Przewodniczący Wołyńskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Jurij Pohulajko omówił z wojewodą lubelskim Lechem Sprawką sytuację na granicy ukraińsko-polskiej, kwestie pomocy ukraińskim uchodźcom i dalszej współpracy między regionami.
Agencja Rozwoju Regionalnego Przybuża zakończyła realizację projektu «Wsparcie ukraińskiej ludności cywilnej mieszkającej w Polsce i na Wołyniu».
Studentki polonistyki z Łucka wzięły udział w realizacji projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) «Śladami legend Lubelszczyzny».
22 września 2022 r. w Polsce zostaną otwarte Punkty Przyjmowania Wniosków Wizowych, w których będą przyjmowane wnioski wizowe od obywateli Ukrainy pracujących jako kierowca w transporcie międzynarodowym oraz jako pilot lub inny członek załogi samolotu cywilnego – podaje VFS Global.
Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie projektów organizacji działających na rzecz Polonii oraz Polaków za granicą.
W Łucku odbyły się zawody wędkarskie i kajakarskie. Wydarzenie przeprowadzono w ramach międzynarodowego projektu «Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast Rzeszowa i Łucka» – podaje Wydział Informacyjny Łuckiej Rady Miejskiej.
Już tradycyjnie członkowie Dubieńskiego Towarzystwa Kultury Polskiej oraz parafianie kościoła Świętego Jana Nepomucena w Dubnie zorganizowali jesienne porządkowanie na starym polskim cmentarzu w Dubnie.
Dyskusyjny Klub Filmowy przy Instytucie Polskim w Kijowie zaprasza na spotkanie on-line poświęcone filmowi Sylwestra Chęcińskiego «Sami swoi».
Urząd Miasta Torunia przekazał Łuckiej Miejskiej Hromadzie Terytorialnej pięć autobusów osobowych marki Jelcz oraz części zamienne do tych pojazdów – podaje Wydział Współpracy Międzynarodowej i Działalności Projektowej Łuckiej Rady Miejskiej.
Parafianie kościoła rzymskokatolickiego Świętego Jana Nepomucena w Dubnie i goście świątyni modlili się o pokój na Ukrainie, jej żołnierzy i jak najszybsze zakończenie wojny.