Staże metodyczne poza granicami Polski
Konkursy

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP zaprasza nauczycieli języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej i historii uczących poza Polską na dwa staże metodyczne.

Staże realizowane będą w szkołach polskich poza Polską: w Polskiej Szkole w Galway im. Wisławy Szymborskiej (Irlandia) oraz w Szkole Polskiej im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu (Austria). Etap pierwszy stażu – przygotowanie teoretyczne, które będzie mieć miejsce w Ostródzie w dniach 24–27 sierpnia 2019 r. Etap drugi – hospitacje lekcji i praktyki, które będzie można zrealizować w jednej z dwóch szkół podanych wyżej.

Zatem każdy staż to zarówno hospitacje lekcji prowadzonych przez nauczycieli szkół i metodyków ODN SWP, jak i udział w warsztatach mających na celu podniesienie kompetencji z zakresu aktywizujących metod prowadzenia lekcji oraz pracy nad wszystkimi komponentami związanymi z nauczaniem języka mniejszościowego: rozumieniem, mówieniem, czytaniem i pisaniem.

Nauczyciele będą mogli udoskonalić także swój warsztat pracy m.in. poprzez umiejętność tworzenia konspektów i scenariuszy lekcji w oparciu o metody wprowadzone podczas zajęć. Dzięki wymianie doświadczeń z nauczycielami, będą w stanie jeszcze lepiej przygotować się do każdej lekcji uwzględniając indywidualne potrzeby ucznia i jego poziom językowy. Staże przygotują nauczycieli do jeszcze lepszej pracy w swoich szkołach, a co za tym idzie, do podniesienia jakości nauczania w placówce.

Wszyscy uczestnicy otrzymają elektroniczną wersję wypracowanych materiałów oraz zagadnień omawianych w ramach doskonalenia. Kurs kończy się rozdaniem świadectw doskonalenia zawodowego, przyznanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia «Wspólnota Polska».

W ramach stażu Ośrodek:

1) wyposaży uczestników w umiejętność nowoczesnego i skutecznego nauczania w oparciu o współczesne kanony wiedzy na temat procesu uczenia się;

2) wzbogaci wiedzę i umiejętności z zakresu nauczanego przedmiotu oraz języka polskiego;

3) pokaże, jak wspomóc uczniów w identyfikacji z ojczystą tradycją;

4) rozwinie umiejętności nauczania z zastosowaniem nowoczesnych metod i technologii;

5) pokaże metody i formy angażujące grupę w proces uczenia się;

6) udoskonali wiedzę i umiejętności nauczycieli i umiejętności z zakresu psychologii rozwojowej, w tym rozpoznawania potrzeb uczniów, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

Aby zarejestrować się na staż (oba etapy), należy do 23 lipca wypełnić formularz rejestracyjny. Potwierdzenia zostaną wysłane do 30 lipca. Przy rekrutacji pod uwagę będą brane tylko osoby, które zobowiążą się do udziału w obu etapach stażu: w Ostródzie w dniach 24–27 sierpnia 2019 r., w Wiedniu w dniach 26–29 września lub w Galway w dniach 17–19 października.

Organizator zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę metodyków.

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Źródło: odnswp.pl

 

Powiązane publikacje
Ukazał się nr 18 «Monitora Wołyńskiego»
Wydarzenia
Zapraszamy Państwa na łamy dzisiejszego numeru MW. Piszemy w nim m.in. o poświęceniu kościoła w Dźwiniaczce, Jadwidze Gusławskiej z Krzemieńca i jej wspomnieniach, policjancie ze Zdołbicy Władysławie Michalskim oraz polsko-ukraińskiej współpracy w ramach różnych projektów.
29 września 2022
Naftowa Niepodległość. Można pobrać infografiki poświęcone osiągnięciom Ignacego Łukasiewicza
Wydarzenia
W związku z obchodzonym na mocy decyzji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Ignacego Łukasiewicza Fundacja Wolność i Demokracja przedstawia serię sześciu infografik poświęconych temu bohaterowi.
28 września 2022
Infolinia dla uchodźców z Ukrainy chętnych do podjęcia nauki w polskich szkołach
Artykuły
Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wspólnie z UNICEF oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki RP uruchomiła specjalną infolinię informacyjną dla ukraińskich uczniów, studentów oraz ich rodzin i opiekunów.
27 września 2022
Poloniści zapraszają na olimpiadę
Konkursy
Wołyński Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki wspólnie z fundacją «EDUNOWA» zapraszają studentów polonistyk z całej Ukrainy do udziału w IV Studenckiej Olimpiadzie Wiedzy o Polsce «Łuckie Dialogi z Kulturą Polską 2022».
27 września 2022
Szkoła przy TKP imienia Tadeusza Kościuszki rozpoczyna nowy rok
Wydarzenia
Uczniowie sobotnio-niedzielnej szkoły przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki spędzili ciekawe wakacje. Wypoczywali na letnim obozie językowym w Zamłyniu oraz uczestniczyli w wydarzeniach zorganizowanych przez partnerów Towarzystwa Kultury Polskiej w Zamościu, Mokrelipiu i Łomży.
26 września 2022
Szef wołyńskich władz obwodowych spotkał się z wojewodą lubelskim. Rozmawiali o granicy i uchodźcach
Wydarzenia
Przewodniczący Wołyńskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Jurij Pohulajko omówił z wojewodą lubelskim Lechem Sprawką sytuację na granicy ukraińsko-polskiej, kwestie pomocy ukraińskim uchodźcom i dalszej współpracy między regionami.
23 września 2022
ABC kultury polskiej: Skandaliści w sztuce
Artykuły
Od zawsze artyści poszukiwali nowych środków artystycznego wyrazu, ciekawszych form oraz obszarów, w których mogliby wytyczać ścieżki prowadząc swoich widzów w nieznane lub niejednoznaczne stany emocjonalne. Takie zabiegi światu wiadome są od lat.
23 września 2022
Polacy pomogli wyposażyć schrony przeciwbombowe dla uczniów z Wołynia
Wydarzenia
Agencja Rozwoju Regionalnego Przybuża zakończyła realizację projektu «Wsparcie ukraińskiej ludności cywilnej mieszkającej w Polsce i na Wołyniu».
22 września 2022
Polonistki z Łucka wędrowały śladami legend Lubelszczyzny
Wydarzenia
Studentki polonistyki z Łucka wzięły udział w realizacji projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) «Śladami legend Lubelszczyzny».
22 września 2022