazji pojawienia się tej książki (podkreślić należy, że jest to pierwszy zbiór przekładów wierszy Ginczanki na język ukraiński) chcę opowiedzieć Czytelnikom Monitora Wołyńskiego o rówieńskiej szkolnej gazecie «Echa Szkolne» wydawanej w okresie międzywojennym. To właśnie w niej swoje wczesne utwory publikowała Zuzanna Ginczanka, a dokładnie Ginzburżanka lub Gincburżanka – bo tak wtedy podpisywała swoją poezję.

«Echa Szkolne» – to miesięcznik redagowany przez uczniów klas starszych Gimnazjum Państwowego im. Tadeusza Kościuszki w Równem. Wydawany był on od 1928 r. Na początku była to zwykła szkolna gazetka, która wkrótce przekształciła się w poważne czasopismo. Ukazywało się ono w ciągu roku szkolnego – od października do maja.

g1

Pierwsza strona gazety «Echa Szkolne». Nr 1/21 z 1 października 1931 r.

Z redakcją tej gazety współpracowały gimnazja rosyjskie, ukraińskie i żydowskie w Równem, a później także szkoła handlowa. Stopniowo nawiązywane były kontakty ze szkołami z Krzemieńca, Zdołbunowa, Łucka, Kowla a nawet Warszawy, o czym świadczą teksty opublikowane w miesięczniku. Redakcja informowała czytelników nie tylko o życiu szkolnym uczniów i pedagogów, ale pisała również o wydarzeniach, które miały miejsce na Wołyniu oraz w całej Polsce.

W gazecie funkcjonowały działy krajoznawczy, historyczny, literacko-poetycki oraz dział rozrywki. Gazeta była sprzedawana. Można było ją również zaprenumerować. Jeden egzemplarz kosztował 20 groszy, a za komplet, czyli 5 numerów, trzeba było zapłacić 1 złoty.

Na łamach miesięcznika «Echa Szkolne» ukazywały się utwory prozatorskie i poetyckie nie tylko Zuzanny Gincburżanki, ale również Jana Lubicza, Jerzego Wolańskiego, Dawida Wansteina, Bolesława Pluty, Bronisława Dmuchowskiego, Dmytra Blindże, Z. Chmielowskiej, T. Bielinki, T. Gostyńskiego i in. Większość uczniów niestety podpisywała swoje prace pseudonimami albo podawała nazwisko i tylko pierwszą literę imienia.

Wiersze Zuzanny Ginczanki cechowała dojrzałość. Były one drukowane prawie w każdym numerze. W tomiku «Zuzanna Ginczanka. Wiersze» ukazał się tylko jeden wiersz z tego okresu twórczości poetki – «Uczta wakacyjna». Opublikowała go ona po raz pierwszy jako uczennica piątej klasy Gimnazjum w nr 1/21 gazety «Echa Szkolne» z 1 października 1931 r. i podpisała: «Zuzanna Ginzburżanka kl. V-b».

g2

Wiersz Zuzanny Ginczanki, opublikowany w gazecie «Echa Szkolne» w nr 1/21

z 1 października 1931 r.

Pozostałe utwory poetyckie, opublikowane na łamach gazety «Echa Szkolne» w latach 1931–1933 (mam w osobistym archiwum komplet numerów tej gazety do lutego 1933 r.), takie jak: «Spotkanie „Ech”», «Na jutro mamy wiele lekcyj», «Sztubackie trele», «Czekam wiosny», «Nad mapą», «Zwycięzcy», «Myśli zayoyane» i «Styczniowe porównania», nie weszły do zaprezentowanego tomiku.

Wspomniane wyżej wiersze Ginczanki, opublikowane w gazecie «Echa Szkolne», nie weszły również do jedynego tomiku poezji wydanego jeszcze za jej życia «O centaurach». Możemy więc powiedzieć, że zachowały się one właśnie dzięki temu, że ukazały się na łamach szkolnej gazety.

g4

Wiersz Zuzanny Ginczanki, opublikowany w gazecie «Echa Szkolne» w nr 3/23

z 1 grudnia 1931 r.

g6

Wiersz Zuzanny Ginczanki, opublikowany w gazecie «Echa Szkolne» w nr 4/24

z 15 stycznia 1932 r.

g8

Wiersz Zuzanny Ginczanki, opublikowany w gazecie «Echa Szkolne» w nr 5/25 z 1 lutego 1932 r.

