«Być Polakiem»: konkurs dla nauczycieli
Konkursy

Fundacja «Świat na Tak» po raz kolejny zaprasza nauczycieli szkół polskich za granicą do udziału w konkursie «Być Polakiem» (moduł B). Uczestnicy powinni przygotować konspekt lekcji gramatycznej na temat «Gramatyka na wesoło».

«W tej edycji zagadnieniem gramatycznym, któremu poświęcimy uwagę, będzie fleksja lub składnia czasownika. Przede wszystkim jednak chcemy skupić się na formie i sposobie przekazu oraz utrwalaniu materiału gramatycznego. Jaki to sposób? Po prostu wesoły. Przyswojenie trudnych zagadnień językowych znacznie ułatwiają teksty, łączące zabawne treści z przykładami użycia omawianych problemów gramatycznych. Oczekiwane są więc konspekty, w których zagadnienia językowe będą prezentowane uczniom przy pomocy tekstów, ćwiczeń i zabaw dowcipnych, żartobliwych a może nawet nieco krotochwilnych» – zaznaczają organizatorzy konkursu «Być Polakiem».

Konkurs ma na celu m.in. promowanie atrakcyjnych dla uczniów sposobów prezentacji wiedzy o języku polskim metodą komunikacyjną oraz zainteresowanie uczniów gramatyką języka polskiego.

Uczestnik konkursu przygotowuje jeden konspekt lekcji:

1. Konspekt ma dotyczyć wybranego problemu lub problemów gramatycznych z zakresu fleksji lub składni czasownika.

2. Na równi z metodą prezentacji materiału gramatycznego oceniany będzie dobór tekstów i pomocy dydaktycznych.

3. Jury wysoko oceni wykorzystanie materiałów o charakterze żartobliwym, dowcipnym, a nawet nieco krotochwilnym.

4. Adresatami lekcji, podczas której realizowany będzie konspekt, są uczniowie szkół polskich.

5. W konspekcie powinna być informacja o kompetencjach językowych grupy, dla której przygotowana jest lekcja oraz wieku uczniów.

Regulamin konkursu oraz wszystkie formularze można pobrać na stronie: www.bycpolakiem.pl.

Pracę konkursową (konspekt lekcji wraz z załącznikami) należy przesłać jako załącznik w formacie pdf na adres email: konkursdlanauczycieli@gmail.com.

Kalendarz konkursu:

18 marca 2023 r. – ostateczny termin przesyłania prac konkursowych.

21–23 kwietnia 2023 r. – obrady jury w Warszawie.

Ok. 30 kwietnia 2023 r. – ogłoszenie wyników konkursu (na Facebooku oraz stronie www.bycpolakiem.pl).

2 sierpnia 2023 r., godz. 14.00 – gala XIV edycji konkursu na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagrody będą dwojakiego rodzaju:

1. Dyplom uznania noszący nazwę «Laur Metodyczny» dla autorów nagrodzonych konspektów i szkół w których pracują, sygnowany przez autorytet z dziedziny języka polskiego.

2. Nagroda finansowa dla autorów najwyżej ocenionych konspektów: I stopnia – 600 euro, II stopnia – 400 euro, III stopnia – 300 euro oraz cztery nagrody specjalne po 200 euro.

Nagrodzone konspekty, w ramach dzielenia się dobrymi praktykami, zostaną wydane w publikacji pokonkursowej.

MW

Powiązane publikacje
Koleje Ukraińskie uruchamiają nowe pociągi do Polski
Wydarzenia
Koleje Ukraińskie (Ukrzaliznycia) kontynuują rozbudowę sieci połączeń kolejowych między Ukrainą a Polską. Wkrótce będą kursować pociągi Charków–Przemyśl przez Kijów i Kijów–Chełm z przesiadką do Warszawy.
03 lutego 2023
ABC kultury polskiej: Po prostu kabaret
Artykuły
Kabarety w Polsce zawsze powstawały jak grzyby po deszczu. Zwłaszcza za czasów PRL-u, czyli tzw. komuny, podobnie jak muzyka, szczególnie rockowa, odgrywały istotną rolę nie tylko kulturową, ale także społeczną i polityczną. Były swego rodzaju wentylem bezpieczeństwa, przez który, doprawiona niejednokrotnie szyderczym śmiechem, uchodziła bezsilna złość stłamszonego przez ustrój społeczeństwa.
03 lutego 2023
Obwód wołyński otrzymał 35 systemów «Starlink» dla punktów niezłomności
Wydarzenia
Przewodniczący Wołyńskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Jurij Pohulajko przekazał władzom administracji rejonowych 35 systemów satelitarnych «Starlink».
02 lutego 2023
Ocaleni od zapomnienia: Antoni Michalak
Artykuły
Antoni Michalak, policjant z Milatyna w powiecie Zdołbunów, z powodu «aktywnej działalności przeciw ruchowi rewolucyjnemu» w 1940 r. został skazany przez Kolegium Specjalne NKWD na pięć lat łagrów.
02 lutego 2023
Równe upamiętni o. Serafina Kaszubę
Wydarzenia
Na gmachu Sali organowej Rówieńskiej Obwodowej Filharmonii, dawnego kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Antoniego w Równem, pojawi się tablica upamiętniająca o. Serafina Kaszubę.
01 lutego 2023
«Cieszymy się, że możemy pomóc». Wołyński Uniwersytet Narodowy otrzymał pomoc z Lubelszczyzny
Wydarzenia
Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki otrzymał kolejny transport humanitarny od darczyńców z Polski.
31 stycznia 2023
Związki frazeologiczne: Czapki z głów
Artykuły
Są na tym świecie ludzie, których wiedza, pasje, zainteresowania oraz działalność u jednych budzą niekłamany podziw i zachwyt, u innych natomiast wyzwalają znaczący gest kreślenia kółek na czole.
31 stycznia 2023
Obwód rówieński złożył deklarację przystąpienia do Sieci Regionów Trójmorza
Wydarzenia
Przewodniczący Rówieńskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Witalij Kowal złożył deklarację przystąpienia do Sieci Regionów Trójmorza. Poinformował o tym na swoim profilu na Facebooku.
30 stycznia 2023
Urodził się na Wołyniu, pracował w Rzymie. W Łucku zaprezentowano książkę o rzeźbiarzu Sosnowskim
Wydarzenia
Pisarz i malarz Walerij Wojtowycz przedstawił w Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym swoją książkę «Oskar Sosnowski. Rzeźbiarz». Prezentacja odbyła się 27 stycznia, w dniu śmierci artysty.
30 stycznia 2023