Łuckie Dialogi z Kulturą Polską
Wydarzenia

W dniach 9–13 listopada na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki odbył się І Międzynarodowy Panel Naukowo-Dydaktyczny «Stan i perspektywy dydaktyki języka polskiego w szkołach średnich i wyższych» oraz międzynarodowy kurs podniesienia kwalifikacji polonistów.

Panel międzynarodowy został zorganizowany przez Instytut Polski, Naukowo-Edukacyjne Laboratorium Przekładu Ukraińsko-Polskiego, Wydział Filologii i Dziennikarstwa oraz Edukacyjno-Naukowy Instytut Kształcenia Ustawicznego Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki, Oddział Nauczania Języków Mniejszości Narodowych i Literatury Obcej Instytutu Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Biuletyn Polonistyczny Polskiej Akademii Nauk oraz Wołyński Instytut Podyplomowej Edukacji Pedagogicznej. Tak więc wydarzenie, w postaci zdalnych spotkań, połączyło trzy środowiska naukowe – kijowskie, łuckie i warszawskie.

Panel 03

Panel 04

Szczególna rola w realizacji projektu «Łuckie Dialogi z Kulturą Polską», w ramach którego odbyła się II edycja Konkursu Wiedzy o Polsce dla studentów szkół wyższych, należała do dra Jerzego Kowalewskiego z Krakowa, który reprezentował Fundację na rzecz Dwujęzyczności «Edunowa». Obrady naukowe rozpoczęły się od jego referatu «Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego w szkole średniej na Ukrainie: cele, możliwości, potrzeby». Dyskusję i prezentacje trwały przez pięć dni i obejmowały ważne problemy z zakresu dydaktyki języka polskiego w szkołach i na uczelniach. Powstały też nowe inicjatywy, które umożliwią aktywizację środowiska polonistycznego w Ukrainie.

Panel 05

Finałowym wydarzeniem Panelu stało się ogłoszenie wyników olimpiady studenckiej. Największą liczbę punktów – 64 z 65 możliwych – uzyskała Lilia Kilbicka z Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego. II miejsce podzieliły między sobą Jana Tokar z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Winnicy im. Mychajła Kociubynskiego oraz Wiktoria Maksymczuk z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki. III miejsce z jednakową liczbą punktów zdobyły: Daryna Slipczuk z Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, Julia Tokarska z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki oraz Wiktoria Feszczyn (Kaczmar) z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki.

Za wysokie wyniki Jury wyróżniło także prace Edwarda Prudnikowa z Podolskiego Naukowo-Technicznego Liceum dla Utalentowanej Młodzieży w Winnicy, Aliny Niedwieckiej z Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Ohienki w Kamieńcu Podolskim oraz Anastazji Hulity z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali dyplomy, a zwycięzcom wysłano prezenty.

W Konkursie wzięło udział ponad sto osób, co świadczy o dużym zainteresowaniu studenckiego środowiska polonistycznego podobnymi przedsięwzięciami. Olimpiada i Panel Naukowo-Dydaktyczny odbyły się przy wsparciu finansowym Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

Na podstawie obrad naukowo-dydaktycznych Panelu w najbliższym czasie ukaże się zbiór prac naukowych. Wszyscy jego uczestnicy zdobyli certyfikaty międzynarodowego kursu podniesienia kwalifikacji polonistycznych.

Panel 02

Panel 01

Switłana SUCHARIEWA,
koordynator Instytutu Polski
Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Powiązane publikacje
Studentki polonistyki zdobędą doświadczenie w redakcji «Monitora Wołyńskiego»
Wydarzenia
Studentki polonistyki na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki zdobędą wykształcenie z wykorzystaniem elementów dualnej formy kształcenia. Do końca maja będą zdobywały praktyczne doświadczenie pracując w redakcji «Monitora Wołyńskiego».
06 kwietnia 2023
Literatura ma ocalającą moc: prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich z prelekcją w Łucku
Artykuły
2 marca studenci Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki mieli zaszczyt wysłuchać wykładu Anny Nasiłowskiej «Piotr Rawicz i jego powieść «Krew nieba». Wydarzenie odbyło się w ramach Łuckiej Rezydencji Literackiej «Miasto Inspiracji» przy wsparciu Wydziału Turystyki i Promocji Miasta Łuckiej Rady Miejskiej.
03 marca 2023
W ramach Dni Łesi Ukrainki zaprezentowano nowy przekład «Pieśni lasu» na język polski
Artykuły
W ramach Dni Łesi Ukrainki na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym, którego jest patronką, odbyło się spotkanie z dr. Andrijem Sawenciem, pisarzem, krytykiem literackim i tłumaczem z Lublina. Wydarzenie miało miejsce 23 lutego.
25 lutego 2023
Most geopolonistyczny – zachętą do dalszej współpracy
Artykuły
W ramach programu «Promocja języka polskiego», finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Instytut Badań Literackich PAN wspólnie z trzema instytucjami polonistycznymi z różnych krajów realizował przez cały 2022 rok projekt międzynarodowy «Geopolonistyka – wirtualny most między kulturami». Partnerem polskich polonistów w tym projekcie była również Katedra Polonistyki i Przekładu z uniwersytetu w Łucku.
21 lutego 2023
Znamy laureatów olimpiady literatury i języka polskiego w obwodzie wołyńskim
Wydarzenia
Jury III etapu Ogólnoukraińskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w obwodzie wołyńskim zakończyło swoją pracę. W tym roku olimpiada odbywała się 2 lutego w trybie zdalnym.
08 lutego 2023
Maraton polonistyczny «Znaj naszych»
Wydarzenia
Studenci polonistyki zorganizowali uroczystość z okazji Dnia Niepodległości Polski w ramach tygodnia Wydziału Filologii i Dziennikarstwa Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki.
14 listopada 2022
«Tryptyk rzymski» był tematem grudniowych warsztatów studentów – przyszłych tłumaczy
Wydarzenia
29 grudnia w Naukowo-Edukacyjnym Laboratorium Polsko-Ukraińskiego Przekładu na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu «Tłumaczenie od kuchni».
30 grudnia 2021
W uniwersyteckiej sali otworzono współczesną pracownię polonistyczną
Wydarzenia
Środowisko kształtuje człowieka, motywuje, inspiruje do twórczych działań. I nie zawsze musi to być klasyczna akademicka przestrzeń, albowiem przyszłość leży w asymetrycznym myśleniu, wielozadaniowości i wysokiej jakości zapleczu edukacyjnym. 
13 listopada 2021
«Tłumaczenie od kuchni» z Anatolem Olichem
Wydarzenia
Na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym imienia Łesi Ukrainki odbyło się spotkanie z tłumaczem i dziennikarzem «Monitora Wołyńskiego» Anatolem Olichem.
13 listopada 2021