Nowy etap współpracy transgranicznej
Wydarzenia

Przedstawiciele przygranicznych regionów Ukrainy i Polski wzięli udział w pierwszym posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021–2027, które odbyło się w Lublinie w zeszłym tygodniu.

Uczestnicy spotkania omówili dokumenty programowe oraz kryteria wyboru projektów, które będą realizowane przez strony w ramach Programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021–2027, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w listopadzie ubiegłego roku. Ten program umożliwia kontynuację współpracy pomiędzy oboma krajami, która wcześniej była realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz z Ukrainy i Polski, Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO) oraz euroregionów.

Ukrainę reprezentowali m.in.: zastępca przewodniczącego Wołyńskiej Rady Obwodowej Hryhorij Pustowit, zastępca przewodniczącego Rówieńskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Serhij Gemberg, zastępca przewodniczącego Rówieńskiej Rady Obwodowej Serhij Swystaluk.

«Pierwszy konkurs ukraińsko-polskich projektów w ramach programu będzie koncentrował się na rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska i zdrowia. Ogłoszenie o naborze projektów zostało zaplanowane na drugi kwartał 2023 r.» – poinformował na swoim profilu facebookowym Serhij Gemberg.

Jak podano na stronie internetowej Wołyńskiej Rady Obwodowej, projekty Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021–2027 będą miały na celu rozwiązanie wspólnych problemów w zakresie środowiska, opieki zdrowotnej, rozwoju turystyki, granic, a także wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy władzami, organizacjami pozarządowymi, poszczególnymi branżami czy nawet zakładami komunalnymi.

Uczestnikami nowego etapu programu współpracy transgranicznej po stronie ukraińskiej będą obwód wołyński, rówieński, lwowski, tarnopolski, iwano-frankiwski i zakarpacki, a po stronie polskiej województwa – podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz część mazowieckiego.

Natalia Denysiuk
Fot.: CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine

Powiązane publikacje
W kierunku współtworzenia: naukowy dialog zgromadził w Łucku badaczy z Ukrainy i Polski
Wydarzenia
Wyzwania i znaczenie komunikacji międzykulturowej we współczesnym świecie stały się przedmiotem dyskusji uczestników konferencji naukowo-praktycznej «Dialogi kultur i narodów: media, literatura, społeczeństwo», trwającej w Łucku w dniach 17–18 marca.
18 marca 2023
Ukraińscy i polscy etnografowie spotkali się w Łucku
Wydarzenia
Konferencja inaugurująca projekt «Wspólne dziedzictwo kulturowe: odrodzenie folkloru na pograniczu polsko-ukraińskim» zgromadziła w Pałacu Kultury miasta Łucka ekspertów z zakresu folklorystyki ukraińskiej i polskiej.
16 marca 2023
W Łucku otwarto polsko-ukraińską wystawę dziecięcych rysunków o wojnie
Wydarzenia
Wystawa «Mamo, ja nie chcę wojny» jest prezentowana przez polskie placówki dyplomatyczne na całym świecie. Teraz można obejrzeć ją w Łucku.
15 marca 2023
Podlasie udzieliło pomocy humanitarnej placówkom oświatowym w obwodzie rówieńskim
Wydarzenia
Placówki edukacyjne obwodu rówieńskiego otrzymały pomoc humanitarną od partnerów z Polski. Informuje o tym Rówieńska Obwodowa Administracja Wojskowa.
14 marca 2023
Znawcy historii gockiej z Ukrainy i Polski spotkali się na konferencji we Włodzimierzu
Wydarzenia
We Włodzimierzu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa «Gocka ścieżka – wspólna podróż do przeszłości». Została ona zorganizowana przez Komitet Wykonawczy Rady Miejskiej we Włodzimierzu oraz Gminę Hrubieszów. W wydarzeniu wzięło udział około dwudziestu historyków z Polski i Ukrainy.
13 marca 2023
Wołyńskie zabytki też są na liście. MKiDN przyznało dotacje
Wydarzenia
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło listę projektów, które zostaną dofinansowane w ramach programu «Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą».
02 marca 2023
Szack zamierza kontynuować budowę kanalizacji w ramach projektu transgranicznego
Wydarzenia
Stała komisja Wołyńskiej Rady Obwodowej ds. ekologii i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych poparła wniosek o przyznanie środków na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla rozwoju kanalizacji w Pulmie i Szacku.
17 lutego 2023
Łuck i Wola Uhruska realizują wspólny projekt
Wydarzenia
Wydział Kultury Rady Miasta Łuck rozpoczął realizację projektu «Wspólne dziedzictwo kulturowe: odrodzenie folkloru na pograniczu polsko-ukraińskim».
07 lutego 2023
Obwód rówieński złożył deklarację przystąpienia do Sieci Regionów Trójmorza
Wydarzenia
Przewodniczący Rówieńskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Witalij Kowal złożył deklarację przystąpienia do Sieci Regionów Trójmorza. Poinformował o tym na swoim profilu na Facebooku.
30 stycznia 2023