Wołyńscy archeolodzy uporządkowali kilka polskich cmentarzy
Artykuły

Pracownicy specjalistycznego przedsiębiorstwa «Wołyńskie Starożytności» na przełomie wiosny i lata porządkowali polskie cmentarze na terenie obwodu wołyńskiego.

Sprzątanie polskich cmentarzy jest przeprowadzane przez «Wołyńskie Starożytności» na podstawie umowy zawartej z Konsulatem Generalnym RP w Łucku, która przewiduje wsparcie finansowe, jeśli chodzi m.in. o dojazd do cmentarzy, paliwo do kosiarki czy pilarki łańcuchowej.

«Od kilku lat prowadziliśmy rozmowy o tym, że podczas ekspedycji archeologicznych natrafiamy na dużo starych, zaniedbanych cmentarzy. Część z nich jest sprzątana przez miejscowych mieszkańców, część –zaniedbana. Wyszliśmy z inicjatywą, na którą odpowiedział konsulat. W dodatku cmentarze porządkowaliśmy jeszcze przez dwa lata» – powiedział kierownik «Wołyńskich Starożytności», historyk i archeolog Oleksij Złatogorski.

Tym razem archeolodzy uporządkowali cmentarze w Żurawnikach w rejonie horochowskim, w Sielcu w rejonie włodzimierskim, Kamieniu Koszyrskim oraz Wysocku w rejonie lubomelskim (cmentarz jest położony na terenie nieistniejącej obecnie wsi Binduga). Dwa lata temu pracownicy «Wołyńskich Starożytności» sprzątali już cmentarze w Wysocku, Sielcu oraz Kamieniu Koszyrskim, a także we Włodzimierzu Wołyńskim i Łukowie.

Według Ołeksija Złatogorskiego, takie akcje są dla archeologów bardzo ważne ze względu na uzyskane informacje historyczne: «Na każdym cmentarzu są nagrobki, napisy, na których udało się całkiem sporo przeczytać i dzięki temu dowiedzieć się trochę więcej o ludziach, którzy tam spoczywają. W Żurawnikach planuję kontynuację badań, dotyczących majora Ruge – ostatniego przedwojennego prezydenta Poznania» (Tadeusz Ruge został zabity przez czerwonoarmistów 19 września 1939 r. w Drużkopolu, na terenie którego obecnie położone są Żurawniki, – przyp. aut.).

Zlatohorski Zuravnyky1

Zlatohorski Zuravnyky2

Cmentarz w Żurawnikach

«Chodziło mi też o to, żeby miejscowi mieszkańcy zwrócili uwagę na cmentarze, żeby nie było potrzeby ciągle tam jeździć» – podkreślił Oleksij Złatogorski. Na przykład w Żurawnikach sołtys zwołał ludzi na sprzątanie i sam też zabrał się do pracy. W innych miejscowościach władze również obiecały pomoc. Jeszcze przed przyjazdem archeologów Polacy częściowo posprzątali cmentarz w Wysocku.

Zlatohorski Vysock 1

Zlatohorski Vysock 2

Zlatohorski Vysock 3

Cmentarz w Wysocku

W Kamieniu Koszyrskim wsparcie w uporządkowaniu polskiego cmentarza zadeklarowało również Muzeum Krajoznawcze. Powiedzieć należy jednak, że ta nekropolia jest w miarę zadbana. Ostatnio prace porządkowe przeprowadzono tu w przededniu Wielkanocy. Organizował je Wydział Kultury Koszyrskiej Rejonowej Administracji Państwowej.

«Jest tylko jeden problem – są tu przypadki chowania ciał zmarłych w istniejących już grobach. Uporządkowanie cmentarza może być sposobem na to, żeby do tego nie dochodziło» – powiedział Oleksij Złatogorski.

