Nekropolie Rówieńszczyzny
Wydarzenia

Na początku października w Rówieńskim Obwodowym Muzeum Krajoznawczym przeprowadzono konferencję na temat «Nekropolie Rówieńszczyzny», poświęcony problemom stanu zachowania cmentarzy.

Organizatorem spotkania była dyrekcja muzeum na czele z Oleksandrem Bułyhą.


Oleksij Złatohorski, dyrektor przedsiębiorstwa «Wołyńskie Starożytności» Państwowego Przedsiębiorstwa «Centrum Naukowo-Badawcze «Służba Ochronno-Archeologiczna Ukrainy» Instytutu Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, poinformował o pracach badawczych i archeologiczno-ekshumacyjnych, przeprowadzonych przez polsko-ukraińską ekspedycję w rejonie szackim na Wołyniu oraz we wsiach Gajky-Syteńskie oraz Tynne na Rówieńszczyźnie.


Halina Danylczuk, kierownik działu wystaw Rówieńskiego Obwodowego Muzeum Krajoznawczego, wystąpiła z referatem «Hrabnyk. Tam spoczywa historia Równego». Poruszyła temat stanu zachowania unikatowego dawnego cmentarza. O zachowaniu jeszcze jednego z dawnych cmentarzy Rówieńszczyzny opowiedział krajoznawca Czesław Chytryj. On prezentował wyniki własnego badania «Polskie pochówki na cmentarzu Dubieńskim w m. Równe».


Ciekawy był także referat «Pochówki zarejestrowane oraz chronione przez państwo na terenie obwodu Rówieńskiego», który został wygłoszony przez Oleksija Czernickiego, starszego pracownika naukowego działu ds. ochrony dziedzictwa kulturalnego Rówieńskiego Muzeum Krajoznawczego. Po wystąpieniu prelegenta obecni zadawali wiele pytań na temat cmentarzy, które są bardzo zaniedbane oraz dewastowane przez tzw. «czarnych archeologów» i wandali.


Dawne nekropolie w mieście Dubno scharakteryzował Jurij Pszenycznyj, pracownik naukowy działu historii Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego w tym mieście. O rozpoczętych pracach w zakresie renowacji dawnego polskiego cmentarza w Klewaniu mówiła Oksana Bajcar-Artemenko, starszy wykładowca katedry podstaw projektowania architektonicznego, konstruowania i grafiki Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zasobów Naturalnych.


Redaktor naczelny czasopisma «Ostroga» Oleh Tyszczenko opowiedział o zdołbunowskich pochówkach historycznych, a zastępca dyrektora ds. pracy naukowej Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego m. Ostróg Mikołaj Mańko o ostrogskich.


W czasie spotkania został omówiony problem zabezpieczenia przed wandalizmem szczątków ludzkich, które są odnajdywane w dawnym kościele we wsi Tajkury, jego kryptach i podziemiach. Uczestnicy spotkania podjęli decyzję o tym, by posiedzenia poświęcone nekropoliom Rówieńszczyzny organizować co roku.

 

 

Jarosław KOWALCZUK
Na zdjęciu ze strony www.istvolyn.info: Cmentarz żydowski we wsi Orżów na Rówieńszczyźnie.

 

Powiązane publikacje
Janusz Korczak – lekarz, wychowawca i nauczyciel. Czego nauczył nas o dzieciach?
Artykuły
Jego najbardziej znana książka «Król Maciuś Pierwszy», opowiadająca o królewiczu kierującym państwem, została przetłumaczona na kilkanaście języków i jest czytana do dziś. W 80. rocznicę tragicznej śmierci Janusza Korczaka w obozie koncentracyjnym w Treblince przypominamy jego życie i koncepcje wychowawcze.
07 sierpnia 2022
150 lat temu konsekrowano kościół w Draganówce na Tarnopolszczyźnie
Wydarzenia
W Draganówce w obwodzie tarnopolskim odbyły się uroczystości z okazji 150. rocznicy konsekracji kościoła pw. Matki Bożej Śnieżnej.
07 sierpnia 2022
Lipcowa tołoka na cmentarzu w Zbarażu
Wydarzenia
Pod koniec lipca na katolickiej części cmentarza miejskiego w Zbarażu odbyła się kolejna tołoka. Mieszkańcy miasta porządkowali cmentarz także przed Wielkanocą.
05 sierpnia 2022
W Lubieszowie walczono z roślinnością na cmentarzu katolickim
Wydarzenia
Młode akacje, które ciągle zarastają stary cmentarz katolicki w Lubieszowie, opryskano herbicydami.
05 sierpnia 2022
Trwa nabór wniosków o dofinansowanie działań w ramach projektu «Dla Niepodległości – kontynuacja»
Konkursy
Fundacja Wolność i Demokracja w ramach projektu «Dla Niepodległości – kontynuacja» ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie uroczystości zorganizowanych przez organizacje polskie w kraju zamieszkania.
04 sierpnia 2022
Trwa nabór do projektu «Biznesowe ABC dla uchodźców z Ukrainy»
Wydarzenia
Jesteś z Ukrainy? Interesuje Cię założenie własnego biznesu w Polsce lecz przerażają Cię formalności? Chcesz się spotkać z aktywnymi i przedsiębiorczymi ludźmi? Zapisz się na Letnią Szkołę Przedsiębiorczości «Biznesowe ABC dla uchodźców z Ukrainy».
03 sierpnia 2022
Tarnopolscy Polacy porządkowali Cmentarz Mikuliniecki
Wydarzenia
Członkowie Polskiego Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca uczcili pamięć Polaków spoczywających na Cmentarzu Mikulinieckim w Tarnopolu.
02 sierpnia 2022
Zapomnieć o wojnie choćby na chwilę: w Zamłyniu odbył się obóz dla dzieci «Gorące Serca»
Wydarzenia
Drugi turnus obozu w Centrum Integracyjnym «Zamłynie» nazwany «Gorące Serca» zgromadził dzieci z Łucka, Lubomla i Nowogrodu Wołyńskiego, a także z obwodów donieckiego, kijowskiego, chersońskiego i charkowskiego.
02 sierpnia 2022
Dlaczego ważne jest opowiadanie o Powstaniu Warszawskim?
Artykuły
«W czasie Powstania Warszawskiego złu przeciwstawiali się Polacy. Dziś robią to Ukraińcy» – pisze Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.
01 sierpnia 2022