Msza święta na cmentarzu w Ihrowicy
Wydarzenia

Nekropolia w Ihrowicy to miejsce pochówku Polaków i Ukraińców, których rodzin od dawna tu nie ma. Niszczejące nagrobki, porastający cmentarz gąszcz krzewów sprawiał wrażenie, że zapomniano o tym kawałku poświęconej ziemi.

Do stojącego od 2008 r. na końcu cmentarza pomnika poświęconego ofiarom mordu można było dojść z trudem.

Połączono siły i z inicjatywy Zdzisława Białowąsa, Jana Nitki oraz grupy byłych mieszkańców Ihrowicy, przy wsparciu finansowym Fundacji «Pomoc Polakom na Wschodzie», Konsulatu Generalnego RP w Łucku i ogromnym zaangażowaniu w organizację prac porządkowych i rekonstrukcyjnych prezesa Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Obwodu Tarnopolskiego Piotra Fryza oraz proboszcza parafii Bożego Miłosierdzia i NMP Nieustającej Pomocy w Tarnopolu Andrzeja Maliga uporządkowano nekropolię, odrestaurowano znaczną ilość nagrobków i usypano ścieżkę do pomnika. Od polnej drogi wzmocniono krawężnikami skraj cmentarza. Nie jest to koniec prac, ale zakres wykonanych działań budzi szacunek. Szlachetne działania w celu zachowania pamięci uwieńczone zostały wspólna modlitwą.

14 września na wiejskim cmentarzu w Ihrowicy odbyła się msza święta, którą koncelebrował ksiądz infułat Józef Pawliczek, wikariusz generalny archidiecezji lwowskiej. Na tę wspólną modlitwę dla uczczenia pamięci 75. rocznicy ofiar mordu w Wigilię 1944 r. przyjechała z Polski grupa byłych mieszkańców Ihrowicy oraz ich rodziny. Pod pomnikiem kwiaty złożyli: Konsul RP w Łucku Piotr Matusiak, Dyrektor Departamentu ds. Kultury, Religii i Mniejszości Narodowych Tarnopolskiej Obwodowej Administracji Państwowej Ihor Kulczycki, Kierownik Wydziału Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Jarosław Pelehatyj oraz prezes Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego Obwodu Tarnopolskiego Piotr Fryz.

W wystąpieniach przybyłych na tę wspólną modlitwę powtarzała się refleksja, którą tak celnie oddają słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane we Lwowie: «Niech przebaczenie udzielone i uzyskane rozleje się niczym dobroczynny balsam w każdym sercu. Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy gotowi będą stawiać wyżej to, co jednoczy niż to, co dzieli. Abyśmy razem budować mogli przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, braterskiej współpracy i autentycznej solidarności».

Ihrowica 1

Ihrowica 2

Ihrowica 3

Ihrowica 4

Ihrowica 5

Ihrowica 6

Tekst i zdjęcia: Marianna SEROKA,
nauczycielka skierowana do Tarnopola przez ORPEG

Powiązane publikacje
Rodzinne historie: Zagórscy z Drużkopola
Artykuły
Zofia Hołdowańska pochodzi z polsko-ukraińskiej rodziny z okolic Horochowa. Razem z córką Bogdaną, która zgłębia genealogię rodu, opowiedziała nam o przeszłości swojej rodziny.
09 czerwca 2023
W Łucku została zaprezentowana książka «Oździutycze: szkice historyczne»
Artykuły
Oździutycze – obecnie mała i prawie zapomniana wołyńska wieś, będąca niegdyś miastem na prawie magdeburskim. Urodzona tam badaczka Wołynia Halina Marczuk-Futała napisała książkę «Oździutycze: szkice historyczne». Prezentacja publikacji odbyła się 7 czerwca w Wołyńskiej Obwodowej Bibliotece dla Młodzieży.
08 czerwca 2023
Ukazał się nr 11 «Monitora Wołyńskiego»
Wydarzenia
W dzisiejszym numerze «Monitora Wołyńskiego» piszemy o Dniu Dziecka w Zamłyniu, udziale lekarzy z Łucka w kanadyjskiej misji w Polsce, przeniesieniu pochówków ze Lwowa do Olejowa oraz Zagórskich z Drużkopola.
08 czerwca 2023
Parafia w Kiwercach będzie obchodziła jubileusz
Wydarzenia
16 czerwca kiwereccy katolicy zapraszają do swojego kościoła na obchody stulecia parafii.
08 czerwca 2023
Znamy datę finału akcji Narodowe Czytanie 2023
Wydarzenia
6 czerwca, w dniu 182. urodzin Elizy Orzeszkowej, prezydent RP Andrzej Duda opublikował list zapraszający do włączenia się we wspólne czytanie powieści «Nad Niemnem» oraz ogłosił datę wielkiego finału tegorocznej akcji – podaje Narodowe Centrum Kultury.
07 czerwca 2023
Katolicy w Łucku obchodzili jubileusz swego biskupa
Artykuły
Wierni diecezji łuckiej obchodzili 20. rocznicę święceń biskupich swojego ordynariusza.
07 czerwca 2023
W Tarnopolu dyskutowano o książce Piaseckiego
Wydarzenia
6 czerwca Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Języków Słowiańskich Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Wołodymyra Hnatiuka zorganizowała dyskusję na temat powieści «Zapiski oficera Armii Czerwonej» Sergiusza Piaseckiego.
07 czerwca 2023
Przedsiębiorcze dzieciaki ukończyły projekt
Wydarzenia
Łuck już po raz drugi zrealizował projekt «Przedsiębiorcze dzieciaki: Łuck–Lublin». Na ostatnim spotkaniu, które odbyło się 6 czerwca, uczestnicy projektu zaprezentowali swoje osiągnięcia.
06 czerwca 2023
Ocaleni od zapomnienia: Wincenty Kożuch
Artykuły
Wincenty Kożuch był policjantem w Buderażu w powiecie zdołbunowskim. 9 grudnia 1939 r. został aresztowany przez NKWD. Początkowo przebywał w więzieniu NKWD w Równem, a następnie został przeniesiony do Starobielska. W kwietniu 1941 r. skazano go na pięć lat poprawczych obozów pracy.
06 czerwca 2023