Studenci z Łucka, Iwano-Frankowska i Chełma szukali wspólnych wartości
Wydarzenia

W połowie października w ramach polsko-ukraińskiego projektu wymiany «Kultura, historia, tradycja: w poszukiwaniu wspólnych wartości» młodzież z Wołynia i Podkarpacia odwiedziła Chełm.

 

W ramach działalności Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży i przy wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji podpisano umowę o współpracy między Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie i dwiema uczelniami z Ukrainy Zachodniej (Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym imienia Łesi Ukrainki i Podkarpackim Uniwersytetem Narodowym imienia Wasyla Stefanyka). Dzięki tej umowie powstał projekt «Kultura, historia, tradycja: w poszukiwaniu wspólnych wartości», skierowany na integrację kultury polskiej i ukraińskiej, badanie historii, tradycji, systemu zwyczajów ludowych i folkloru. Do udziału zaproszono 50 uczestników z Ukrainy i Polski.


W dniach 17–21 października 2016 r. w Chełmie odbyło się spotkanie ukraińskich i polskich studentów. Ukrainę prezentowały dwie grupy: po 10 studentów ze Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki na czele z kuratorem Zorianą Maciuk i z Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Stefanyka na czele z Ołeną Budnik. Kierownikiem projektu na wołyńskiej uczelni była pani docent katedry filologii i metodologii edukacji podstawowej Maria Fenko. Dobre warunki pobytu w Polsce grupie ukraińskiej zapewnili rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Arkadiusz Tofil i profesor Piotr Mazur.


W pierwszym dniu, po poczęstunku przy wieczorowym ognisku, delegacje omówiły pytania organizacyjne. «Bardzo mi się spodobało miejsce pobytu, ciepły klimat. Nieformalne spotkanie przy ognisku, ukraińskie piosenki pod melodyjne dźwięki gitary ułatwiały tworzenie przyjaznych stosunków między Ukraińcami i Polakami» ‒ powiedział Wiktor Rybarczuk.


Następnego dnia dla uczestników projektu zorganizowano wycieczkę po Chełmie. Ukraińscy studenci podziwiali bazę naukowo-techniczną PWSZ. Studenci mają tam do dyspozycji innowacyjne osiągnięcia w dziedzinie inżynierii i budowy maszyn. W laboratorium są różnorodne środki do praktyki: od lasera, który rozcina żelazo wodą, do robo-rąk i drukarek. Również studenci niektórych kierunków mają możliwość trenowania lotów na samolotach Centrum Lotniczego PWSZ. «W 55-tysięcznym mieście funkcjonuje jedna z trzech w Polsce szkół wyższych, gdzie kształcą przyszłych pilotów. Podziwialiśmy czystość, porządek wewnątrz i na zewnątrz, a także wysoki poziom bezpieczeństwa. Tereny szkoły i jej okolic stale są patrolowane przez wojsko, ponieważ właśnie tam odbywają się szkolenia wojskowe» ‒ opowiedział Jurij Fuc.


W tym samym dniu studenci zwiedzili Chełmskie Podziemia Kredowe, kilka świątyń i zabytków.


Trzeci dzień okazał się najbardziej owocny: każda strona projektu zaprezentowała swoje uniwersytety i miasta, opowiedziała o tradycjach i zwyczajach swoich krajów.


Projekt «Kultura, historia, tradycja: w poszukiwaniu wspólnych wartości» ma na celu tworzenie programu komputerowego poświęconego polskiej i ukraińskiej kulturze, który stanowiłby zbiór wiedzy o szczególnych cechach obu narodów, pomógłby określić to, co jest dla nas wspólne, a czym się różnimy. Ogólnie przygotowano około 400 pytań z wariantami odpowiedzi w języku polskim i ukraińskim. Jest to komputerowy test, za pomocą którego każdy chętny będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę o Polsce i Ukrainie lub zdobyć nową. Materiał został podzielony na cztery grupy: personalia, historia, ciekawostki i kultura.


