Wołyński naukowiec wydał książkę o polskiej policji
Artykuły

Historyk Oleg Razygrajew w ciągu dziewięciu lat badał rozwój i działalność polskiej policji państwowej na Wołyniu. Wynikiem tej pracy stało się wydanie monografii poświęconej temu tematowi.

12 września w bibliotece Uniwersytetu Wołyńskiego im. Łesi Ukrainki młody badacz Oleg Razygrajew przedstawił własną monografię „Polska policja na Wołyniu w latach 1919-1926”. Tym tematem zaczął zajmować się w 2002 roku, kiedy jeszcze jako student pisał pracę dyplomową. Następnie Oleg Razygrajew obronił doktorat na temat polskiej policji na Ukrainie, a trochę później – w Polsce.

Na prawie 500 stronach swojego opracowania autor stara się być maksymalnie obiektywnym i maksymalnie szeroko ująć temat.

– Zastanawianie się nad ukraińską spuścizną historyczną, odbywające się w kontekście historii powszechnej, powoduje wzrost zainteresowania wieloma problemami w zakresie stosunków ukraińsko-polskich. Jednym z takich ważnych okresów w tych stosunkach jest 20-lecie między pierwszą i drugą wojną światową. Właściwie akurat wtedy zaczęło funkcjonować odrodzone polskie państwo Rzeczpospolita. W skład drugiej Rzeczypospolitej wszedł też Wołyń Zachodni – w okresie od 1921 do 1939 roku istniało województwo wołyńskie, zaznaczył podczas prezentacji książki Oleg Razygrajew. – Zaczynając od jesieni 1920 roku tworzą się organy państwa polskiego, w tym i organy ścigania, jednym z których była policja państwowa. Powodem zainteresowania kwestią organizacji i działalności polskiej policji na Wołyniu było to, że należy ona do mało zbadanych aspektów.

Zdaniem Konsula Generalnego RP w Łucku Tomasza Janika, przy finansowym wsparciu którego ukazało się to opracowanie, jest ono cenne dla ukraińsko-polskiej historii, ponieważ okres ten jest mało znany.

004_pol_policja_by_lotr

– Kiedy przyjechałem na Wołyń, od razu zauważyłem, że okres lat 1920-tych nie istnieje tu w ogóle – ani w świadomości, ani w muzeum. Ta książka pomaga zapoznać się z historią taką, jaką ona była, – zaznaczył Tomasz Janik. – Historyk to duża odpowiedzialność, przecież należy potrafić być obiektywnym, żeby później nikt nie chciał budować fałszywej historii stosunków naszych narodów. Zawsze poważałem tych ludzi, którzy chcą znać prawdę bez względu na to, jaka ona była.

Monografia „Polska policja na Wołyniu w latach 1919-1926” złożona jest z pięciu rozdziałów. Pierwszy opowiada o źródłach i historiografii, która łączy opracowania jak polskie, tak i ukraińskie. Drugi – o genezie policji państwowej, zwłaszcza o szczegółach kształtowania się policji na Wołyniu. Trzeci rozdział opowiada o korpusie policji na Wołyniu w latach 1919 - 1926, czwarty – o organizacji policji w województwie wołyńskim. Książka kończy się rozdziałem o kierunkach działalności jednostek policyjnych.

– Monografia opowiada o kształtowaniu się, organizacji i działalności policji na Wołyniu w okresie międzywojennym do 1926 roku. Jest to pierwsza część badania. Planuję dokończyć badanie okresu 1926-1939. Mam już zebrany materiał. Na tym, myślę, temat się wyczerpie i postawię kropkę, – podsumował autor monografii Oleg Razygrajew.

Tetiana ZUBRYK

Powiązane publikacje
Pamiętniki wołyńskiego świętego. Edukacja
Artykuły
Kontynuujemy publikację fragmentów z pamiętników świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Polecamy uwadze Czytelników wspomnienia o jego nauce w szkołach wołyńskich oraz myśli autora o przepaści dzielącej polski i rosyjski model edukacji.
25 listopada 2022
W Łucku rozmawiano o Kornelu Filipowiczu – klasyku literatury polskiej pochodzącym z Tarnopola
Wydarzenia
Zespół Międzynarodowego Festiwalu Literackiego «Frontera» zorganizował w Łucku spotkanie z czytelnikami i prezentację mikroserii książek Kornela Filipowicza, które ujrzały światło dzienne w tarnopolskim wydawnictwie «Krok».
04 października 2022
Książkowa podróż łuckich uczniów do Rychwała
Artykuły
W ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego «Piramida Książek» w dniach 7–12 września łucka młodzież szkolna odwiedziła Polskę.
19 września 2022
«Przewidział wszyściutko». W Ostrogu ukazała się książka o Stanisławie Lemie
Artykuły
«Pracujmy dalej nad Lemem, bo wydaje się, że przewidział wszyściutko, nawet to, co dzieje się teraz na Ukrainie» – cytuje swego kolegę Dmytro Szewczuk, redaktor zbiorowej monografii poświęconej znanemu polskiemu autorowi science fiction Stanisławowi Lemowi i jego twórczości.
08 września 2022
Trwa książkowa współpraca Zbaraża z polskimi miastami partnerskimi
Wydarzenia
Mieszkańcy Zbaraskiej Hromady zbierają ukraińskie książki dla polskich bibliotek oraz dla Ukraińców przebywających obecnie w Polsce i mających na nie zapotrzebowanie.
08 sierpnia 2022
Książka ukraińska w Polsce ma przyszłość
Artykuły
O obecnej sytuacji w branży wydawniczej, ukraińskich książkach w Polsce, polskich książkach w Ukrainie i nowych projektach rozmawialiśmy z Dmytrem Hołowenką, dyrektorem wołyńskiego wydawnictwa «Klucze».
22 czerwca 2022
«Ci ludzie chodzili tymi samymi ulicami, co ja». Zaprezentowano książkę o polskim podziemiu w Równem
Artykuły
«Jest to książka o kwestii wyboru. Podobnie jak przed nami, Ukraińcami, obecnie stoi wybór zaangażować się w walkę o niepodległość czy szukać bezpiecznego miejsca, zostać wolontariuszem czy kolaborantem, tak Polacy w 1939 r. stali przed tym samym wyborem» – powiedziała Tetiana Samsoniuk, autorka publikacji «Związek Walki Zbrojnej – 1 w Równem. 1939–1941».
11 czerwca 2022
«Morelowa księgarnia» wołyńskiej pisarki zostanie wydana w języku polskim
Wydarzenia
Białostockie «Wydawnictwo kobiece» podpisało umowę z wołyńską pisarką Orestą Osijczuk na wydanie w Polsce jej powieści «Абрикосова книгарня». «Od tego momentu sady morelowe będą kwitły także w Polsce» – napisała autorka w mediach społecznościowych.
03 czerwca 2022
Dzięki mieszkańcom Łucka w warszawskiej bibliotece powstał dział książki ukraińskiej
Wydarzenia
W jednej z bibliotek polskiej stolicy stworzono dział książki ukraińskiej. Do inicjatywy dołączyli mieszkańcy Łucka, którzy zorganizowali zbiórkę książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od kwietnia są one przekazywane do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście.
16 maja 2022