Patroni roku 2019 w Polsce i najważniejsze rocznice
Artykuły

Sejm i Senat RP zdecydowały o ustanowieniu patronów roku 2019. Tym zaszczytnym mianem uhonorowane zostały wybitne osoby: pisarz Gustaw Herling-Grudziński, działaczka niepodległościowa Anna Walentynowicz, kompozytor Stanisław Moniuszko, pianistka Maria Szymanowska.

Uchonorowane zostaną również przełomowe wydarzenia historyczne: Unia Lubelska i Powstania Śląskie, a także organizacja – Liga Morska i Rzeczna i dziedzina nauki – matematyka.

Gustaw Herling-Grudziński to jeden z ważniejszych pisarzy polskich XX wieku. 20 maja 2019 r. minie 100. rocznica jego urodzin. Był więźniem sowieckiego łagru w Jercewie (obwód archangielski w Rosji), z którego wspomnienia zawarł w książce «Inny świat». Pisał o kryzysie człowieczeństwa i upadku wszelkich wartości w czasach totalitarnego zniewolenia.

Patroni Herling Grudzinski


Gustaw Herling-Grudziński – zdjęcie NKWD (Grodno, 1940)

W 2019 r. (15 sierpnia) przypada 90. rocznica urodzin Anny Walentynowicz. Była wybitną, wielokrotnie represjonowaną działaczką społeczną i niepodległościową w czasach PRL, członkiem Wolnych Związków Zawodowych i współtwórczynią Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność». Anna Walentynowicz urodziła się we wsi Sienne na Wołyniu (obecnie wieś Sadowe w rejonie hoszczańskim obwodu rówieńskiego).

Patroni Walentynowicz


Prezydent Lech Kaczyński dekoruje Annę Walentynowicz Orderem Orła Białego, 3 maja 2006

Stanisław Moniuszko to ogromnie zasłużony dla polskiej kultury kompozytor, dyrygent, dyrektor Teatru Wielkiego w Warszawie, twórca polskiej opery narodowej. 5 maja 2019 r. minie 200 lat od jego urodzin. Był autorem ponad 260 pieśni, baletów, operetek i oper, w tym tak słynnych jak «Halka» i «Straszny dwór».

Patroni Moniuszko


Tytus Maleszewski, Portret Stanisława Moniuszki

14 grudnia 2019 r. przypadnie 230. rocznica urodzin wybitnej polskiej pianistki i kompozytorki Marii Szymanowskiej. Była jedną z pierwszych sławnych kobiet pianistek w historii kultury europejskiej. Pisała liczne utwory na fortepian, m. in.: walce, polonezy, mazurki, nokturny. Koncertowała w całej Europie (Francja, Anglia, Niemcy, Włochy, Rosja).

Patroni Szymanowska


Aleksander Kokular, Portret Marii Szymanowskiej przy fortepianie

Rok 2019 będzie rokiem Unii Lubelskiej (450. rocznica zawarcia – 1 lipca 1569 r.). To bardzo ważne dla Polski wydarzenie historyczne – dwa połączone ze sobą unią personalną, ale niezależne od siebie państwa: Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie utworzyły Rzeczpospolitą Obojga Narodów, jedno z największych i najsilniejszych w tym czasie państw w Europie. Miało ono wspólnego monarchę, herb, sejm, walutę oraz politykę zagraniczną, zachowano natomiast odrębność skarbu, urzędów, wojska i sądownictwa.

Patroni Unia Lubelska


Jan Matejko, Unia lubelska, 1869

16 sierpnia 2019 r. minie 100. rocznica wybuchu I powstania śląskiego. Wszystkie trzy powstania śląskie wybuchły po zakończeniu I wojny światowej, w okresie formowania się niepodległego Państwa Polskiego. Powstania przyczyniły się do tego, że znacznie większa niż pierwotnie planowano część Górnego Śląska znalazła się w granicach II Rzeczpospolitej. Przywódcami powstań byli Alfons Zgrzebniok i Wojciech Korfanty.

W 2019 r. zostanie uhonorowana organizacja – Liga Morska i Rzeczna. Została utworzona 100 lat temu jeszcze pod nazwą Liga Żeglugi Polskiej. Była polską organizacją społeczną, która stawiała sobie za cel propagowanie spraw morskich i wagi uzyskanego dostępu do morza w odrodzonym po I wojnie światowej Państwie Polskim. Wspierała także organizację i rozbudowę zarówno polskiej floty morskiej, jak i rzecznej.

Rok 2019 będzie rokiem Matematyki (stulecie powstania Polskiego Towarzystwa Matematycznego – założone 2 kwietnia 1919 r.). To wyróżnienie ma na celu uhonorowanie ogromnych osiągnięć polskich matematyków, a także docenienie znaczenia tej dziedziny nauki dla rozwoju nowoczesnego społeczeństwa.

