Kościół Rzymskokatolicki na Ukrainie ma swój Mszał
Artykuły

Chcemy z radością poinformować, że dnia 12 grudnia Wydawnictwo Liturgiczne przy Konferencji Rzymskokatolickich Biskupów Ukrainy «Luceoria books» otrzymało pierwsze gotowe egzemplarze Mszału Rzymskiego w języku ukraińskim.

Jak można zrozumieć z nazwy, to właśnie nasze łuckie wydawnictwo wykonało tę ważną dla Kościoła pracę. Chociaż nasza diecezja jest najmniejszą na Ukrainie, to śmiało można powiedzieć, że jest wielka duchowo.

Mszał to główna księga liturgiczna Kościoła Katolickiego. Cerkiew Prawosławna ma swój analog – Służebnik, chociaż są pewne różnice. Służebnik zawiera trzy liturgie: Liturgia św. Bazylego Wielkiego, Liturgia św. Jana Złotoustego oraz Boską Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów, modlitwy kapłańskie i diakońskie, kalendarz cerkiewny i śpiewy liturgiczne. Z kolei Mszał w Kościele Katolickim z powodu różnic w tradycjach jest znacznie większy, ponieważ oprócz Mszy Świętej, są w nim podane modlitwy na każdy dzień roku liturgicznego, aby uczcić Święta Pana Boga i Świętych, Msze wspólne i obrzędowe, pieśni i modlitwy oraz kalendarz kościelny.

Sobór watykański II (lata 1962 - 1965) w apostolskiej Konstytucji Sacrosanctum Concilium, pozwolił posługiwać się w liturgiach językami narodowościowymi. Przed tym, msze prowadzono wyłącznie w języku łacińskim. Cały świat katolicki z radością i entuzjazmem przyjął tę wiadomość, więc wkrótce katolicy różnych krajów, mogli modlić się podczas mszy w języku ojczystym. W Związku Radzieckim sytuacja była inna: władze zakazywały wykorzystanie narodowych języków, więc katolicy Ukrainy w swoich nabożeństwach, jako liturgiczny wykorzystywali język polski. Właśnie stąd wzięło swój początek błędne twierdzenie, które jeszcze dotychczas istnieje w społeczeństwie, a mianowicie: Kościół Katolicki – Kościół Polski. Dzięki językowi polskiemu, który był bardzo bliski dla Ukraińców, nasz Kościół miał możliwość mniej więcej normalnie rozwijać się, duża zasługa w tym była również i kapłanów-Polaków.

2012-12-14-00.55

Ale czasy się zmieniły. Wreszcie Kościół Rzymskokatolicki na Ukrainie, otrzymał możliwość posługiwania się językiem ojczystym. Prace nad tłumaczeniem głównych części Mszy na język ukraiński, były rozpoczęte jeszcze na początku lat 90-ch XX wieku, przez biskupa-pomocnika lwowskiego Marcjana Trofymiaka oraz ks. Kazimierza Galimurkę. Wskutek tego, w roku 1996 w m. Kamieńcu Podolskim, została wydana książka «Ordo Missae» («Msza Święta»). To było tymczasowe rozwiązanie problemu – w książce znajdowały się tylko główne modlitwy, ale na ten moment był to naprawdę przełom.

Praca nad pełnym tłumaczeniem Mszału, rozpoczęła się w roku 1998. Jednak Opatrzność Boża zadysponowała tak, że na szczęście nie zdążyliśmy go wydać, ponieważ Stolica Apostolska wydała nowe, III wydanie Mszału, które stało się obowiązkowym dla całego naszego Kościoła. Więc faktycznie tłumaczenie trzeba było robić na nowo.

Główną pracę nad tłumaczeniem, napisaniem nut i przygotowaniem do druku, wykonało wydawnictwo «Luceoria books» w Łucku. W roku 2005 została wydana skrócona wersja Mszału, a w 2012 r., dzięki ciężkiej pracy kierownika Komisji Liturgicznej i bezpośredniego kierownika wydawnictwa biskupa Marcjana Trofymiaka, a także pracowników Anatolija Olicha i Wiaczesława Krysztala, ta praca wreszcie została ukończona. Nieocenioną pomoc przy pracy nad Mszałem, wnieśli o. Konstanty Morozow OFMCap, obecny proboszcz parafii Matki Boskiej Anielskiej w Winnicy oraz o. Jacek Pyl ОМІ, teraz już biskup-pomocnik odesko-symferopolski.

