Wołyński Uniwersytet Narodowy będzie współpracować z uczelniami Krakowa i Lublina
Wydarzenia

Delegacja Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki odwiedziła Polskę. W dniach 18–19 listopada odbyła szereg spotkań z polskimi kolegami w celu nawiązania współpracy.

Informuje o tym dział polityki informacyjnej WUN imienia Łesi Ukrainki.

W skład delegacji weszli rektor Anatolij Cioś, prorektor ds. dydaktyki i rekrutacji Jurij Hromyk, prorektor ds. pracy naukowo-dydaktycznej oraz współpracy międzynarodowej Larysa Zasiekina i kierownik Katedry Teorii Literatury i Literatury Obcej Serhij Romanow.

18 listopada pracownicy WUN przebywali w Krakowie. Udało się tam osiągnąć porozumienie w sprawie współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Najpierw członkowie delegacji spotkali się z przedstawicielami Zakładu Studiów Polsko-Ukraińskich na czele z Alicją Nowak, rozmawiali o specyfice kształcenia studentów, przygotowaniu publikacji ukraińsko-polskich i prowadzeniu badań naukowych.

WUN pol uczelnie 3

Następnie odbyło się spotkanie z dziekanem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Pawłem Laidlerem oraz prodziekanem ds. dydaktycznych Ewą Trojnar, podczas którego rektor WUN Anatolij Cioś wyraził zainteresowanie współpracą z Wydziałem, m.in. w ramach programu «Podwójny dyplom».

Larysa Zasiekina zwróciła uwagę na możliwości współpracy w dziedzinie mobilności akademickiej i wspólnego udziału w konkursach i projektach międzynarodowych. Jurij Hromyk opowiedział o procesie edukacyjnym w WUN imienia Łesi Ukrainki, w szczególności o popularności polonistyki na tej uczelni.

Następnie delegacja WUN udała się na Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, z którym uczelnia niedawno podpisała umowę o współpracy.

19 listopada przedstawiciele WUN pojechali do Lublina, gdzie zapoznali się z działalnością Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Obydwie instytucje współpracują w ramach projektu «T&G 2.0».

WUN pol uczelnie 2

Ważne porozumienia o współpracy zostały osiągnięte z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej oraz Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji, a na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim doszło do podpisania umowy o współpracy obu uczelni.

WUN pol uczelnie 4

MW

Powiązane publikacje
Poznaję Ojczyznę przodków
Wydarzenia
Opowiem Wam o mojej wspaniałej wycieczce «Poznaję Ojczyznę przodków», która odbyła się w dniach 26 lipca – 3 sierpnia.
12 sierpnia 2022
Specjalny program stypendialny dla studentów i naukowców z Ukrainy
Konkursy
Narodowe Centrum Nauki ogłasza specjalny program stypendialny skierowany do studentów i naukowców z Ukrainy, którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę schronili lub schronią się w Polsce.
11 sierpnia 2022
Operacja Polska w historii mojej rodziny. Część 1
Artykuły
Tragiczna data 11 lipca 1943 r. została wyryta na zawsze w historycznej pamięci Polaków na Wołyniu. Natomiast dla Polaków, którzy na mocy pokoju ryskiego pozostali na terenie sowieckiej Ukrainy, m. in. także dla mojej rodziny, takim czarnym dniem stał się 11 sierpnia 1937 r. – dzień podpisania rozkazu nr 00485.
11 sierpnia 2022
Harcerze i płastuni wspólnie przy grobach żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej
Wydarzenia
Harcerze Chorągwi Łódzkiej ZHP wspólnie z harcerzami z Hufca «Wołyń» oraz płastunami z Równego i Winnnicy podczas lipcowego obozu porządkowali groby żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w Kaliszu, Szczypiornie oraz Warszawie.
10 sierpnia 2022
«Gaude Polonia»: rozpoczął się nabór wniosków na rok 2023
Konkursy
Trwa nabór wniosków do Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP «Gaude Polonia» na rok 2023.
09 sierpnia 2022
Weź udział w szkoleniu «Podstawy wystąpień publicznych»
Wydarzenia
Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza przedstawicieli organizacji polskich i polonijnych do udziału w szkoleniach on-line «Podstawy wystąpień publicznych».
09 sierpnia 2022
Trwa książkowa współpraca Zbaraża z polskimi miastami partnerskimi
Wydarzenia
Mieszkańcy Zbaraskiej Hromady zbierają ukraińskie książki dla polskich bibliotek oraz dla Ukraińców przebywających obecnie w Polsce i mających na nie zapotrzebowanie.
08 sierpnia 2022
Janusz Korczak – lekarz, wychowawca i nauczyciel. Czego nauczył nas o dzieciach?
Artykuły
Jego najbardziej znana książka «Król Maciuś Pierwszy», opowiadająca o królewiczu kierującym państwem, została przetłumaczona na kilkanaście języków i jest czytana do dziś. W 80. rocznicę tragicznej śmierci Janusza Korczaka w obozie koncentracyjnym w Treblince przypominamy jego życie i koncepcje wychowawcze.
07 sierpnia 2022
150 lat temu konsekrowano kościół w Draganówce na Tarnopolszczyźnie
Wydarzenia
W Draganówce w obwodzie tarnopolskim odbyły się uroczystości z okazji 150. rocznicy konsekracji kościoła pw. Matki Bożej Śnieżnej.
07 sierpnia 2022