Raz w roku w Kostiuchnówce
Artykuły

Jednak może należałoby nadać tytuł «Jak co roku w Kostiuchnówce», bo przecież od dwudziestu kilku lat przyjeżdżamy, działamy, organizujemy i pracujemy tu, na Wołyniu. 

Począwszy od opieki nad miejscami pamięci narodowej poprzez współpracę ze środowiskami polskimi i przyjaciółmi z Ukrainy, aż po działanie naszego ośrodka, jakim jest Centrum Dialogu Kostiuchnówka, jesteśmy obecni rok w rok na tej usianej polską historią i tradycją ziemi.

I każdego roku mamy co robić i czym się zajmować. Harcerze naszej Łódzkiej Chorągwi ZHP, Harcerskiego Hufca Wołyń oraz liczni wolontariusze z Polski znajdują tutaj multum miejsc i zadań do wypełniania swojej służby. I tak jak napisano w tytule, wiele przedsięwzięć jest realizowanych «raz w roku», ale cyklicznie i co najważniejsze skutecznie.

W minionym sezonie odbyła się akcja «Świąteczna Paczka», zimowisko dla polskich harcerzy, szkolenia dla zastępowych i drużynowych harcerskich drużyn polonijnych. W ramach akcji letniej miały miejsce kolonia zuchowa i obóz harcerski Hufca Wołyń oraz obóz harcerzy Centrum Dialogu Kostiuchnówka. Przeprowadziliśmy sierpniowe obchody rocznicowe wojny polsko-bolszewickiej i listopadowe obchody Święta Niepodległości. Odbyła się rowerowa sztafeta «Ogień Niepodległości».

Wraz z harcerzemi z Polski i Ukrainy oraz z płastunami w oparciu o umowę zawartą między harcerzami i płastunami zorganizowaliśmy w Kołodence spotkanie «Trudne Braterstwo» poświęcone sojuszowi Piłsudski-Petlura. Wspólnie z Konsulatem Generalnym RP w Łucku przeprowadziliśmy «Akcję Znicz», a we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów akcję «Wołyńskie Zaduszki». Odbyły się dwie wystawy mówiące o łodzianach w legionach oraz o pracach harcerzy na cmentarzach i miejscach pamięci w obwodzie wołyńskim, rówieńskim i tarnopolskim. Podpisano umowę partnerską pomiędzy miastem Zgierz a hromadą w Maniewiczach.

Biorąc pod uwagę ilość i złożoność naszych przedsięwzięć oraz zaangażowanie różnych środowisk w ich przeprowadzenie, pozwalam sobie część z nich opisać nieco szerzej.

Świąteczna Paczka – akcja organizowana co roku na początku stycznia. Harcerze CDK i członkowie Fundacji CDK przywożą dla przyjaciół na Ukrainie życzenia i świąteczne dary zebrane w województwie łódzkim. Akcja zbiórki organizowana jest w szkołach, przedszkolach i w środowiskach współpracujących w ramach polsko-ukraińskiego partnerstwa realizowanego przez harcerzy. Setki paczek i w tym roku dotarły do młodzieży szkolnej w Kostiuchnówce, do harcerzy wołyńskich, do środowisk polonijnych na Wołyniu.

Harcerska Akcja Zimowa – w Kostiuchnówce w naszym ośrodku zimowiska zorganizował Szczep Harcerski «Matecznik» z Hufca ZHP w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 30 harcerzy z Polski zwiedzało okolice i wypoczywało na Wołyniu. Obok czysto rekreacyjnego programu realizowali również zadania związane z opieką nad miejscami pamięci oraz obejmujące współpracę i kontakty młodzieżowe.

Akcja Szkoleniowa – ośrodek w Kostiuchnówce jest bardzo dobrze wyposażony do organizacji wszelkiego rodzaju szkoleń. W szczególności do szkoleń harcerskich, z czego skwapliwie w ostatnim sezonie skorzystał Harcerski Hufiec Wołyń organizując je w miesiącach wiosennych i jesiennych dla swojej podstawowej kadry instruktorskiej.

Harcerska Akcja Letnia – w naszym ośrodku w ostatnim sezonie wypoczywały na kolonii zuchy ze Zdołbunowa, Równego i Kostopola. Obóz zorganizowali harcerze Hufca Wołyń. W sumie ponad 70 osób obok wypoczynku realizowało program opieki nad miejscami pamięci. Uczestniczyli, wędrując po Pobojowisku Legionowym pod Kostiuchnówką, w żywej lekcji historii, a kominki i spotkania zastępów harcerskich i szóstek zuchowych w Izbie Tradycji w Centrum dostarczyły młodzieży niezapomnianych wrażeń.

gurecki 6

Uroczystości Rocznicowe – organizowane zarówno w sierpniu, jak i w listopadzie obchody w Kostiuchnówce gromadzą duże rzesze uczestników niejednokrotnie skupiające po kilkaset osób. Te związane z naszą niepodległością wydarzenia organizowane w miejscu tak dla polskiej niepodległości ważnym, a jednocześnie symbolicznym, są dla harcerzy i gości niezapomnianym przeżyciem i prawdziwą lekcją patriotyzmu. Dumni jesteśmy, iż te miejsca, skazane kiedyś na dewastację i zapomnienie, wróciły do pamięci i stały się miejscami godnego spoczynku naszych narodowych bohaterów.

