Majówka w Kostiuchnówce
Wydarzenia

21 maja w Centrum Dialogu Kostiuchnówka znajdującym się we wsi Kostiuchnówka, rejon maniewicki, obwód wołyński, odbyła się konferencja poświęcona działalności Centrum oraz harcerzy na Wołyniu.

Już od 19 lat harcerze zajmują się na Wołyniu odnajdywaniem i odnawianiem miejsc pamięci narodu polskiego. Opiekują się cmentarzami, gdzie spoczywają polscy żołnierze, prowadzą prace wykopaliskowe, a także rozmaite działania edukacyjne i kulturalne. Ich działalność wykracza poza wymienione ramy, bowiem harcerze wspólnie ze stroną ukraińską realizują cały szereg projektów. Spośród zrealizowanych przez Centrum Dialogu Kostiuchnówka i partnerów z Polski w roku sprawozdawczym inicjatyw, należy wymienić wyposażenie miejscowego punktu felczersko-położniczego oraz remont i wyposażenie sali sportowej szkoły ogólnej w Kostiuchnówce. Podobne projekty pomagają rozwijać relacje dobrosąsiedzkie ułatwiając wzajemne poznanie się Polaków i Ukraińców. Stąd też ośrodek harcerski nosi miano «Centrum Dialogu». Wiele jeszcze projektów pozostaje do zrealizowania, jednym z nich jest zbudowanie normalnej drogi do Kostiuchnówki (to, co jest obecnie, można określić zaledwie szlakiem) – to wielkie wyzwanie, ale jest nadzieja, że to się uda.

Po sprawozdaniu dyrektora Centrum Jarosława Góreckiego głos zabierali honorowi goście: Wiesław Mazur, Konsul Generalny RP w Łucku, Krzysztof Sawicki, Konsul RP w Łucku, Senatorzy RP – Anna Grażyna Sztark, Andrzej Pająk oraz Ryszard Bonisławski, a także delegacja z Instytutu Pamięci Narodowej. Obecni byli również przedstawiciele władz lokalnych, harcerze, potomkowie legionistów, członkowie stowarzyszeń polonijnych na Wołyniu oraz mieszkańcy Kostiuchnówki.

Zebranym gościom przedstawiono ideę Prezydenta Łodzi Hanny Zdanowskiej oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego, aby w Sulejówku w dniach 22–23 września przeprowadzić akcję «Zjazd miast Piłsudskiego». Wezmą w niej udział te miasta, których obywatelem honorowym jest Józef Piłsudski, a także organizacje patriotyczne, stowarzyszenia historyczne oraz ośrodki, których działalność ukierunkowana jest na popularyzowanie historii polskiej, a zwłaszcza spuścizny Marszałka. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej: www.lodz.pl/zjazd

Swoistą pointą konferencji były słowa Senatora Andrzeja Pająka: «Co jest podstawą dla nas? Pamięć. Pamięć to jest Ojczyzna, pamięć to jest naród, pamięć to jest dom. Jeżeli stracimy pamięć, to kim będziemy? Uchodźcami, wygnańcami… A przecież tutaj i na tylu miejscach, na bezkresach Imperium Rosyjskiego i Radzieckiego ileż jest miejsc takich, o których musimy pamiętać. I w Polsce, i na Monte Cassino we Włoszech, i w wielu innych miejscach na świecie. Ale tu jest miejsce szczególne. Ofiara złożona tutaj przez polskich żołnierzy jest podstawą, że dzisiaj jesteśmy w tym miejscu. Myślę, że nie tylko naród polski, ale i inne narody dzięki tej krwi tutaj przelanej, mogą się cieszyć wolnością. Za to, że tę pamięć wydobywacie, przypominacie, wy wszyscy tutaj – i mieszkający tu Polacy, i Ukraińcy – należy wam z wielką atencją, z wielkim szacunkiem podziękować. Ta pamięć jest po to, żebyśmy my tutaj mogli być, żeby nasze dzieci tu były i nasze wnuki. Bo tylko dzięki pamięci naród będzie trwał».

