Ogłoszono konkurs na esej na temat «Józef Łobodowski i współczesność»
Konkursy

Konsulat Generalny RP w Łucku wspólnie z Katedrami Komunikacji Społecznej i Filologii Słowiańskiej Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki ogłaszają konkurs na esej, którego tematem jest «Józef Łobodowski i współczesność».

Konkurs nawiązuje do obchodzonej w tym roku 110. rocznicy narodzin pisarza, poety, tłumacza i publicysty Józefa Łobodowskiego. Mogą w nim wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby. Prace napisane w języku ukraińskim lub polskim należy nadsyłać do 15 kwietnia 2019 r.

Regulamin Konkursu:
I. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Łucku oraz Katedry Komunikacji Społecznej i Filologii Słowiańskiej Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki. Patronem medialnym wydarzenia jest gazeta «Monitor Wołyński».

II. Przedmiot konkursu:
1. Konkurs nawiązuje do obchodzonej w tym roku 110. rocznicy narodzin pisarza, poety, tłumacza i publicysty Józefa Łobodowskiego. Organizowany jest w kategorii eseje.
Przedmiotem są prace literackie, naukowe, publicystyczne, historyczne i in. na temat «Józef Łobodowski i współczesność».

2. Konkurs obejmuje prace napisane lub opublikowane w latach 2017–2019.

III. Warunki uczestnictwa:
1. Zgłoszone prace muszą być napisane w języku ukraińskim lub polskim.
2. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby.
3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.

IV. Zgłaszanie pracy konkursowej:
1. Autor uczestniczący w konkursie jest zobowiązany dostarczyć:
a) jeden egzemplarz pracy w formie wydruku na jeden z podanych adresów:
Katedra Komunikacji Społecznej
Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki
ul. Wynnyczenki 30а, sala 201
43025 Łuck
lub
Katedra Filologii Słowiańskiej
Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki
Wynnyczenki 30а, sala 207
43025 Łuck
b) jeden egzemplarz pracy w formie pliku .doc, .docx, .pdf przesłany na adres mailowy: vnu_vsr@ukr.net lub pol.kaf.vny@gmail.com
c) w przypadku materiału opublikowanego w mediach link do materiału lub drukowany egzemplarz,
d) oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do pracy.

2. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

V. Termin składania prac:
1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 15 kwietnia 2019 r.

2. Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań zawartych w Regulaminie konkursu lub zostały nadesłane po terminie, nie będą podlegały ocenie.

VI. Komisja Konkursowa:
Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa w składzie:
Prof. Switłana Krawczenko – przewodnicząca;
Julia Wasejko;
Serhij Chominskyj;
Ludmyła Żwania;
Teresa Chruszcz.

VII. Nagrody konkursowe:
1. W konkursie przewidziane są nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz dyplomy dla pozostałych uczestników.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz w drukowanym wydaniu «Monitora Wołyńskiego».

MW

 

Powiązane publikacje
Wakacje na Dolnym Śląsku
Wydarzenia
Na zaproszenie Fundacji Wolność i Demokracja 20 uczniów sobotnio-niedzielnej szkoły przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej wzięło udział w obozie letnim «Ekspedycja Polska – wakacyjne wyjazdy letnie».
17 sierpnia 2022
«MedMobility Poland» – wsparcie dla medyków z Ukrainy
Wydarzenia
Jesteś medykiem z Ukrainy, przebywasz obecnie w Polsce i chcesz pracować w polskiej służbie zdrowia?
16 sierpnia 2022
Maniewicze uczciły swoich duszpasterzy
Wydarzenia
13 sierpnia w kościele Zesłania Ducha Świętego w Maniewiczach uczczono pamięć kapłanów, którzy tu służyli. Poinformował o tym administrator parafii ks. Roman Własiuk.
15 sierpnia 2022
Poznaję Ojczyznę przodków
Wydarzenia
Opowiem Wam o mojej wspaniałej wycieczce «Poznaję Ojczyznę przodków», która odbyła się w dniach 26 lipca – 3 sierpnia.
12 sierpnia 2022
Specjalny program stypendialny dla studentów i naukowców z Ukrainy
Konkursy
Narodowe Centrum Nauki ogłasza specjalny program stypendialny skierowany do studentów i naukowców z Ukrainy, którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę schronili lub schronią się w Polsce.
11 sierpnia 2022
Operacja Polska w historii mojej rodziny. Część 1
Artykuły
Tragiczna data 11 lipca 1943 r. została wyryta na zawsze w historycznej pamięci Polaków na Wołyniu. Natomiast dla Polaków, którzy na mocy pokoju ryskiego pozostali na terenie sowieckiej Ukrainy, m. in. także dla mojej rodziny, takim czarnym dniem stał się 11 sierpnia 1937 r. – dzień podpisania rozkazu nr 00485.
11 sierpnia 2022
Harcerze i płastuni wspólnie przy grobach żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej
Wydarzenia
Harcerze Chorągwi Łódzkiej ZHP wspólnie z harcerzami z Hufca «Wołyń» oraz płastunami z Równego i Winnnicy podczas lipcowego obozu porządkowali groby żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w Kaliszu, Szczypiornie oraz Warszawie.
10 sierpnia 2022
«Gaude Polonia»: rozpoczął się nabór wniosków na rok 2023
Konkursy
Trwa nabór wniosków do Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP «Gaude Polonia» na rok 2023.
09 sierpnia 2022
Weź udział w szkoleniu «Podstawy wystąpień publicznych»
Wydarzenia
Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza przedstawicieli organizacji polskich i polonijnych do udziału w szkoleniach on-line «Podstawy wystąpień publicznych».
09 sierpnia 2022