IMG 0370

Mszał wydrukowano już w całości, ale zszywanie będzie trwało jeszcze przez jakiś czas, ponieważ jest to praca ręczna. Mszał wygląda bardzo elegancko: książka jest oprawiona w skórę ze złotym tłoczeniem, znakomity jakościowo papier, w środku – kopie rycin z XIX wieku. Księga zawiera 1480 stron, a jej grubość wynosi 12 cm.

Pierwsze Mszały otrzymają wszystkie katedry Ukrainy i już na Święto Bożego Narodzenia, Msze Święte będą odprawiane z nowego Mszału.

Anatolij OLICH

Powiązane publikacje
«Ojcze nasz» po ukraińsku autorstwa łotewskiego kompozytora. W łuckim kościele odbędzie się koncert dobroczynny
Wydarzenia
W niedzielę, 29 maja, o godz. 16.00 w katolickiej katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku odbędzie się koncert dobroczynny «Mimo wojny. Wiara. Nadzieja. Wiosna». Wystąpi chór biskupi łuckiej katedry prawosławnej pw. Trójcy Świętej «Oranta».
27 maja 2022
Ocaleni od zapomnienia: Władysław Jakuszewski
Artykuły
W okresie międzywojennym Władysław Jakuszewski pracował w policji w Równem, Kowlu, Dubnie i Zdołbunowie. Został aresztowany przez NKWD w listopadzie 1939 r., a w marcu 1941 r. za «aktywną działalność przeciw ruchowi rewolucyjnemu» został skazany na osiem lat poprawczych obozów pracy.
27 maja 2022
Związki frazeologiczne: Punkt widzenia
Artykuły
Henry Kissinger to dość już wiekowy, albowiem liczący sobie 98 lat (swoją drogą: cóż za piękny wiek!), wielce zasłużony były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego i sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki za kadencji prezydentów Richarda Nixona i Geralda Forda.
26 maja 2022
Zapraszamy migrantów z Ukrainy do udziału w badaniu dotyczącym używania języków
Wydarzenia
Migranci z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., proszeni są o wzięcie udziału w badaniu zachowań związanych z używaniem języków w nowej rzeczywistości.
26 maja 2022
Nie żyje Teresa Dutkiewicz – wiceprezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
Wydarzenia
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że zmarła Teresa Dutkiewicz, wieloletnia działaczka polska na Ukrainie i dziennikarka.
25 maja 2022
«Wsparcie ze strony Polski jest nieocenione». Do Łucka dotarła pomoc z Katowic i Łodzi
Wydarzenia
Pomoc humanitarna z Polski nadal dociera do ukraińskich wolontariuszy. O ostatnim ładunku mówił Władysław Doroszenko, współkoordynator Zjednoczonego Centrum Komunikacji w Łucku.
25 maja 2022
Rotmistrz Witold Pilecki – ochotnik z obozu Auschwitz
Artykuły
Aby zbadać, co dzieje się w KL Auschwitz – na ochotnika dał się złapać i zamknąć w tym przerażającym miejscu. Zebrane przez niego informacje zaczęły otwierać zachodniemu światu oczy na zbrodnie Niemców. Mimo tak niebywałych zasług został stracony w stalinowskim więzieniu 25 maja 74 lata temu. O rotmistrzu Witoldzie Pileckim pisze dr Adam Cyra.
25 maja 2022
Służby komunalne uporządkowały stary cmentarz katolicki w Dubnie
Wydarzenia
Służby komunalne posprzątały stary cmentarz katolicki przy ul. Młynowskiej w Dubnie. Odnowiły także jedyny grobowiec, którzy przetrwał do naszych dni. Prace zostały sfinansowane ze środków miejscowego budżetu.
24 maja 2022
ABC kultury polskiej: Paweł Łoziński – reżyser w drodze
Artykuły
Paweł Łoziński to znany w Polsce reżyser, scenarzysta i producent interesujących filmów dokumentalnych. W wywiadzie dla internetowego radia «357» na pytanie: «Kim jesteś?» odpowiedział: «Człowiekiem w drodze».
24 maja 2022