Goście podarowali dzieciom i młodzieży książki oraz pomoce naukowe, a Centrum otrzymało sprzęt gospodarczy. Natomiast delegacja z Polski została obdarowana przepięknymi wołyńskimi lalkami-motankami. Spotkanie uświetniły recytacje w języku polskim w wykonaniu uczennic jednej z maniewickich szkół, pod kierunkiem nauczycielki Haliny Pawluk. Mszę Świętą dla uczestników spotkania odprawił proboszcz z Maniewicz ks. Andrzej Kwiczala.

Anatolij OLICH
Zdjęcia autora

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

Powiązane publikacje
W Łucku rozmawiano o Kornelu Filipowiczu – klasyku literatury polskiej pochodzącym z Tarnopola
Wydarzenia
Zespół Międzynarodowego Festiwalu Literackiego «Frontera» zorganizował w Łucku spotkanie z czytelnikami i prezentację mikroserii książek Kornela Filipowicza, które ujrzały światło dzienne w tarnopolskim wydawnictwie «Krok».
04 października 2022
Rodzinne historie: Jadwiga Gusławska i jej Krzemieniec
Artykuły
Jadwiga Gusławska z Krzemieńca to współzałożycielka i pierwszy prezes Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej imienia Juliusza Słowackiego. Była redaktorem naczelnym gazety «Wspólne Dziedzictwo» wydawanej w Krzemieńcu w latach 2001–2004. Należała do grona osób, dzięki którym odradzało się Muzeum Juliusza Słowackiego. Pani Jadwiga jest społeczniczką działającą na rzecz polskiej mniejszości na Ukrainie, a także autorką piszącą do «Monitora Wołyńskiego». Dziś poznajemy jej rodzinne historie.
04 października 2022
Związki frazeologiczne: Woda z mózgu
Artykuły
Robienie tzw. wody z mózgu jest dość powszechnym zjawiskiem, do zaistnienia którego wystarczą podatni na wszelkie nawet najbardziej głupie sugestie przedstawiciele rodzaju ludzkiego. Ponieważ takowych na świecie jest jak mrówek, toteż manipulowanie opinią szarych mas przychodzi zazwyczaj zwolennikom tego typu rozwiązań bez trudu.
03 października 2022
Podczas pikniku transgranicznego w Łucku promowano dziedzictwo przyrodnicze
Wydarzenia
W Łucku został zorganizowany piknik transgraniczny. W programie wydarzenia znalazły się quest ekologiczny, otwarte dyskusje oraz piesze wycieczki po mieście – podaje Wydział Informacyjny Łuckiej Rady Miejskiej.
03 października 2022
Trwa rekrutacja do projektu «Szkoła dobrej jakości»
Konkursy
Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza szkoły polonijne do udziału w projekcie «Szkoła dobrej jakości».
01 października 2022
Wystawa porcelany w Łucku. Można zobaczyć na niej eksponaty ze zbiorów muzeów w Łucku i Stalowej Woli
Wydarzenia
29 września w Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym odbył się wernisaż inkluzyjnej wystawy «Sztuka dla każdego. Porcelana». Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu «Muzea pogranicza – przestrzeń dialogu międzykulturowego».
30 września 2022
«Bezpieczeństwo i Solidarność» tematem przewodnim Kongresu Współpracy Transgranicznej
Wydarzenia
Kongres Współpracy Transgranicznej w Lublinie to miejsce spotkań praktyków współpracy transgranicznej z krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego oraz platforma dialogu dla samorządów, organizacji pozarządowych, środowiska nauki, kultury i biznesu.
29 września 2022
«Bieg Pokoju» w Mielnikach. 83 lata temu zginęli tu żołnierze KOP
Wydarzenia
Polacy i Ukraińcy wspólnie uczcili pamięć oficerów i żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza zamordowanych przez sowietów we wrześniu 1939 r.
29 września 2022
Ukazał się nr 18 «Monitora Wołyńskiego»
Wydarzenia
Zapraszamy Państwa na łamy dzisiejszego numeru MW. Piszemy w nim m.in. o poświęceniu kościoła w Dźwiniaczce, Jadwidze Gusławskiej z Krzemieńca i jej wspomnieniach, policjancie ze Zdołbicy Władysławie Michalskim oraz polsko-ukraińskiej współpracy w ramach różnych projektów.
29 września 2022