W sezonie 2021 msze święte i modlitwy prowadził Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Witalij Skomarowski. Niezawodnie uczestniczyły w naszych uroczystościach delegacje Konsulatu RP w Łucku na czele z Konsulem Generalnym Sławomirem Misiakiem. Nie zawiedli również goście z Polski. Przedstawiciele i delegacje z miast województwa łódzkiego, Straży Granicznej, kombatanci i członkowie środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji AK są stałymi uczestnikami naszych obchodów. Dla nas, harcerzy, niezwykle ważnym jest udział i współpraca z Rówieńskim Oddziałem Organizacji «Płast».

Sztafeta «Ogień Niepodległości» – jak co roku w dniu 5 listopada z Kostiuchnówki, a dokładniej z Cmentarza Legionowego w Polskim Lasku, ruszył do Polski i do polskich środowisk na Wołyniu Ogień Niepodległości. Harcerze Hufca ZHP Zgierz i Harcerskiego Hufca Wołyń sztafetą rowerową dotarli na centralne obchody Święta Niepodległości do Warszawy i wielu innych miast w Polsce i na Ukrainie. To bardzo trudna organizacyjnie i logistycznie do przeprowadzenia akcja. Zapoczątkowana w 2000 r. jako przedłużenie tradycji przedwojennych sztafet biegnących z Kostiuchnówki do Krakowa. Akcja podjęta przez samą młodzież która od 1997 r. przyjeżdża na Wołyń pracować na grobach legionowych.

Akcja «Znicz» – od kilku lat organizowana we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Łucku. Dostarczone przez konsulat oraz zgromadzone przez nasze CDK znicze zostały rozwiezione do wszystkich wcześniej ustalonych miejsc. Harcerze i wolontariusze, uczestnicy tej akcji, w miarę możliwości uporządkowali odwiedzane miejsca. W ostatnich dwóch latach przy zmniejszonej liczbie odwiedzających w wielu przypadkach koniecznym było podjęcie tych dodatkowych działań. W sumie zapalonych zostało ponad 3 tys. zniczy.

Gorecki 8

«Wołyńskie Zaduszki» – to po raz pierwszy zorganizowane przedsięwzięcie we współpracy i przy wsparciu finansowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Harcerze w swoich wędrówkach na szlakach pamięci narodowej trafiali na wiele zapomnianych lub bardzo rzadko odwiedzanych miejsc pochówków naszych rodaków z różnych okresów historii, jak choćby tych związanych z wydarzeniami roku 1939 czy 1943. W sezonie jesienno-zimowym 2021 r. udało się nam dotrzeć do ponad 50 takich lokalizacji, uporządkować je i zapalić znicze. To był naprawdę wielki wysiłek organizacyjny, ale również olbrzymia satysfakcja dla uczestniczących w tym przedsięwzięciu harcerzy polskich, wołyńskich i wszystkich wolontariuszy. Najpełniej opowie o rozmiarze tego przedsięwzięcia przygotowywana wystawa i folder.

gurecki 4

Umowa partnerska – w związku z nowym podziałem administracyjnym na Ukrainie i powstaniem tzw. terytorialnych hromad (co dotyczy Maniewicz) koniecznym stało się podpisanie nowej umowy partnerskiej pomiędzy hromadą Maniewicze a miastem Zgierz. Najważniejsze, że włodarzy obu gmin nie trzeba było długo namawiać do odnowienia partnerstwa. Przy udziale przewodniczącego hromady Maniewicze Oleksandra Hawryluka i prezydenta miasta Zgierz Przemysława Staniszewskiego najpierw w Maniewiczach, a potem w Zgierzu umowa ta została podpisana. Wieloletnia dobra współpraca realizowana z udziałem młodzieży i społeczeństw obu gmin dobrze rokuje na lata następne.