Pod koniec wizyty studenci z Ukrainy zwiedzili zamek w Zamościu, gdzie obejrzeli film 3D o historii tego zabytku.


Projekt «Kultura, historia, tradycja: w poszukiwaniu wspólnych wartości» jest organizowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży.

 

Jarosław FENKO

obmin_molodi_projekt_1.jpg

obmin_molodi_projekt_2.jpg

obmin_molodi_projekt_3.jpg

obmin_molodi_projekt_4.jpg

Powiązane publikacje
«Ojcze nasz» po ukraińsku autorstwa łotewskiego kompozytora. W łuckim kościele odbędzie się koncert dobroczynny
Wydarzenia
W niedzielę, 29 maja, o godz. 16.00 w katolickiej katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku odbędzie się koncert dobroczynny «Mimo wojny. Wiara. Nadzieja. Wiosna». Wystąpi chór biskupi łuckiej katedry prawosławnej pw. Trójcy Świętej «Oranta».
27 maja 2022
Ocaleni od zapomnienia: Władysław Jakuszewski
Artykuły
W okresie międzywojennym Władysław Jakuszewski pracował w policji w Równem, Kowlu, Dubnie i Zdołbunowie. Został aresztowany przez NKWD w listopadzie 1939 r., a w marcu 1941 r. za «aktywną działalność przeciw ruchowi rewolucyjnemu» został skazany na osiem lat poprawczych obozów pracy.
27 maja 2022
Związki frazeologiczne: Punkt widzenia
Artykuły
Henry Kissinger to dość już wiekowy, albowiem liczący sobie 98 lat (swoją drogą: cóż za piękny wiek!), wielce zasłużony były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego i sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki za kadencji prezydentów Richarda Nixona i Geralda Forda.
26 maja 2022
Zapraszamy migrantów z Ukrainy do udziału w badaniu dotyczącym używania języków
Wydarzenia
Migranci z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., proszeni są o wzięcie udziału w badaniu zachowań związanych z używaniem języków w nowej rzeczywistości.
26 maja 2022
Nie żyje Teresa Dutkiewicz – wiceprezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
Wydarzenia
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że zmarła Teresa Dutkiewicz, wieloletnia działaczka polska na Ukrainie i dziennikarka.
25 maja 2022
«Wsparcie ze strony Polski jest nieocenione». Do Łucka dotarła pomoc z Katowic i Łodzi
Wydarzenia
Pomoc humanitarna z Polski nadal dociera do ukraińskich wolontariuszy. O ostatnim ładunku mówił Władysław Doroszenko, współkoordynator Zjednoczonego Centrum Komunikacji w Łucku.
25 maja 2022
Rotmistrz Witold Pilecki – ochotnik z obozu Auschwitz
Artykuły
Aby zbadać, co dzieje się w KL Auschwitz – na ochotnika dał się złapać i zamknąć w tym przerażającym miejscu. Zebrane przez niego informacje zaczęły otwierać zachodniemu światu oczy na zbrodnie Niemców. Mimo tak niebywałych zasług został stracony w stalinowskim więzieniu 25 maja 74 lata temu. O rotmistrzu Witoldzie Pileckim pisze dr Adam Cyra.
25 maja 2022
Służby komunalne uporządkowały stary cmentarz katolicki w Dubnie
Wydarzenia
Służby komunalne posprzątały stary cmentarz katolicki przy ul. Młynowskiej w Dubnie. Odnowiły także jedyny grobowiec, którzy przetrwał do naszych dni. Prace zostały sfinansowane ze środków miejscowego budżetu.
24 maja 2022
ABC kultury polskiej: Paweł Łoziński – reżyser w drodze
Artykuły
Paweł Łoziński to znany w Polsce reżyser, scenarzysta i producent interesujących filmów dokumentalnych. W wywiadzie dla internetowego radia «357» na pytanie: «Kim jesteś?» odpowiedział: «Człowiekiem w drodze».
24 maja 2022