Sześcioro laureatów Olimpiady Historii Polski otrzymało indeksy na polskie uniwersytety
Wydarzenia

W Warszawie odbył się III etap III Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi 2018/19. Na egzamin przyjechała 19-osobowa grupa uczniów szkół polonijnych. Nagrodą dla laureatów jest indeks na jeden z polskich uniwersytetów państwowych.

Wyniki zostały ogłoszone podczas Gali Finałowej, która odbyła się 4 lipca w Belwederze z udziałem Agaty Kornhauser-Dudy, małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W ciągu dwóch dni uczestnicy Olimpiady zdawali egzamin pisemny oraz ustny w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego w Warszawie. W komisji zasiedli członkowie Komitetu Głównego Olimpiady składającego się z profesorów państwowych uczelni wyższych oraz przedstawiciele Fundacji Wolność i Demokracja.

Olimpiada Historii Polski na Ukrainie i Białorusi to bezprecedensowe przedsięwzięcie organizowane przez Fundację Wolność i Demokracja we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym. Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej (od 15 do 17 roku życia), zamieszkałej i uczącej się na terenie Ukrainy i Białorusi.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski

I etap III Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi odbył się w 24 listopada. Na Ukrainie przystąpiła do niego młodzież w 12 miastach: Charkowie, Chmielnickim, Czerniowcach, Iwano-Frankiwsku, Kijowie, Lwowie, Łucku, Odessie, Równem, Winnicy, Żytomierzu, Kropiwnickim. W etapie szkolnym udział wzięło ponad 300 dzieci z trzech ostatnich klas szkół ogólnokształcących na Ukrainie i Białorusi. Uczniowie musieli w przeciągu godziny uporać się z testem zawierającym pytania ze wszystkich epok od średniowiecza po współczesność. Do II etapu zostało zakwalifikowanych 79 uczniów, którzy przystąpili do dwuetapowego egzaminu w czterech ośrodkach polonijnych: Ogólnokształcącej Szkole nr 3 im. Marii Magdaleny we Lwowie, Żytomierskiej Obwodowej Młodzieżowej Publicznej Organizacji «Związek Szlachty Polskiej», Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie – Dom Polski w Kijowie oraz Polskiej Szkole Sobotniej przy Chmielnickim Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli polskich na Ukrainie oraz w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku.

Do III etapu Komitet Główny Olimpiady pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja Korytki zakwalifikował 21 uczestników.

Nagrodą główną III Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe. W tej edycji do wyboru są indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lubelskiego im. Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

W czwartek, 4 lipca w Belwederze podczas uroczystej Gali Finałowej zostały ogłoszone wyniki III Olimpiady Historii Polski, w tym roku Komitet wyłonił sześcioro laureatów oraz przyznał specjalne wyróżnienie dla finalistki z Białorusi.

Uczestnicy otrzymali dyplomy z rąk Roberta Czyżewskiego, prezesa Fundacji Wolność i Demokracja oraz nagrody od małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agaty Kornhauser-Dudy. Indeksy wręczył laureatom prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. dr hab. Krzysztof Mikulski. Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz przekazał również nagrody nauczycielom przygotowującym uczniów do Olimpiady.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy obecni kontynuowali spotkanie na tarasie Belwederu, gdzie była możliwość bezpośrednich rozmów oraz zdjęć z Pierwszą Damą oraz pozostałymi Gośćmi.

olimpiadaDuda

W uroczystości, z ramienia PTH, udział wzięli: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, dr hab. Piotr Bednarz, dr hab. Andrzej Korytko, dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska, dr hab. Mariusz Sawicki; obecni byli również przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP – minister Adam Kwiatkowski oraz dyrektor Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Jan Badowski, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz, dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP Grzegorz Soroczyński. Fundację Wolność i Demokracja reprezentowali: prezes Robert Czyżewski, sekretarz Lila Luboniewicz, Anna Plichta, Małgorzata Jastrzębska oraz Anna Śmigielska – sekretarz Olimpiady.

