Harcerska Pielgrzymka do Dachau
Artykuły

Delegacja Harcerskiego Hufca «Wołyń» wzięła udział w pielgrzymce organizacji harcerskich do miejsca odejścia na wieczna wartę Patrona Harcerstwa Polskiego błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego.  

Pielgrzymka przebiegała w dniach 9–11 października 2015 roku pod hasłem «Caritas super omnia est». Wzięli w niej udział harcerze z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski.

 

W sobotę 10 października w Klasztorze Sióstr Karmelitanek pw. Świętej Krwi w Dachau odbyła się uroczysta Msza św. w intencji kanonizacji bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Przewodniczył jej J.E. bp. Józef Guzdek, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Harcerstwa. Homilię wygłosił ks. Sławomir Oder, Wikariusz Sądowy Trybunału Zwyczajnego w Wikariacie diecezji rzymskiej, postulator procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II oraz postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

 

Po Mszy św. odbyło się złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod tablicą upamiętniającą więźniów Polaków, która znajduje się na ścianie Kaplicy Śmiertelnego Lęku na terenie byłego KL Dachau. Przemarsz uczestników Pielgrzymki do Muzeum KL Dachau odbył się po głównej alei między fundamentami baraków obozowych.

 

W Muzeum KL Dachau ze słowem powitalnym zwrócił się do uczestników harcerskiej pielgrzymki przedstawiciel dyrekcji, po którym głos zabrali siostrzeniec błogosławionego pan Zygmunt Jaczkowski i Konsul Generalny RP w Monachium pan Andrzej Osiak. Po przemówieniach odbyło się odsłonięcie i poświęcenie tablicy ku czci błogosławionego «Druha Wicka» (tak harcerze nazywają swego patrona).

 

Po uroczystościach uczestnicy wyjazdu podzieleni na 3 grupy zaczęli zwiedzanie tzw. «Drogi więźnia» w Muzeum KL Dachau. Ekspozycje, prywatne rzeczy więźniów, barak, kamery gazowe, krematorium – wszystkiego tego nie da się zapomnieć. Po zwiedzaniu – przejazd do Wzgórza Leinterberg na którym odbyła się droga krzyżowa. Na Wzgórzu złożono wieńce i zapalono znicze pod pomnikiem upamiętniającym Polaków zmarłych w obozie Dachau. Na zakończenie harcerskiego dnia odbył się kominek w sali parafialnej jednego z kościołów w Monachium.

 

W niedzielę – wczesna pobudka, śniadanie oraz przejazd do kościoła św. Barbary na Mszę św., która odbyła się pod przewodnictwem ks. dr Jana Dohnalika, kanclerza Kurii Polowej Wojska Polskiego. Homilię wygłosił ks. hm. Stanisław Świerczyński, Kapelan Naczelny ZHP poza granicami kraju.

 

Aleksander RADICA

Powiązane publikacje
«Ojcze nasz» po ukraińsku autorstwa łotewskiego kompozytora. W łuckim kościele odbędzie się koncert dobroczynny
Wydarzenia
W niedzielę, 29 maja, o godz. 16.00 w katolickiej katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku odbędzie się koncert dobroczynny «Mimo wojny. Wiara. Nadzieja. Wiosna». Wystąpi chór biskupi łuckiej katedry prawosławnej pw. Trójcy Świętej «Oranta».
27 maja 2022
Ocaleni od zapomnienia: Władysław Jakuszewski
Artykuły
W okresie międzywojennym Władysław Jakuszewski pracował w policji w Równem, Kowlu, Dubnie i Zdołbunowie. Został aresztowany przez NKWD w listopadzie 1939 r., a w marcu 1941 r. za «aktywną działalność przeciw ruchowi rewolucyjnemu» został skazany na osiem lat poprawczych obozów pracy.
27 maja 2022
Związki frazeologiczne: Punkt widzenia
Artykuły
Henry Kissinger to dość już wiekowy, albowiem liczący sobie 98 lat (swoją drogą: cóż za piękny wiek!), wielce zasłużony były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego i sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki za kadencji prezydentów Richarda Nixona i Geralda Forda.
26 maja 2022
Zapraszamy migrantów z Ukrainy do udziału w badaniu dotyczącym używania języków
Wydarzenia
Migranci z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., proszeni są o wzięcie udziału w badaniu zachowań związanych z używaniem języków w nowej rzeczywistości.
26 maja 2022
Nie żyje Teresa Dutkiewicz – wiceprezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
Wydarzenia
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że zmarła Teresa Dutkiewicz, wieloletnia działaczka polska na Ukrainie i dziennikarka.
25 maja 2022
«Wsparcie ze strony Polski jest nieocenione». Do Łucka dotarła pomoc z Katowic i Łodzi
Wydarzenia
Pomoc humanitarna z Polski nadal dociera do ukraińskich wolontariuszy. O ostatnim ładunku mówił Władysław Doroszenko, współkoordynator Zjednoczonego Centrum Komunikacji w Łucku.
25 maja 2022
Rotmistrz Witold Pilecki – ochotnik z obozu Auschwitz
Artykuły
Aby zbadać, co dzieje się w KL Auschwitz – na ochotnika dał się złapać i zamknąć w tym przerażającym miejscu. Zebrane przez niego informacje zaczęły otwierać zachodniemu światu oczy na zbrodnie Niemców. Mimo tak niebywałych zasług został stracony w stalinowskim więzieniu 25 maja 74 lata temu. O rotmistrzu Witoldzie Pileckim pisze dr Adam Cyra.
25 maja 2022
Służby komunalne uporządkowały stary cmentarz katolicki w Dubnie
Wydarzenia
Służby komunalne posprzątały stary cmentarz katolicki przy ul. Młynowskiej w Dubnie. Odnowiły także jedyny grobowiec, którzy przetrwał do naszych dni. Prace zostały sfinansowane ze środków miejscowego budżetu.
24 maja 2022
ABC kultury polskiej: Paweł Łoziński – reżyser w drodze
Artykuły
Paweł Łoziński to znany w Polsce reżyser, scenarzysta i producent interesujących filmów dokumentalnych. W wywiadzie dla internetowego radia «357» na pytanie: «Kim jesteś?» odpowiedział: «Człowiekiem w drodze».
24 maja 2022