W 2019 r. obchodzone będą: 150. rocznica urodzin dramaturga, malarza, architekta Stanisława Wyspiańskiego oraz malarza Józefa Mehoffera, 210. rocznica urodzin poety i dramaturga Juliusza Słowackiego, 130. rocznica urodzin pisarki Marii Dąbrowskiej i 170. rocznica urodzin malarza Józefa Chełmońskiego.

W lutym mija 30. rocznica rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu w Warszawie z udziałem przedstawicieli rządu i opozycji, w marcu – 20. rocznica przyjęcia Polski do NATO, w maju – 15. rocznica przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, we wrześniu – 80. rocznica agresji Niemiec i ZSRR na Polskę.

Piotr KOWALIK,

nauczyciel skierowany do Łucka przez ORPEG

Źródło zdjęć: Wikipedia

Powiązane publikacje
W Łucku rozmawiano o Kornelu Filipowiczu – klasyku literatury polskiej pochodzącym z Tarnopola
Wydarzenia
Zespół Międzynarodowego Festiwalu Literackiego «Frontera» zorganizował w Łucku spotkanie z czytelnikami i prezentację mikroserii książek Kornela Filipowicza, które ujrzały światło dzienne w tarnopolskim wydawnictwie «Krok».
04 października 2022
Rodzinne historie: Jadwiga Gusławska i jej Krzemieniec
Artykuły
Jadwiga Gusławska z Krzemieńca to współzałożycielka i pierwszy prezes Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej imienia Juliusza Słowackiego. Była redaktorem naczelnym gazety «Wspólne Dziedzictwo» wydawanej w Krzemieńcu w latach 2001–2004. Należała do grona osób, dzięki którym odradzało się Muzeum Juliusza Słowackiego. Pani Jadwiga jest społeczniczką działającą na rzecz polskiej mniejszości na Ukrainie, a także autorką piszącą do «Monitora Wołyńskiego». Dziś poznajemy jej rodzinne historie.
04 października 2022
Związki frazeologiczne: Woda z mózgu
Artykuły
Robienie tzw. wody z mózgu jest dość powszechnym zjawiskiem, do zaistnienia którego wystarczą podatni na wszelkie nawet najbardziej głupie sugestie przedstawiciele rodzaju ludzkiego. Ponieważ takowych na świecie jest jak mrówek, toteż manipulowanie opinią szarych mas przychodzi zazwyczaj zwolennikom tego typu rozwiązań bez trudu.
03 października 2022
Podczas pikniku transgranicznego w Łucku promowano dziedzictwo przyrodnicze
Wydarzenia
W Łucku został zorganizowany piknik transgraniczny. W programie wydarzenia znalazły się quest ekologiczny, otwarte dyskusje oraz piesze wycieczki po mieście – podaje Wydział Informacyjny Łuckiej Rady Miejskiej.
03 października 2022
Trwa rekrutacja do projektu «Szkoła dobrej jakości»
Konkursy
Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza szkoły polonijne do udziału w projekcie «Szkoła dobrej jakości».
01 października 2022
Wystawa porcelany w Łucku. Można zobaczyć na niej eksponaty ze zbiorów muzeów w Łucku i Stalowej Woli
Wydarzenia
29 września w Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym odbył się wernisaż inkluzyjnej wystawy «Sztuka dla każdego. Porcelana». Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu «Muzea pogranicza – przestrzeń dialogu międzykulturowego».
30 września 2022
«Bezpieczeństwo i Solidarność» tematem przewodnim Kongresu Współpracy Transgranicznej
Wydarzenia
Kongres Współpracy Transgranicznej w Lublinie to miejsce spotkań praktyków współpracy transgranicznej z krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego oraz platforma dialogu dla samorządów, organizacji pozarządowych, środowiska nauki, kultury i biznesu.
29 września 2022
«Bieg Pokoju» w Mielnikach. 83 lata temu zginęli tu żołnierze KOP
Wydarzenia
Polacy i Ukraińcy wspólnie uczcili pamięć oficerów i żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza zamordowanych przez sowietów we wrześniu 1939 r.
29 września 2022
Ukazał się nr 18 «Monitora Wołyńskiego»
Wydarzenia
Zapraszamy Państwa na łamy dzisiejszego numeru MW. Piszemy w nim m.in. o poświęceniu kościoła w Dźwiniaczce, Jadwidze Gusławskiej z Krzemieńca i jej wspomnieniach, policjancie ze Zdołbicy Władysławie Michalskim oraz polsko-ukraińskiej współpracy w ramach różnych projektów.
29 września 2022