g10

Wiersz Zuzanny Ginczanki, opublikowany w gazecie «Echa Szkolne» w nr 6/26 z 1 marca1932 r.

g18

Wiersz Zuzanny Ginczanki, opublikowany w gazecie «Echa Szkolne» w nr 6/26 z 1 marca 1932 r.

g12

Wiersz Zuzanny Ginczanki, opublikowany w gazecie «Echa Szkolne» w nr 1/27

z 1 października 1932 r.

g14

Wiersz Zuzanny Ginczanki, opublikowany w gazecie «Echa Szkolne» w nr 3/29

z 1 grudnia 1932 r.

g16

Wiersz Zuzanny Ginczanki, opublikowany w gazecie «Echa Szkolne» w nr 4/30,

styczeń-luty 1933 r.

Wacław BUKLAREWICZ,

Towarzystwo Kultury Polskiej im. Władysława Reymonta w Równem

Powiązane publikacje
«Ojcze nasz» po ukraińsku autorstwa łotewskiego kompozytora. W łuckim kościele odbędzie się koncert dobroczynny
Wydarzenia
W niedzielę, 29 maja, o godz. 16.00 w katolickiej katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku odbędzie się koncert dobroczynny «Mimo wojny. Wiara. Nadzieja. Wiosna». Wystąpi chór biskupi łuckiej katedry prawosławnej pw. Trójcy Świętej «Oranta».
27 maja 2022
Ocaleni od zapomnienia: Władysław Jakuszewski
Artykuły
W okresie międzywojennym Władysław Jakuszewski pracował w policji w Równem, Kowlu, Dubnie i Zdołbunowie. Został aresztowany przez NKWD w listopadzie 1939 r., a w marcu 1941 r. za «aktywną działalność przeciw ruchowi rewolucyjnemu» został skazany na osiem lat poprawczych obozów pracy.
27 maja 2022
Związki frazeologiczne: Punkt widzenia
Artykuły
Henry Kissinger to dość już wiekowy, albowiem liczący sobie 98 lat (swoją drogą: cóż za piękny wiek!), wielce zasłużony były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego i sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki za kadencji prezydentów Richarda Nixona i Geralda Forda.
26 maja 2022
Zapraszamy migrantów z Ukrainy do udziału w badaniu dotyczącym używania języków
Wydarzenia
Migranci z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., proszeni są o wzięcie udziału w badaniu zachowań związanych z używaniem języków w nowej rzeczywistości.
26 maja 2022
Nie żyje Teresa Dutkiewicz – wiceprezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
Wydarzenia
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że zmarła Teresa Dutkiewicz, wieloletnia działaczka polska na Ukrainie i dziennikarka.
25 maja 2022
«Wsparcie ze strony Polski jest nieocenione». Do Łucka dotarła pomoc z Katowic i Łodzi
Wydarzenia
Pomoc humanitarna z Polski nadal dociera do ukraińskich wolontariuszy. O ostatnim ładunku mówił Władysław Doroszenko, współkoordynator Zjednoczonego Centrum Komunikacji w Łucku.
25 maja 2022
Rotmistrz Witold Pilecki – ochotnik z obozu Auschwitz
Artykuły
Aby zbadać, co dzieje się w KL Auschwitz – na ochotnika dał się złapać i zamknąć w tym przerażającym miejscu. Zebrane przez niego informacje zaczęły otwierać zachodniemu światu oczy na zbrodnie Niemców. Mimo tak niebywałych zasług został stracony w stalinowskim więzieniu 25 maja 74 lata temu. O rotmistrzu Witoldzie Pileckim pisze dr Adam Cyra.
25 maja 2022
Służby komunalne uporządkowały stary cmentarz katolicki w Dubnie
Wydarzenia
Służby komunalne posprzątały stary cmentarz katolicki przy ul. Młynowskiej w Dubnie. Odnowiły także jedyny grobowiec, którzy przetrwał do naszych dni. Prace zostały sfinansowane ze środków miejscowego budżetu.
24 maja 2022
ABC kultury polskiej: Paweł Łoziński – reżyser w drodze
Artykuły
Paweł Łoziński to znany w Polsce reżyser, scenarzysta i producent interesujących filmów dokumentalnych. W wywiadzie dla internetowego radia «357» na pytanie: «Kim jesteś?» odpowiedział: «Człowiekiem w drodze».
24 maja 2022