Rozpoczął się nabór do Nagrody Głównej im. Iwana Wyhowskiego oraz Staży Naukowych
Konkursy

Kapituła Nagrody im. Iwana Wyhowskiego prowadzi nabór kandydatur do Nagrody Głównej i Staży Naukowych na rok akademicki 2022/2023.

Nagroda im. Iwana Wyhowskiego – to 12-miesięczny pobyt naukowo-dydaktyczny na 6 polskich uniwersytetach dla kandydata z zakresu nauk humanistycznych. Staże przy nagrodzie – to 4-miesięczne pobyty badawcze na 2 polskich uniwersytetach dla kandydatów z zakresu nauk społecznych, ścisłych, ekonomicznych, technicznych, rolniczych oraz bibliotekoznawstwa.

Program finansowany jest solidarnie przez 23 polskie uczelnie i jednostki naukowe.

Zgłoszenia, zawierające opis zasług i osiągnięć kandydata – od uczelni, instytutów, organizacji, instytucji, stowarzyszeń etc. lub osób prywatnych, a także zgłoszenia samych ubiegających się o Nagrodę (pod warunkiem poparcia przez uczelnie, instytuty, instytucje lub osoby zaufania publicznego) należy nadsyłać do Studium Europy Wschodniej do 15 lutego 2022 r. na adres stypendia.studium@uw.edu.pl

1. CHARAKTERYSTYKA
Nagroda im. Iwana Wyhowskiego ma na celu honorowanie zasług obywateli Ukrainy w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie oraz budowaniu demokratycznej Ukrainy – skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje dawnej Rzeczypospolitej oraz historyczne, współczesne i przyszłe związki Ukrainy z Polską i Europą.

Nagroda została ustanowiona w roku 2014 przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (inicjator), przez najważniejsze polskie uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski oraz cztery uniwersytety położone wzdłuż polskiej granicy wschodniej: Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Rzeszowski, a także Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu i Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu.

W kolejnych latach do Nagrody dołączyły nowe uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Leona Koźmińskiego, College of Europe, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Collegium Civitas, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się corocznie na Uniwersytecie Warszawskim 22 maja, w dniu ratyfikacji przez Sejm aktu Unii Hadziackiej między Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Kozackim Wojskiem Zaporoskim w 1659 r.

Laureat Nagrody, kandydat z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych otrzymuje możliwość rocznego pobytu naukowego na kolejno odwiedzanych 6 polskich uniwersytetach, gdzie może prowadzić wykłady na tematy związane z historią lub współczesnością Ukrainy i regionu, stosunków polsko-ukraińskich, a także podejmować własne prace archiwalne i badawcze.

Staż przy Nagrodzie umożliwi ukraińskim badaczom z zakresu wymienionych dziedzin 4-miesięczny pobyt badawczy na dwóch polskich uniwersytetach.

2. KWALIFIKACJA KANDYDATÓW
a) nabór kandydatów do Nagrody rozpoczyna się 1 grudnia,

b) kandydaci do Nagrody i Stażu przy Nagrodzie zgłaszani mogą być do 15 lutego,

c) kapituła, na specjalnym posiedzeniu, podejmuje decyzję o przyznaniu Nagrody i Stażu,

d) realizacja Nagrody rozpoczyna się w październiku w roku przyznania Nagrody.

3. ZOBOWIĄZANIA UCZELNI
a) stypendium: 3500 zł netto miesięcznie (jeśli laureat lub stażysta posiada tytuł naukowy doktora habilitowanego lub profesora); 2500 zł netto miesięcznie (jeśli laureat lub stażysta posiada tytuł naukowy magistra lub doktora),

b) bardzo dobre warunki mieszkaniowe na cały okres pobytu na danej uczelni,

c) zapewnienie opieki/pomocy naukowej tutora z dziedziny Laureata na każdej z uczelni,

d) książki z wydawnictwa uniwersytetów goszczących z dziedziny Laureata,

e) ewentualnie lektorat języka polskiego.

4. ZOBOWIĄZANIA LAUREATA/STAŻYSTY
a) 2 miesiące pobytu na każdym z uniwersytetów,

b) wygłoszenie jednego wykładu publicznego oraz ew. sześciu wykładów kursowych w instytucie, w którym kandydat będzie afiliowany (wg decyzji uczelni),

c) sprawozdanie z pobytu,

d) jeśli wynikiem pobytu Stażysty/Laureata w Polsce będą publikacje – obowiązkiem Laureata/Stażysty jest umieszczenie w nich informacji o Nagrodzie.

Na stronie Studium Europy Wschodniej można pobrać kwestionariusze kandydata na nagrodę oraz na staże naukowe, regulamin, a także załącznik do regulaminu.

Źródło: studium.uw.edu.pl

CZYTAJ TAKŻE:

STYPENDIA NA DWULETNIE MAGISTERSKIE «STUDIA WSCHODNIE» NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

TRWA NABÓR DO XX EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO RZĄDU RP DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR ZGŁOSZEŃ DO WSCHODNIEJ SZKOŁY ZIMOWEJ

W KRAKOWIE ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR DO 25. EDYCJI PROGRAMU THESAURUS POLONIAE

Powiązane publikacje
Program stypendialny dla muzealników z Ukrainy
Konkursy
Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM realizuje Program Stypendialny #HelpUkraine – ICOM Poland Relief Fund. Jest on przeznaczony dla muzealników z Ukrainy.
16 maja 2022
Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży: rozpoczął się nabór wniosków
Konkursy
Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu «Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży. Edycja 2022».
05 kwietnia 2022
Program Anders NAWA: rozpoczął się nabór wniosków na studia I i II stopnia
Konkursy
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do udziału w Programie stypendialnym dla Polonii im. generała Władysława Andersa – studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na polskich uczelniach.
30 marca 2022
Program CEEPUS dla Ukrainy: stypendia dla studentów oraz pracowników naukowych
Wydarzenia
W ramach realizacji Programu CEEPUS w Polsce (Central European Exchange Program for University Studies) Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oferuje stypendia dla cudzoziemców z Ukrainy.
23 marca 2022
Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego udzieli wsparcia finansowego uczonym z Ukrainy
Wydarzenia
Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego we współpracy ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczyna akcję pomocy finansowej dla uczonych, którzy padli ofiarą trwającej obecnej agresji Rosji i Białorusi przeciwko Ukrainie.
18 marca 2022
«Polonista NAWA»: program stypendialny dla studentów i naukowców
Konkursy
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do czwartej edycji programu stypendialnego «Polonista NAWA» dla studentów i naukowców.
15 marca 2022
«Solidarni z Ukrainą»: program dla ukraińskich studentów i doktorantów
Wydarzenia
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia podejmuje działania, dzięki którym otrzymają wsparcie ukraińscy uchodźcy: studenci i doktoranci.
11 marca 2022
Program Banach NAWA oferuje stypendia na studia II stopnia
Konkursy
W ramach Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha oferowane są stypendia na studia II stopnia prowadzone w języku polskim lub angielskim na uczelniach polskich nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki.
08 marca 2022
Program Ulam NAWA dla zagranicznych naukowców
Konkursy
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza naukowców z zagranicy do odbywania staży podoktoranckich w Polsce w ramach Programu im. Ulama obejmującego średniookresowe przyjazdy naukowców. Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.
11 lutego 2022