Uczelnie z Łucka i Lublina realizują wspólny projekt
Wydarzenia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II we współpracy z Łuckim Narodowym Uniwersytetem Technicznym realizuje projekt «Współpraca uniwersytetów na rzecz wsparcia procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w regionach transgranicznych lubelskim i łuckim».

«Celem wspólnego projektu polsko-ukraińskiego jest wsparcie procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego po obu stronach granicy Polski i Ukrainy, będącej też zewnętrzną granicą pomiędzy UE a Ukrainą. Wzajemny ruch graniczny jest bardzo intensywny. Stąd też konieczne wydaje się zdiagnozowanie problemów związanych z pracą instytucji granicznych oraz podjęcie próby wsparcia ich działalności, m.in. poprzez szkolenia wzmacniające kompetencje miękkie, zwłaszcza interpersonalne i społeczne» – podaje Dział Projektów Międzynarodowych KUL.

Wydarzenia w ramach projektu będą odbywały się w ciągu dwóch lat: jego realizacja rozpoczęła się we wrześniu 2018 r., a zakończy się latem 2020 r. Jak zaznaczyła pracownik naukowy ŁNUT Olena Kowalczuk, lokalny koordynator projektu, jego pomysłodawcą i głównym beneficjentem jest KUL, a łucka uczelnia jest partnerem. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020.

spiwpracia LNTU 1

Według Oleny Kowalczuk, realizacja projektu «Współpraca uniwersytetów na rzecz wsparcia procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w regionach transgranicznych lubelskim i łuckim» składa się z kilku etapów. Początkowy przewiduje przeprowadzenie naukowych konferencji z udziałem celników z obwodu wołyńskiego i pracowników przejścia granicznego Jagodzin. M.in. 4 grudnia na KUL-u odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. «Współpraca transgraniczna Polski i Ukrainy. Szanse i wyzwania».

Po konferencjach odbędą się szkolenia dla funkcjonariuszy służb celnych i granicznych z Ukrainy i Polski, po 50 przedstawicieli każdego kraju. Pierwsza ich część, jak podano na stronie internetowej ŁNUT, zaplanowana jest na marzec-maj 2019 r.

«Polscy fachowcy będą uczyli, jak właściwie komunikować się z podróżującymi oraz z kolegami w pracy, oraz jak wzmacniać odporność na stres» – powiedziała Olena Kowalczuk. Zaznaczyła także, że dla obu uczelni w ramach projektu kupią po jednym urządzeniu pozwalającym na zbadanie poziomu odporności pracowników na stres oraz potrzeby udzielania im pomocy psychologicznej. Po szkoleniach osoby posiadające najniższy poziom odporności na stres otrzymają niezbędne wsparcie.

Jak podano na stronie Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej, w rozdziale «Transgraniczna współpraca», w ramach projektu przewidziany jest podyplomowy kurs w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Olena Kowalczuk w rozmowie z nami potwierdziła, że w trakcie konkursu na takie szkolenie zostaną zakwalifikowani przedstawiciele służb celnych i granicznych, którzy będą mieli możliwość odbycia trzymiesięcznej nauki zorganizowanej przez KUL i ŁNUT. Program kursu, według niej, obecnie jest w trakcie opracowania.

Oprócz tego, podczas szkoleń na przejściu granicznym Jagodzin zostanie zrealizowane badanie w zakresie bezpieczeństwa i zagrożeń transgranicznych. Przewiduje ono m.in. ankietowanie osób podróżujących przez polsko-ukraińską granicę. Przeprowadzone zostaną dwa badania: na początku szkoleń i po ich zakończeniu. Ich celem będzie wyjaśnienie, czy zmienił się stosunek funkcjonariuszy służb celnych i granicznych do procesu przekraczania granicy przez obywateli Ukrainy i Polski.

Na zakończenie realizacji projektu odbędzie się konferencja podsumowująca.

Natalia DENYSIUK
Fot. lutsk-ntu.com.ua

 

Powiązane publikacje
Ochman – głos Polski prosto z Ameryki
Artykuły
Syn Polaków od lat mieszkających w USA wraca do Polski studiować śpiew solowy, dla sprawdzenia zgłasza się do telewizyjnego talent show i wygrywa. Oto Krystian Ochman – młody muzyk, który reprezentował Polskę w konkursie Eurowizja 2022 w Turynie, zdobywając dla nas 12. miejsce.
16 maja 2022
Dzięki mieszkańcom Łucka w warszawskiej bibliotece powstał dział książki ukraińskiej
Wydarzenia
W jednej z bibliotek polskiej stolicy stworzono dział książki ukraińskiej. Do inicjatywy dołączyli mieszkańcy Łucka, którzy zorganizowali zbiórkę książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od kwietnia są one przekazywane do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście.
16 maja 2022
Program stypendialny dla muzealników z Ukrainy
Konkursy
Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM realizuje Program Stypendialny #HelpUkraine – ICOM Poland Relief Fund. Jest on przeznaczony dla muzealników z Ukrainy.
16 maja 2022
Profesor Rafał Łatka: Za zamachem na Jana Pawła II stali sowieci
Artykuły
Związek Sowiecki podjął decyzję o wyeliminowaniu Jana Pawła II w taki sposób, by nikt się nie domyślił, że za zamachem stoi bezpośrednio Moskwa. Opieszałość służb zachodnich im to tylko ułatwiła – pisze prof. Rafał ŁATKA z IPN. 13 maja przypada 41. rocznica zamachu na życie Jana Pawła II.
13 maja 2022
Łuck otrzymał około 20 ton pomocy
Wydarzenia
Około 20 ton pomocy humanitarnej dotarło do Łucka z Wielkiej Brytanii. Transport najpierw przybył do polskiej Piły, skąd Fundacja Mewa dostarczyła go do Ukrainy.
13 maja 2022
ABC kultury polskiej: Bez reszty oddany teatrowi
Artykuły
Kiedy ten wielki aktor umierał na serce 22 lutego 1992 r. w Teatrze Nowym w Poznaniu, jego ostatnie słowa były cytatem z «Króla Leara» Williama Shakespeare’a.
12 maja 2022
Archiwa w smartfonie: w Ukrainie przedstawiono Portal Wyszukiwania Międzyarchiwalnego
Artykuły
Państwowa Służba Archiwalna przedstawiła zunifikowany «Portal Wyszukiwania Międzyarchiwalnego», który zawiera prawie półtora miliona zdigitalizowanych kopii dokumentów z trzech centralnych archiwów Ukrainy. Wyniki on-line projektu «Jednolita witryna dostępu do zasobów cyfrowych ukraińskich archiwów» zaprezentowano 11 maja w Kijowie.
12 maja 2022
8,9 tys. organizacji polonijnych na świecie. Zaprezentowano najnowsze dane
Wydarzenia
Najnowsza wersja bazy organizacji polonijnych na świecie zawiera 8,9 tys. podmiotów zlokalizowanych w 115 krajach. Najwięcej Polaków poza granicami Polski mieszka w Stanach Zjednoczonych (ok. 10 mln), liczne polskie wspólnoty są m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Francji, Islandii i Litwie.
11 maja 2022
Polacy pomagają Husiatynowi
Artykuły
Miasto Husiatyn na Tarnopolszczyźnie nie pozostaje bez pomocy Polaków. I to nie tylko materialnej – ostatnio dzieci z miejscowej szkoły sportowej wzięły udział w międzynarodowym turnieju piłki nożnej w Wolsztynie.
10 maja 2022