Patroni roku 2019 w Polsce i najważniejsze rocznice
Artykuły

Sejm i Senat RP zdecydowały o ustanowieniu patronów roku 2019. Tym zaszczytnym mianem uhonorowane zostały wybitne osoby: pisarz Gustaw Herling-Grudziński, działaczka niepodległościowa Anna Walentynowicz, kompozytor Stanisław Moniuszko, pianistka Maria Szymanowska.

Uchonorowane zostaną również przełomowe wydarzenia historyczne: Unia Lubelska i Powstania Śląskie, a także organizacja – Liga Morska i Rzeczna i dziedzina nauki – matematyka.

Gustaw Herling-Grudziński to jeden z ważniejszych pisarzy polskich XX wieku. 20 maja 2019 r. minie 100. rocznica jego urodzin. Był więźniem sowieckiego łagru w Jercewie (obwód archangielski w Rosji), z którego wspomnienia zawarł w książce «Inny świat». Pisał o kryzysie człowieczeństwa i upadku wszelkich wartości w czasach totalitarnego zniewolenia.

Patroni Herling Grudzinski


Gustaw Herling-Grudziński – zdjęcie NKWD (Grodno, 1940)

W 2019 r. (15 sierpnia) przypada 90. rocznica urodzin Anny Walentynowicz. Była wybitną, wielokrotnie represjonowaną działaczką społeczną i niepodległościową w czasach PRL, członkiem Wolnych Związków Zawodowych i współtwórczynią Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność». Anna Walentynowicz urodziła się we wsi Sienne na Wołyniu (obecnie wieś Sadowe w rejonie hoszczańskim obwodu rówieńskiego).

Patroni Walentynowicz


Prezydent Lech Kaczyński dekoruje Annę Walentynowicz Orderem Orła Białego, 3 maja 2006

Stanisław Moniuszko to ogromnie zasłużony dla polskiej kultury kompozytor, dyrygent, dyrektor Teatru Wielkiego w Warszawie, twórca polskiej opery narodowej. 5 maja 2019 r. minie 200 lat od jego urodzin. Był autorem ponad 260 pieśni, baletów, operetek i oper, w tym tak słynnych jak «Halka» i «Straszny dwór».

Patroni Moniuszko


Tytus Maleszewski, Portret Stanisława Moniuszki

14 grudnia 2019 r. przypadnie 230. rocznica urodzin wybitnej polskiej pianistki i kompozytorki Marii Szymanowskiej. Była jedną z pierwszych sławnych kobiet pianistek w historii kultury europejskiej. Pisała liczne utwory na fortepian, m. in.: walce, polonezy, mazurki, nokturny. Koncertowała w całej Europie (Francja, Anglia, Niemcy, Włochy, Rosja).

Patroni Szymanowska


Aleksander Kokular, Portret Marii Szymanowskiej przy fortepianie

Rok 2019 będzie rokiem Unii Lubelskiej (450. rocznica zawarcia – 1 lipca 1569 r.). To bardzo ważne dla Polski wydarzenie historyczne – dwa połączone ze sobą unią personalną, ale niezależne od siebie państwa: Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie utworzyły Rzeczpospolitą Obojga Narodów, jedno z największych i najsilniejszych w tym czasie państw w Europie. Miało ono wspólnego monarchę, herb, sejm, walutę oraz politykę zagraniczną, zachowano natomiast odrębność skarbu, urzędów, wojska i sądownictwa.

Patroni Unia Lubelska


Jan Matejko, Unia lubelska, 1869

16 sierpnia 2019 r. minie 100. rocznica wybuchu I powstania śląskiego. Wszystkie trzy powstania śląskie wybuchły po zakończeniu I wojny światowej, w okresie formowania się niepodległego Państwa Polskiego. Powstania przyczyniły się do tego, że znacznie większa niż pierwotnie planowano część Górnego Śląska znalazła się w granicach II Rzeczpospolitej. Przywódcami powstań byli Alfons Zgrzebniok i Wojciech Korfanty.

W 2019 r. zostanie uhonorowana organizacja – Liga Morska i Rzeczna. Została utworzona 100 lat temu jeszcze pod nazwą Liga Żeglugi Polskiej. Była polską organizacją społeczną, która stawiała sobie za cel propagowanie spraw morskich i wagi uzyskanego dostępu do morza w odrodzonym po I wojnie światowej Państwie Polskim. Wspierała także organizację i rozbudowę zarówno polskiej floty morskiej, jak i rzecznej.

