Konkurs wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na 2023 rok otwarty
Konkursy

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieżowej zaprasza do składania wniosków organizacje, które chcą realizować w 2023 r. polsko-ukraińskie projekty młodzieżowe.

Celem projektów jest zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz osób z nią pracujących do wspólnych działań – wymiany młodzieży, spotkań oraz projektów informacyjno-promocyjnych, które umożliwią wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii jak i we współczesnych relacjach.

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami projektów – oprócz młodzieży – mogą być również osoby z nią pracujące.

Każdego roku członkowie Rady ustalają priorytety, które razem z celami ogólnymi definiują specyfikę tematów podejmowanych w projektach. W tym roku są to:

– odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego;

– rozwój kompetencji młodzieży w dziedzinie przedsiębiorczości oraz wsparcie przedsiębiorczych inicjatyw młodzieży;

– wzmacnianie współpracy oraz wymiana doświadczeń między osobami pracującymi z młodzieżą, ośrodkami oraz organizacjami młodzieżowymi w zakresie edukacji technicznej i branżowej z uwzględnieniem wdrażania technologii cyfrowych;

– wsparcie inicjatyw młodzieży na rzecz przezwyciężenia skutków wojny Rosji przeciwko Ukrainie, pomoc młodzieży, która ucierpiała w wyniku agresji Rosji na Ukrainę, między innymi poprzez wolontariat;

– wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i wzajemnego szacunku wśród młodzieży.

Projekt składany w ramach konkursu wniosków, musi opierać się na jednym, wybranym przez wnioskodawcę, priorytecie.

Projekty mogą zostać dofinansowane wedle następujących wariantów:

– wariant A – realizacja projektu z młodzieżą ukraińską i organizacją partnerską z Ukrainy (przyjazd grupy ukraińskiej z Ukrainy do Polski);

– wariant B – realizacja projektu z młodzieżą ukraińską przebywającą w Polsce bez udziału organizacji partnerskiej.

W przypadku wyboru wariantu A, w projekcie muszą wziąć udział minimum dwa podmioty, po jednym z każdego kraju.

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2023, muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 maja a 31 października 2023 r.

Wnioski można składać do 28 lutego 2023 r., do godz. 23:59. Wyniki konkursu będą znane w maju 2023 r.

Podmioty zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają wnioski w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Podmioty zarejestrowane na terytorium Ukrainy składają wnioski w Ministerstwie Młodzieży i Sportu Ukrainy.

Wszystkie informacje oraz szczegółowe zasady na temat konkursu znajdują się tu.

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży zaprasza na spotkania informacyjne PURWM, które odbędą się w dwóch terminach: 26 stycznia (zgłoszenia do 12:00 25 stycznia) oraz 7 lutego (zgłoszenia do 12:00 6 lutego). Będą one poświęcone zasadom konkursu na rok 2023. Szczegóły oraz linki do ankiety rejestracyjnej znajdują się na stronie internetowej PURWM.

Źródło: www.wymianymlodziezy.frse.org.pl

Powiązane publikacje
Obwód rówieński złożył deklarację przystąpienia do Sieci Regionów Trójmorza
Wydarzenia
Przewodniczący Rówieńskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Witalij Kowal złożył deklarację przystąpienia do Sieci Regionów Trójmorza. Poinformował o tym na swoim profilu na Facebooku.
30 stycznia 2023
Wirtualny spacer po Wiosce Gotów efektem ukraińsko-polskiego projektu
Wydarzenia
Ukraińsko-polski projekt «Gocka ścieżka – wspólna przebudowa historyczna i wirtualna podróż do przeszłości» realizowany przez Gminę Hrubieszów i miasto Włodzimierz zaowocował powstaniem wirtualnego spaceru po Wiosce Gotów w Masłomęczu.
30 grudnia 2022
Dialogi kultur i narodów. Zaproszenie do udziału w konferencji
Wydarzenia
Wołyński Narodowy Uniwersytet imienia Łesi Ukrainki oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji interdyscyplinarnej «Dialogi kultur i narodów: media, literatura, społeczeństwo».
22 listopada 2022
Józef Kraszewski staje się bliższy Wołynianom
Wydarzenia
Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze przygotowało wystawę «Józef Kraszewski i Wołyń», na której Wołyniacy mają okazję poznać postać i dzieła wielkiego Polaka. Została otwarta 15 listopada. Tego samego dnia we wsi Omelno, gdzie przez kilka lat mieszkał wraz z rodziną Kraszewski, w miejscowej bibliotece otwarto kącik pamięci.
17 listopada 2022
«To rzemiosło mnie zafascynowało». Rzemieślnicy ludowi zaprezentowali swoje wyroby na festiwalu w Łucku
Wydarzenia
Łuck niewątpliwie widział większe wystawy sztuki ludowej, ale mimo niewielkiej skali (wszystkie eksponaty zmieściły się w holu miejscowego Pałacu Kultury) było na co popatrzeć. Swoje wyroby na festiwalu «Ginące zawody» pokazali przedstawiciele różnych rzemiosł ludowych – garncarstwa, wikliniarstwa, hafciarstwa, wycinanek, plecionkarstwa czy pszczelarstwa.
12 listopada 2022
Brak słów
Artykuły
Ekstremalne wydarzenia oraz sytuacje niosące w sobie ogromny ładunek emocjonalny, stres i poczucie długotrwałego zagrożenia często wywołują u ludzi reakcje oraz zachowania, jakich nigdy nikt by u nich nie podejrzewał. Wojna, niezależnie od tego czy dotyka ludzi bezpośrednio, czy też oddziałuje na psychikę z wydawałoby się bezpiecznej odległości, wcześniej czy później będzie zbierała swoje żniwo. Wszystko jest tylko kwestią czasu.
08 listopada 2022
Polska wspomaga ukraińskich ratowników
Wydarzenia
W ramach programu «Polska Pomoc» Konsulat Generalny RP w Łucku udzielił wsparcia dwóm jednostkom ratowniczo-gaśniczym Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy (DSNS).
31 października 2022
Trwa nabór na seminarium translatorskie «Tłumacze bez Granic»
Konkursy
Do 11 listopada trwa nabór na Międzynarodowe Seminarium Translatorskie im. Wasyla Stusa «Tłumacze bez Granic», które odbędzie się w dniach 5–12 grudnia.
26 października 2022
Rówieńscy i lubelscy przedsiębiorcy będą współpracować
Wydarzenia
16 przedsiębiorstw z Rówieńszczyzny będzie współpracować z polskimi partnerami – podał przewodniczący Rówieńskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Witalij Kowal.
25 października 2022