Obóz CDK – w sierpniu, jak co roku od 24 lat, zorganizowany został obóz Harcerskiej Służby Pamięci w Kostiuchnówce. Po raz pierwszy komendantem obozu został druh podharcmistrz Adrian Olejarz z Hufca ZHP Brzeziny, wieloletni dotychczasowy uczestnik obozów kostiuchnowskich. Doświadczenie nowego komendanta oraz zapał uczestników zaowocowały pełnym sukcesem. Odnowiono wszystkie cmentarze i miejsca pamięci związane z epopeją legionową, miejsca pamięci 1943 r., takie jak choćby Przebraże, a także związane z wojną polsko-bolszewicką (Kowel, Cminy). Dotarto do Nowosiółki i Puźnik na Tarnopolszczyźnie. Odnowiono kilkanaście cywilnych mogił i cmentarzy w ramach programu «Wolontariat» Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą «Polonika».

gurecki 5

gurecki 3

gurecki 2

Obok już wymienionych powyżej naszych sojuszników należy jeszcze wspomnieć tych wszystkich, dzięki którym tak naprawdę od wielu lat możemy jeździć na Ukrainę i realizować program Harcerskiej Służby Pamięci. Są to: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja KGHM Polska Miedź, Fundacja Wolność i Demokracja, Stowarzyszenie Odra-Niemen, Urząd Miasta Łodzi.

Niezwykle cenimy sobie przychylność lokalnych władz ukraińskich zarówno szczebla wojewódzkiego, jak i gminnego, a także przyjaciół z Kostiuchnówki oraz płastunów. Nawiązaliśmy dobrą współpracę z władzami w Koropcu, Zalizcach i Prylisnem. Bez ich aprobaty, wsparcia i przyjaźni niewiele bylibyśmy w stanie zrobić.

Kierujemy również słowa podziękowania dla całej ekipy «Monitora Wołyńskiego». Dziękujemy, że jesteście z nami we wszystkich ważnych dla nas momentach.

I dla wszystkich Przyjaciół nasze chyba najbardziej obecnie aktualne przesłanie: «Życzy zdrówka Kostiuchnówka». Wszystkiego dobrego w nowym 2022 roku.

Hm. Jarosław Górecki,
dyrektor Centrum Dialogu Kostiuchnówka
Zdjęcia udostępnione przez autora

Powiązane publikacje
Książka o strzelcach wzbogaciła naszą bibliotekę
Artykuły
Biblioteka redakcji «Monitora Wołyńskiego» została uzupełniona o cenną i ciekawą pozycję – książkę «O wołyńskich strzelcach w setną rocznicę powstania Związku Strzeleckiego na Wołyniu».
25 marca 2023
W Łucku można odebrać paszporty pozostawione po 24 lutym 2022 r. w centrach wizowych
Wydarzenia
Od 27 marca do 31 maja w Konsulacie Generalnym RP w Łucku można odebrać paszporty pozostawione po 24 lutym 2022 r. w centrach wizowych w Łucku, Równem oraz Tarnopolu – podaje Konsulat na swoim profilu facebookowym.
24 marca 2023
Dworzec w Kostopolu w Minecraft
Wydarzenia
Dworzec w Kostopolu na Wołyniu (obecnie obwód rówieński) to nowy obiekt w projekcie «Polonika w Minecraft». Więcej o nim można dowiedzieć się wykonując różne zadania w bezpłatnej grze.
24 marca 2023
Ukazał się nr 6 «Monitora Wołyńskiego»
Wydarzenia
Zapraszamy Państwa na łamy dzisiejszego numeru MW. Piszemy w nim m.in. o Aleksandrze Świcy z Łucka, Janie Adamskim – policjancie z Antopola, wołyńskim tłumaczu o imieniu Dniepr, licznych projektach współpracy PL-UA. Publikujemy także rozmowę z dr. Rigelsem Halili – kierownikiem specjalizacji bałkańskiej w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
23 marca 2023
Jak umówić się na spotkanie w Konsulacie Generalnym RP w Łucku
Wydarzenia
Konsulat Generalny RP w Łucku umieścił na swojej stronie internetowej oraz na profilu na Facebooku informacje dotyczące sposobu umawiania się na spotkanie w placówce.
23 marca 2023
Rigels Halili: «To jest wojna o zwycięstwo»
Rozmowy
Czym się różni wojna rosyjsko-ukraińska od wojen jugosłowiańskich? Kiedy się skończy? Czy uda się Ukrainie odzyskać całe swoje terytorium?
23 marca 2023
Konkurs na najlepsze publikacje o historii Polski
Konkursy
Ogłoszono Konkurs Historyczny Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski i najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji, które zostały wydane w roku 2022. Autorzy mogą zgłaszać swoje książki do 1 czerwca 2023 r.
21 marca 2023
Konsulat Generalny RP w Łucku wznawia działalność
Wydarzenia
Konsulat Generalny RP w Łucku przygotowuje się do wznowienia działalności. O tym w komentarzu udzielonym redakcji «Monitora Wołyńskiego» poinformował Konsul Generalny RP w Łucku Sławomir Misiak.
20 marca 2023
Konkurs matematyczny dla uczniów. Politechnika Wrocławska zaprasza
Konkursy
Politechnika Wrocławska zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Międzynarodowym Konkursie «Matematyka – nasz wspólny język».
20 marca 2023