«Gaude Polonia»: rozpoczął się nabór wniosków na rok 2023
Konkursy

Trwa nabór wniosków do Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP «Gaude Polonia» na rok 2023.

Program polega na półrocznym pobycie w Polsce, w czasie którego stypendyści – młodzi twórcy i tłumacze literatury polskiej z krajów Środkowo-Wschodniej Europy – realizują swoje projekty stypendialne pod opieką uznanych polskich artystów i instytucji kultury. Konkursem objęte są stypendia półroczne w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r. Wysokość stypendium wynosi 4000 zł brutto miesięcznie.

Dziedziny: film, fotografia, historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru, konserwacja dzieł sztuki, literatura/przekład, muzealnictwo, muzyka, sztuki wizualne, teatr.

Wniosek o przyznanie stypendium z programu Gaude Polonia należy złożyć osobiście bądź przesłać na adres:

Narodowe Centrum Kultury

ul. Płocka 13

01-231 Warszawa

Wniosek powinien zawierać minimum dwie rekomendacje twórców uznanych w danej dziedzinie. Do dokumentów należy dołączyć CD lub pendrive z nagraniami lub portfolio z pracami kandydata.

Nabór wniosków przez Instytut Polski w Kijowie trwa do 15 października 2021 r.

Warunki udziału w konkursie:

– obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa Europy Środkowo-Wschodniej;

– wiek do 40 roku życia (w wyjątkowych wypadkach do 45 roku życia);

– pełne wyższe wykształcenie;

– znajomością języka polskiego przynajmniej na poziomie podstawowym.

Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium zapada w terminie nie wcześniejszym niż 1 grudnia 2022 r., ale nie późniejszym niż 15 grudnia 2022 r.

Szczegółowy regulamin programu można znaleźć tu.

Źródło: www.nck.pl

Powiązane publikacje
Program stypendialny «PLus – Aktywny Student»: rozpoczął się nabór wniosków na semestr jesienny
Konkursy
Fundacja «Pomoc Polakom na Wschodzie» ogłosiła nabór wniosków stypendialnych na semestr jesienny roku akademickiego 2022/2023 w ramach programu «PLus – Aktywny Student» dla osób polskiego pochodzenia.
12 września 2022
Specjalny program stypendialny dla studentów i naukowców z Ukrainy
Konkursy
Narodowe Centrum Nauki ogłasza specjalny program stypendialny skierowany do studentów i naukowców z Ukrainy, którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę schronili lub schronią się w Polsce.
11 sierpnia 2022
Rozpoczęły się zgłoszenia do Programu Stypendialnego Młodego Nauczyciela
Konkursy
Trwają zgłoszenia do Programu Stypendialnego Młodego Nauczyciela dla pedagogów wykładających w języku polskim w placówkach oświatowych na terenie Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii i Ukrainy.
08 lipca 2022
Ruszył nabór wniosków do programu Nagroda dla Doświadczonego Nauczyciela
Konkursy
Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza pedagogów do udziału w Programie dla Doświadczonego Nauczyciela w ramach projektu «Nauczyciel PLUS».
07 lipca 2022
Rezydencja w Zakopanem dla muzealników
Konkursy
Muzeum Tatrzańskie zaprasza ukraińskich muzealników do wzięcia udziału w programie rezydencji twórczych w Zakopanem.
28 czerwca 2022
Webinarium dla młodzieży polonijnej zainteresowanej podjęciem studiów w Polsce
Wydarzenia
W czwartek 30 czerwca 2022 r. odbędzie się spotkanie online dla młodzieży polskiego pochodzenia, zainteresowanej podjęciem studiów I stopnia i studiów jednolitych magisterskich w Polsce ze stypendium Programu im. gen. Władysława Andersa – podaje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.
27 czerwca 2022
Nabór wniosków do II edycji Nagrody im. Leona Wasilewskiego
Konkursy
Ruszył nabór zgłoszeń do II edycji Nagrody im. Leona Wasilewskiego za publikacje dotyczące relacji polsko-ukraińskich przyznawanej w ramach projektu «XV Spotkania Klubu Galicyjskiego. Jaremcze 2022».
15 czerwca 2022
Rozpoczął się nabór wniosków do II edycji Stypendium im. Konstytucji 3 maja
Konkursy
Fundacja Wolność i Demokracja ogłosiła nabór kandydatów do II edycji Stypendium im. Konstytucji 3 maja dla naukowców badających relacje polsko-ukraińskie. Wyróżnienie przyznawane jest w ramach projektu «XV Spotkania Klubu Galicyjskiego. Jaremcze 2022».
13 czerwca 2022
Trwa nabór do 26. edycji programu stypendialnego «Thesaurus Poloniae»
Konkursy
Do 30 czerwca 2022 r. w Krakowie trwa nabór do programu stypendialnego «Thesaurus Poloniae». Inicjatywa adresowana jest do zagranicznych badaczy kultury, historii oraz dziedzictwa Polski i Europy Środkowej.
10 czerwca 2022