Rok 2019 będzie rokiem Matematyki (stulecie powstania Polskiego Towarzystwa Matematycznego – założone 2 kwietnia 1919 r.). To wyróżnienie ma na celu uhonorowanie ogromnych osiągnięć polskich matematyków, a także docenienie znaczenia tej dziedziny nauki dla rozwoju nowoczesnego społeczeństwa.

W 2019 r. obchodzone będą: 150. rocznica urodzin dramaturga, malarza, architekta Stanisława Wyspiańskiego oraz malarza Józefa Mehoffera, 210. rocznica urodzin poety i dramaturga Juliusza Słowackiego, 130. rocznica urodzin pisarki Marii Dąbrowskiej i 170. rocznica urodzin malarza Józefa Chełmońskiego.

W lutym mija 30. rocznica rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu w Warszawie z udziałem przedstawicieli rządu i opozycji, w marcu – 20. rocznica przyjęcia Polski do NATO, w maju – 15. rocznica przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, we wrześniu – 80. rocznica agresji Niemiec i ZSRR na Polskę.

Piotr KOWALIK,

nauczyciel skierowany do Łucka przez ORPEG

Źródło zdjęć: Wikipedia

Powiązane publikacje
Janusz Korczak – lekarz, wychowawca i nauczyciel. Czego nauczył nas o dzieciach?
Artykuły
Jego najbardziej znana książka «Król Maciuś Pierwszy», opowiadająca o królewiczu kierującym państwem, została przetłumaczona na kilkanaście języków i jest czytana do dziś. W 80. rocznicę tragicznej śmierci Janusza Korczaka w obozie koncentracyjnym w Treblince przypominamy jego życie i koncepcje wychowawcze.
07 sierpnia 2022
150 lat temu konsekrowano kościół w Draganówce na Tarnopolszczyźnie
Wydarzenia
W Draganówce w obwodzie tarnopolskim odbyły się uroczystości z okazji 150. rocznicy konsekracji kościoła pw. Matki Bożej Śnieżnej.
07 sierpnia 2022
Lipcowa tołoka na cmentarzu w Zbarażu
Wydarzenia
Pod koniec lipca na katolickiej części cmentarza miejskiego w Zbarażu odbyła się kolejna tołoka. Mieszkańcy miasta porządkowali cmentarz także przed Wielkanocą.
05 sierpnia 2022
W Lubieszowie walczono z roślinnością na cmentarzu katolickim
Wydarzenia
Młode akacje, które ciągle zarastają stary cmentarz katolicki w Lubieszowie, opryskano herbicydami.
05 sierpnia 2022
Trwa nabór wniosków o dofinansowanie działań w ramach projektu «Dla Niepodległości – kontynuacja»
Konkursy
Fundacja Wolność i Demokracja w ramach projektu «Dla Niepodległości – kontynuacja» ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie uroczystości zorganizowanych przez organizacje polskie w kraju zamieszkania.
04 sierpnia 2022
Trwa nabór do projektu «Biznesowe ABC dla uchodźców z Ukrainy»
Wydarzenia
Jesteś z Ukrainy? Interesuje Cię założenie własnego biznesu w Polsce lecz przerażają Cię formalności? Chcesz się spotkać z aktywnymi i przedsiębiorczymi ludźmi? Zapisz się na Letnią Szkołę Przedsiębiorczości «Biznesowe ABC dla uchodźców z Ukrainy».
03 sierpnia 2022
Tarnopolscy Polacy porządkowali Cmentarz Mikuliniecki
Wydarzenia
Członkowie Polskiego Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca uczcili pamięć Polaków spoczywających na Cmentarzu Mikulinieckim w Tarnopolu.
02 sierpnia 2022
Zapomnieć o wojnie choćby na chwilę: w Zamłyniu odbył się obóz dla dzieci «Gorące Serca»
Wydarzenia
Drugi turnus obozu w Centrum Integracyjnym «Zamłynie» nazwany «Gorące Serca» zgromadził dzieci z Łucka, Lubomla i Nowogrodu Wołyńskiego, a także z obwodów donieckiego, kijowskiego, chersońskiego i charkowskiego.
02 sierpnia 2022
Dlaczego ważne jest opowiadanie o Powstaniu Warszawskim?
Artykuły
«W czasie Powstania Warszawskiego złu przeciwstawiali się Polacy. Dziś robią to Ukraińcy» – pisze Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.
01 sierpnia 2022