Konkurs matematyczny dla uczniów. Politechnika Wrocławska zaprasza
Konkursy

Politechnika Wrocławska zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Międzynarodowym Konkursie «Matematyka – nasz wspólny język».

Po raz pierwszy Konkurs «Matematyka – nasz wspólny język» został ogłoszony przez Politechnikę Wrocławską w 2019 r. z okazji 90. rocznicy wydania czasopisma «Studia Mathematica» przez lwowską szkołę matematyczną.

Celem konkursu jest: wyłanianie najlepszych uczniów z kraju i zagranicy wykazujących szczególne zainteresowanie matematyką, wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych; popularyzacja wiedzy na temat lwowskiej szkoły matematycznej; pogłębienie wiedzy z zakresu matematyki; propagowanie matematyki wśród młodzieży, w szczególności poza granicami Polski.

Rozwiązania zadań konkursowych wraz z kartą zgłoszenia uczeń skanuje oraz przesyła e-mailem na adres matematyka@pwr.edu.pl do 24 kwietnia 2023 r. Prace należy przygotować w języku polskim lub angielskim.

Harmonogram konkursu:

I etap: korespondencyjny, treść zadań zostanie udostępniona na stronie internetowej 3 marca 2023 r.

II etap: korespondencyjny, treść zadań zostanie udostępniona na stronie internetowej 3 kwietnia 2023 r.

Lista zakwalifikowanych do finału zostanie zamieszczona na stronie internetowej 15 maja 2023 r.

Etap finałowy: odbędzie się 25 maja 2023 r. w formie zdalnej. Mogą w nim wziąć udział osoby, które w I i II etapie konkursu uzyskały co najmniej 60 % punktów możliwych do zdobycia.

Ogłoszenie wyników: 1 czerwca 2023 r.

Tytuł finalisty konkursu otrzymają uczestnicy, którzy w etapie finałowym zajmą miejsca od IV do X.

Tytuł laureata konkursu uzyskają uczestnicy, którzy znajdą się na miejscach od I do III.

Laureaci i finaliści konkursu otrzymują stosowne zaświadczenia.

Nagrodą główną dla laureata konkursu za zajęcie I miejsca w konkursie jest przyjęcie na wybrany przez laureata kierunek studiów w Politechnice Wrocławskiej, z wyjątkiem kierunku Architektura (studia stacjonarne I stopnia), gdzie dodatkowo wymagane jest zdanie egzaminu z rysunku –zgodnie z uchwałą Senatu Politechniki Wrocławskiej.

Laureaci konkursu mają prawo ubiegać się o przyjęcie do programu «Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej» i otrzymać od 400 do 700 złotych miesięcznego stypendium oraz opiekę merytoryczną tutora przez pierwszy rok studiów, a także gwarantowane miejsce w domu studenckim.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Konkursu «Matematyka – nasz wspólny język», kartę zgłoszeniową oraz zadania konkursowe I etapu można porać tu.

Źródło: rekrutacja.pwr.edu.pl

Powiązane publikacje
W Krakowie trwa nabór do XXVIII edycji programu «Thesaurus Poloniae»
Konkursy
Do 18 czerwca 2023 r. w Krakowie trwa nabór do XXVIII edycji programu stypendialnego «Thesaurus Poloniae». Inicjatywa adresowana jest do zagranicznych badaczy kultury, historii oraz dziedzictwa Polski i Europy Środkowej.
05 czerwca 2023
Webinarium na temat Programu Anders NAWA
Wydarzenia
31 maja br. w godzinach 18:00 – 19:30 czasu polskiego odbędzie się webinarium na temat Programu dla Polonii Anders NAWA – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie: «Współpraca z Polonią jako element międzynarodowej promocji polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki» – podaje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.
27 maja 2023
Letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie
Konkursy
Szkoła Języka i Kultury Polskiej na Uniwersytecie Śląskim zaprasza na Letnią szkołę języka, literatury i kultury polskiej w trybie stacjonarnym oraz on-line. W ramach konkursu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) studenci i pracownicy uczelni wyższych mogą ubiegać się o bezpłatny udział w kursie.
25 maja 2023
Nagroda dla autora najlepszej pracy doktorskiej dotyczącej problematyki granic w XX wieku
Konkursy
Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza nabór do Nagrody im. Jadwigi i Zbigniewa Kruszewskich dla autora najlepszej pracy doktorskiej z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, dotyczącej problematyki granic w XX wieku między Polską z jednej strony a Niemcami, Czechami, Słowacją, Ukrainą, Białorusią, Litwą lub Związkiem Sowieckim (Rosją) z drugiej.
12 maja 2023
Trwa nabór na XXXIII Wschodnią Szkołę Letnią na Uniwersytecie Warszawskim
Konkursy
Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęło nabór do XXXIII Wschodniej Szkoły Letniej. Na uczestników czekają wykłady, seminaria, sesje specjalne, wizyty w instytucjach, archiwach i bibliotekach, a także objazdy naukowe.
19 kwietnia 2023
Webinarium dla naukowców zainteresowanych międzynarodową mobilnością
Wydarzenia
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Stacją Naukową w Rzymie Polskiej Akademii Nauk zapraszają naukowców pracujących poza granicami Polski na webinarium poświęcone karierze naukowej w Polsce, międzynarodowej mobilności oraz współpracy z polskimi instytucjami naukowymi.
12 kwietnia 2023
Program Anders NAWA otwiera nabór wniosków na studia I i II stopnia
Konkursy
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do udziału w Programie stypendialnym dla Polonii im. generała Władysława Andersa – studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na polskich uczelniach.
29 marca 2023
Trwa nabór do programu stypendialnego «Polonista NAWA»
Konkursy
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do piątej edycji programu stypendialnego «Polonista NAWA» dla studentów i naukowców.
10 marca 2023
Do końca marca trwa nabór wniosków do Programu Banach NAWA
Konkursy
Program oferuje stypendium na studia stacjonarne II stopnia w języku polskim lub angielskim na uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych.
03 marca 2023