Grupa młodzieży przyjechała do Polski z nauczycielami historii, którzy w trakcie egzaminów uczestniczyli w doszkalających warsztatach metodycznych. Po egzaminach i intensywnym programie w Warszawie, grupa udała się na wycieczkę historyczną po Polsce, co było dodatkową nagrodą dla uczestników III etapu Olimpiady i ich nauczycieli.

Olimpiada jest realizowana dzięki projektowi Fundacji WiD «Polskie Echa – wspieranie nauki historii Polski na Świecie» współfinansowanego przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2018 i 2019.

Anna ŚMIGIELSKA,
Sekretarz Olimpiady Historii Polski 2018/2019

Źródło: wid.org.pl
Foto: KPRP i Fundacja WiD

Powiązane publikacje
Ukazał się nr 18 «Monitora Wołyńskiego»
Wydarzenia
Zapraszamy Państwa na łamy dzisiejszego numeru MW. Piszemy w nim m.in. o poświęceniu kościoła w Dźwiniaczce, Jadwidze Gusławskiej z Krzemieńca i jej wspomnieniach, policjancie ze Zdołbicy Władysławie Michalskim oraz polsko-ukraińskiej współpracy w ramach różnych projektów.
29 września 2022
Naftowa Niepodległość. Można pobrać infografiki poświęcone osiągnięciom Ignacego Łukasiewicza
Wydarzenia
W związku z obchodzonym na mocy decyzji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Ignacego Łukasiewicza Fundacja Wolność i Demokracja przedstawia serię sześciu infografik poświęconych temu bohaterowi.
28 września 2022
Infolinia dla uchodźców z Ukrainy chętnych do podjęcia nauki w polskich szkołach
Artykuły
Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wspólnie z UNICEF oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki RP uruchomiła specjalną infolinię informacyjną dla ukraińskich uczniów, studentów oraz ich rodzin i opiekunów.
27 września 2022
Poloniści zapraszają na olimpiadę
Konkursy
Wołyński Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki wspólnie z fundacją «EDUNOWA» zapraszają studentów polonistyk z całej Ukrainy do udziału w IV Studenckiej Olimpiadzie Wiedzy o Polsce «Łuckie Dialogi z Kulturą Polską 2022».
27 września 2022
Szkoła przy TKP imienia Tadeusza Kościuszki rozpoczyna nowy rok
Wydarzenia
Uczniowie sobotnio-niedzielnej szkoły przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki spędzili ciekawe wakacje. Wypoczywali na letnim obozie językowym w Zamłyniu oraz uczestniczyli w wydarzeniach zorganizowanych przez partnerów Towarzystwa Kultury Polskiej w Zamościu, Mokrelipiu i Łomży.
26 września 2022
Szef wołyńskich władz obwodowych spotkał się z wojewodą lubelskim. Rozmawiali o granicy i uchodźcach
Wydarzenia
Przewodniczący Wołyńskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Jurij Pohulajko omówił z wojewodą lubelskim Lechem Sprawką sytuację na granicy ukraińsko-polskiej, kwestie pomocy ukraińskim uchodźcom i dalszej współpracy między regionami.
23 września 2022
ABC kultury polskiej: Skandaliści w sztuce
Artykuły
Od zawsze artyści poszukiwali nowych środków artystycznego wyrazu, ciekawszych form oraz obszarów, w których mogliby wytyczać ścieżki prowadząc swoich widzów w nieznane lub niejednoznaczne stany emocjonalne. Takie zabiegi światu wiadome są od lat.
23 września 2022
Polacy pomogli wyposażyć schrony przeciwbombowe dla uczniów z Wołynia
Wydarzenia
Agencja Rozwoju Regionalnego Przybuża zakończyła realizację projektu «Wsparcie ukraińskiej ludności cywilnej mieszkającej w Polsce i na Wołyniu».
22 września 2022
Polonistki z Łucka wędrowały śladami legend Lubelszczyzny
Wydarzenia
Studentki polonistyki z Łucka wzięły udział w realizacji projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) «Śladami legend Lubelszczyzny».
22 września 2022