Staże metodyczne poza granicami Polski
Konkursy

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP zaprasza nauczycieli języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej i historii uczących poza Polską na dwa staże metodyczne.

Staże realizowane będą w szkołach polskich poza Polską: w Polskiej Szkole w Galway im. Wisławy Szymborskiej (Irlandia) oraz w Szkole Polskiej im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu (Austria). Etap pierwszy stażu – przygotowanie teoretyczne, które będzie mieć miejsce w Ostródzie w dniach 24–27 sierpnia 2019 r. Etap drugi – hospitacje lekcji i praktyki, które będzie można zrealizować w jednej z dwóch szkół podanych wyżej.

Zatem każdy staż to zarówno hospitacje lekcji prowadzonych przez nauczycieli szkół i metodyków ODN SWP, jak i udział w warsztatach mających na celu podniesienie kompetencji z zakresu aktywizujących metod prowadzenia lekcji oraz pracy nad wszystkimi komponentami związanymi z nauczaniem języka mniejszościowego: rozumieniem, mówieniem, czytaniem i pisaniem.

Nauczyciele będą mogli udoskonalić także swój warsztat pracy m.in. poprzez umiejętność tworzenia konspektów i scenariuszy lekcji w oparciu o metody wprowadzone podczas zajęć. Dzięki wymianie doświadczeń z nauczycielami, będą w stanie jeszcze lepiej przygotować się do każdej lekcji uwzględniając indywidualne potrzeby ucznia i jego poziom językowy. Staże przygotują nauczycieli do jeszcze lepszej pracy w swoich szkołach, a co za tym idzie, do podniesienia jakości nauczania w placówce.

Wszyscy uczestnicy otrzymają elektroniczną wersję wypracowanych materiałów oraz zagadnień omawianych w ramach doskonalenia. Kurs kończy się rozdaniem świadectw doskonalenia zawodowego, przyznanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia «Wspólnota Polska».

W ramach stażu Ośrodek:

1) wyposaży uczestników w umiejętność nowoczesnego i skutecznego nauczania w oparciu o współczesne kanony wiedzy na temat procesu uczenia się;

2) wzbogaci wiedzę i umiejętności z zakresu nauczanego przedmiotu oraz języka polskiego;

3) pokaże, jak wspomóc uczniów w identyfikacji z ojczystą tradycją;

4) rozwinie umiejętności nauczania z zastosowaniem nowoczesnych metod i technologii;

5) pokaże metody i formy angażujące grupę w proces uczenia się;

6) udoskonali wiedzę i umiejętności nauczycieli i umiejętności z zakresu psychologii rozwojowej, w tym rozpoznawania potrzeb uczniów, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

Aby zarejestrować się na staż (oba etapy), należy do 23 lipca wypełnić formularz rejestracyjny. Potwierdzenia zostaną wysłane do 30 lipca. Przy rekrutacji pod uwagę będą brane tylko osoby, które zobowiążą się do udziału w obu etapach stażu: w Ostródzie w dniach 24–27 sierpnia 2019 r., w Wiedniu w dniach 26–29 września lub w Galway w dniach 17–19 października.

Organizator zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę metodyków.

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Źródło: odnswp.pl

 

Powiązane publikacje
Janusz Korczak – lekarz, wychowawca i nauczyciel. Czego nauczył nas o dzieciach?
Artykuły
Jego najbardziej znana książka «Król Maciuś Pierwszy», opowiadająca o królewiczu kierującym państwem, została przetłumaczona na kilkanaście języków i jest czytana do dziś. W 80. rocznicę tragicznej śmierci Janusza Korczaka w obozie koncentracyjnym w Treblince przypominamy jego życie i koncepcje wychowawcze.
07 sierpnia 2022
150 lat temu konsekrowano kościół w Draganówce na Tarnopolszczyźnie
Wydarzenia
W Draganówce w obwodzie tarnopolskim odbyły się uroczystości z okazji 150. rocznicy konsekracji kościoła pw. Matki Bożej Śnieżnej.
07 sierpnia 2022
Lipcowa tołoka na cmentarzu w Zbarażu
Wydarzenia
Pod koniec lipca na katolickiej części cmentarza miejskiego w Zbarażu odbyła się kolejna tołoka. Mieszkańcy miasta porządkowali cmentarz także przed Wielkanocą.
05 sierpnia 2022
W Lubieszowie walczono z roślinnością na cmentarzu katolickim
Wydarzenia
Młode akacje, które ciągle zarastają stary cmentarz katolicki w Lubieszowie, opryskano herbicydami.
05 sierpnia 2022
Trwa nabór wniosków o dofinansowanie działań w ramach projektu «Dla Niepodległości – kontynuacja»
Konkursy
Fundacja Wolność i Demokracja w ramach projektu «Dla Niepodległości – kontynuacja» ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie uroczystości zorganizowanych przez organizacje polskie w kraju zamieszkania.
04 sierpnia 2022
Trwa nabór do projektu «Biznesowe ABC dla uchodźców z Ukrainy»
Wydarzenia
Jesteś z Ukrainy? Interesuje Cię założenie własnego biznesu w Polsce lecz przerażają Cię formalności? Chcesz się spotkać z aktywnymi i przedsiębiorczymi ludźmi? Zapisz się na Letnią Szkołę Przedsiębiorczości «Biznesowe ABC dla uchodźców z Ukrainy».
03 sierpnia 2022
Tarnopolscy Polacy porządkowali Cmentarz Mikuliniecki
Wydarzenia
Członkowie Polskiego Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca uczcili pamięć Polaków spoczywających na Cmentarzu Mikulinieckim w Tarnopolu.
02 sierpnia 2022
Zapomnieć o wojnie choćby na chwilę: w Zamłyniu odbył się obóz dla dzieci «Gorące Serca»
Wydarzenia
Drugi turnus obozu w Centrum Integracyjnym «Zamłynie» nazwany «Gorące Serca» zgromadził dzieci z Łucka, Lubomla i Nowogrodu Wołyńskiego, a także z obwodów donieckiego, kijowskiego, chersońskiego i charkowskiego.
02 sierpnia 2022
Dlaczego ważne jest opowiadanie o Powstaniu Warszawskim?
Artykuły
«W czasie Powstania Warszawskiego złu przeciwstawiali się Polacy. Dziś robią to Ukraińcy» – pisze Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.
01 sierpnia 2022