253 uczniów z 18 krajów przystąpiło do Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za Granicą
Wydarzenia

28 listopada odbyła się uroczysta inauguracja I etapu VI edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za Granicą 2021–2022 «W drodze do Niepodległości».

Do udziału w Olimpiadzie za pośrednictwem 30 szkolnych komisji egzaminacyjnych zgłosiło się 253 uczniów z 18 krajów: Austrii, Belgii, Czech, Grecji, Francji, Holandii, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, Szkocji, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii – podaje Fundacja Wolność i Demokracja.

Wszystkich uczestników, zarówno uczniów jak i nauczycieli, powitał prof. Andrzej Korytko, przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za Granicą. W uroczystości, która odbywała się on-line, wzięli udział także dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ Sławomir Kowalski, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Agnieszka Koterla oraz prezes zarządu Fundacji Wolność i Demokracja Lilia Luboniewicz.

Po krótkiej części oficjalnej, równo o 13.15 czasu polskiego, uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu on-line za pośrednictwem platformy olimpiadahistoriipolski.pl

Dla uczestników z obwodu wołyńskiego utworzono w Łucku komisję szkolną. Powstała przy Szkole Sobotnio-Niedzielnej Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu imienia Ewy Felińskiej. Jej zadaniem było zarejestrowanie chętnych do udziału w olimpiadzie, zebranie odpowiednich dokumentów oraz przesłanie uczestnikom specjalnych kodów, dzięki którym mogli się na specjalnej stronie zalogować i wypełnić test.

Przewodniczącym komisji był Piotr Kowalik, nauczyciel ORPEG w Łucku, natomiast członkami zostali Elżbieta Piotrowska (Równe) i Marianna Seroka (Tarnopol), również nauczycielki skierowane do pracy za granicą przez ORPEG. W zmaganiach z historią w ramach tej komisji wzięło udział sześcioro uczniów, wszyscy reprezentowali Towarzystwo Kultury Polskiej w Kowlu, a nauczycielem, który ich przygotowywał, był skierowany do pracy w tym mieście przez ORPEG Wiesław Pisarski.

W obwodzie rówieńskim komisja została utworzona przy Kulturalno-Oświatowym Centrum im. Tadeusza Czackiego w Zdołbunowie. Na jej czele stał Aleksander Radica z Harcerskiego Hufca «Wołyń», do składu komisji weszły także Wiktoria Radica z Kulturalno-Oświatowego Centrum im. Tadeusza Czackiego w Zdołbunowie oraz Ewa Mańkowska z Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury. W Olimpiadzie wzięło udział 14 uczniów z tych trzech organizacji.

Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa Historycznego organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja. Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski, rozwijanie zainteresowań i umacnianie świadomości historycznej młodzieży oraz wspieranie polskiej tożsamości za granicą. Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe.

Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

MW

Powiązane publikacje
Poznaję Ojczyznę przodków
Wydarzenia
Opowiem Wam o mojej wspaniałej wycieczce «Poznaję Ojczyznę przodków», która odbyła się w dniach 26 lipca – 3 sierpnia.
12 sierpnia 2022
Specjalny program stypendialny dla studentów i naukowców z Ukrainy
Konkursy
Narodowe Centrum Nauki ogłasza specjalny program stypendialny skierowany do studentów i naukowców z Ukrainy, którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę schronili lub schronią się w Polsce.
11 sierpnia 2022
Operacja Polska w historii mojej rodziny. Część 1
Artykuły
Tragiczna data 11 lipca 1943 r. została wyryta na zawsze w historycznej pamięci Polaków na Wołyniu. Natomiast dla Polaków, którzy na mocy pokoju ryskiego pozostali na terenie sowieckiej Ukrainy, m. in. także dla mojej rodziny, takim czarnym dniem stał się 11 sierpnia 1937 r. – dzień podpisania rozkazu nr 00485.
11 sierpnia 2022
Harcerze i płastuni wspólnie przy grobach żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej
Wydarzenia
Harcerze Chorągwi Łódzkiej ZHP wspólnie z harcerzami z Hufca «Wołyń» oraz płastunami z Równego i Winnnicy podczas lipcowego obozu porządkowali groby żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w Kaliszu, Szczypiornie oraz Warszawie.
10 sierpnia 2022
«Gaude Polonia»: rozpoczął się nabór wniosków na rok 2023
Konkursy
Trwa nabór wniosków do Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP «Gaude Polonia» na rok 2023.
09 sierpnia 2022
Weź udział w szkoleniu «Podstawy wystąpień publicznych»
Wydarzenia
Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza przedstawicieli organizacji polskich i polonijnych do udziału w szkoleniach on-line «Podstawy wystąpień publicznych».
09 sierpnia 2022
Trwa książkowa współpraca Zbaraża z polskimi miastami partnerskimi
Wydarzenia
Mieszkańcy Zbaraskiej Hromady zbierają ukraińskie książki dla polskich bibliotek oraz dla Ukraińców przebywających obecnie w Polsce i mających na nie zapotrzebowanie.
08 sierpnia 2022
Janusz Korczak – lekarz, wychowawca i nauczyciel. Czego nauczył nas o dzieciach?
Artykuły
Jego najbardziej znana książka «Król Maciuś Pierwszy», opowiadająca o królewiczu kierującym państwem, została przetłumaczona na kilkanaście języków i jest czytana do dziś. W 80. rocznicę tragicznej śmierci Janusza Korczaka w obozie koncentracyjnym w Treblince przypominamy jego życie i koncepcje wychowawcze.
07 sierpnia 2022
150 lat temu konsekrowano kościół w Draganówce na Tarnopolszczyźnie
Wydarzenia
W Draganówce w obwodzie tarnopolskim odbyły się uroczystości z okazji 150. rocznicy konsekracji kościoła pw. Matki Bożej Śnieżnej.
07 sierpnia 2022