W Jarosławiu rozmawiano o stanie polskich nekropolii
Wydarzenia

4 listopada w Jarosławiu, województwo podkarpackie, odbyła się konferencja «Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia» pod honorowym patronatem starosty Tadeusza Chrzana oraz burmistrza miasta Włodzimierza Palucha.

 

Celem akcji było zwrócenie uwagi społeczeństwa Podkarpacia na stan polskich nekropolii na terenie Ukrainy Zachodniej oraz zapoczątkowania współpracy w tym zakresie między polską a ukraińską stroną.


Koordynatorka projektów Fundacji Studio Wschód Grażyna Orłowska-Sondej opowiedziała o akcji «Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia», a także zaprezentowała film o ratowaniu polskich cmentarzy. Urszula Olbromska z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej opisała współczesny stan polskich nekropolii na terenie Ukrainy Zachodniej, a Beata Kot, podkarpacki konserwator zabytków, opowiedziała o renowacji starych pomników.


Z ukraińskiej strony prelegentami były: konsul z Konsulatu Generalnego RP w Łucku Teresa Chruszcz, prezes Ukraińsko-Polskiego Sojuszu imienia Tomasza Padury w Równem Ewa Mańkowska oraz prezes Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu Maryna Wojnowa.


Konsul Teresa Chruszcz przedstawiła działalność konsulatu, skierowaną na monitorowanie stanu polskich cmentarzy w Łuckim Okręgu Konsularnym.   Konsulat współpracuje z polskimi organizacjami, które dbają o polskie nekropolie na tym terenie. Konsul Teresa Chruszcz zadeklarowała, że konsulat chętnie pomoże polskim szkołom i innym instytucjom, które zechcą dołączyć się do akcji ratowania polskich cmentarzy.


Ewa Mańkowska zaprezentowała Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury w Równem – młode, dynamiczne stowarzyszenie, które dąży do rozwoju i współpracy z polską stroną. Przedstawiła również krótki film o tej organizacji.


Maryna Wojnowa przedstawiła historię Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu, podając m.in. informacje o działalności związanej z ochroną polskiego dziedzictwa w obwodzie tarnopolskim. Opowiedziała również o wolontariuszach akcji «Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia», którzy co roku przyjeżdżają z Wrocławia do Zbaraża, i o tym, że Polonijne Stowarzyszenie również dołącza się do ich pracy. Swój występ poświęciła także polskiej części Cmentarza Mikulinieckiego w Tarnopolu.


Przedstawiciele Łuckiego Okręgu Konsularnego  zadeklarowali chęć pomocy i współpracy z polskimi organizacjami w zakresie zachowania polskich nekropolii na Ukrainie Zachodniej.

 

Maryna Wojnowa,
prezes Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu
Na zdjęciu: uczestnicy akcji «Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia» porządkują cmentarz na Tarnopolszczyźnie

Powiązane publikacje
«MedMobility Poland» – wsparcie dla medyków z Ukrainy
Wydarzenia
Jesteś medykiem z Ukrainy, przebywasz obecnie w Polsce i chcesz pracować w polskiej służbie zdrowia?
16 sierpnia 2022
Maniewicze uczciły swoich duszpasterzy
Wydarzenia
13 sierpnia w kościele Zesłania Ducha Świętego w Maniewiczach uczczono pamięć kapłanów, którzy tu służyli. Poinformował o tym administrator parafii ks. Roman Własiuk.
15 sierpnia 2022
Poznaję Ojczyznę przodków
Wydarzenia
Opowiem Wam o mojej wspaniałej wycieczce «Poznaję Ojczyznę przodków», która odbyła się w dniach 26 lipca – 3 sierpnia.
12 sierpnia 2022
Specjalny program stypendialny dla studentów i naukowców z Ukrainy
Konkursy
Narodowe Centrum Nauki ogłasza specjalny program stypendialny skierowany do studentów i naukowców z Ukrainy, którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę schronili lub schronią się w Polsce.
11 sierpnia 2022
Operacja Polska w historii mojej rodziny. Część 1
Artykuły
Tragiczna data 11 lipca 1943 r. została wyryta na zawsze w historycznej pamięci Polaków na Wołyniu. Natomiast dla Polaków, którzy na mocy pokoju ryskiego pozostali na terenie sowieckiej Ukrainy, m. in. także dla mojej rodziny, takim czarnym dniem stał się 11 sierpnia 1937 r. – dzień podpisania rozkazu nr 00485.
11 sierpnia 2022
Harcerze i płastuni wspólnie przy grobach żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej
Wydarzenia
Harcerze Chorągwi Łódzkiej ZHP wspólnie z harcerzami z Hufca «Wołyń» oraz płastunami z Równego i Winnnicy podczas lipcowego obozu porządkowali groby żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w Kaliszu, Szczypiornie oraz Warszawie.
10 sierpnia 2022
«Gaude Polonia»: rozpoczął się nabór wniosków na rok 2023
Konkursy
Trwa nabór wniosków do Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP «Gaude Polonia» na rok 2023.
09 sierpnia 2022
Weź udział w szkoleniu «Podstawy wystąpień publicznych»
Wydarzenia
Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza przedstawicieli organizacji polskich i polonijnych do udziału w szkoleniach on-line «Podstawy wystąpień publicznych».
09 sierpnia 2022
Trwa książkowa współpraca Zbaraża z polskimi miastami partnerskimi
Wydarzenia
Mieszkańcy Zbaraskiej Hromady zbierają ukraińskie książki dla polskich bibliotek oraz dla Ukraińców przebywających obecnie w Polsce i mających na nie zapotrzebowanie.
08 sierpnia 2022