Zlatohorski K K 1

Zlatohorski K K 2

Cmentarz w Kamieniu Koszyrskim

Pracownicy «Wołyńskich Starożytności» prowadzili na polskich cmentarzach tylko prace porządkowe. Żadnych poszukiwań archeologicznych na tych nekropoliach nie realizowano ze względu na wstrzymanie tego typu działań przez Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Co prawda żadnych innych prac archeologicznych na terenie obwodu wołyńskiego «Wołyńskie Starożytności» też ostatnio nie prowadzą, ponieważ nie otrzymują na nie pozwoleń od Ministerstwa Kultury Ukrainy.

«Były czasy, kiedy w ogóle nie miałem pracy, a teraz mam jej więcej, niż mogę wykonać» – powiedział Oleksij Złatogorski. Obecnie wspólnie z kolegami bierze udział w wyprawie Ratowniczej Służby Archeologicznej w Podkamieniu w obwodzie lwowskim, gdzie na terenie klasztoru są prowadzone badania w ramach projektu «Transgraniczny szlak pielgrzymkowy jako narzędzie promocji wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturowego na granicy polsko-ukraińskiej» (Program Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020). W lipcu wołyńscy archeolodzy wyruszą do obwodu połtawskiego.

Natalia DENYSIUK
Foto: Oleksij ZŁATOGORSKI

CZYTAJ TAKŻE:

OLEKSIJ ZŁATOGORSKI: «MÓWI SIĘ, ŻE MĘŻCZYŹNI NIE PŁACZĄ»

BEZ ZEZWOLENIA NA PRACE POSZUKIWAWCZE

LUDZIE TO NIE ARTEFAKTY

Powiązane publikacje
Trwa rekrutacja do projektu «Szkoła dobrej jakości»
Konkursy
Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza szkoły polonijne do udziału w projekcie «Szkoła dobrej jakości».
01 października 2022
Wystawa porcelany w Łucku. Można zobaczyć na niej eksponaty ze zbiorów muzeów w Łucku i Stalowej Woli
Wydarzenia
29 września w Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym odbył się wernisaż inkluzyjnej wystawy «Sztuka dla każdego. Porcelana». Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu «Muzea pogranicza – przestrzeń dialogu międzykulturowego».
30 września 2022
«Bezpieczeństwo i Solidarność» tematem przewodnim Kongresu Współpracy Transgranicznej
Wydarzenia
Kongres Współpracy Transgranicznej w Lublinie to miejsce spotkań praktyków współpracy transgranicznej z krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego oraz platforma dialogu dla samorządów, organizacji pozarządowych, środowiska nauki, kultury i biznesu.
29 września 2022
«Bieg Pokoju» w Mielnikach. 83 lata temu zginęli tu żołnierze KOP
Wydarzenia
Polacy i Ukraińcy wspólnie uczcili pamięć oficerów i żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza zamordowanych przez sowietów we wrześniu 1939 r.
29 września 2022
Ukazał się nr 18 «Monitora Wołyńskiego»
Wydarzenia
Zapraszamy Państwa na łamy dzisiejszego numeru MW. Piszemy w nim m.in. o poświęceniu kościoła w Dźwiniaczce, Jadwidze Gusławskiej z Krzemieńca i jej wspomnieniach, policjancie ze Zdołbicy Władysławie Michalskim oraz polsko-ukraińskiej współpracy w ramach różnych projektów.
29 września 2022
Naftowa Niepodległość. Można pobrać infografiki poświęcone osiągnięciom Ignacego Łukasiewicza
Wydarzenia
W związku z obchodzonym na mocy decyzji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Ignacego Łukasiewicza Fundacja Wolność i Demokracja przedstawia serię sześciu infografik poświęconych temu bohaterowi.
28 września 2022
Infolinia dla uchodźców z Ukrainy chętnych do podjęcia nauki w polskich szkołach
Artykuły
Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wspólnie z UNICEF oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki RP uruchomiła specjalną infolinię informacyjną dla ukraińskich uczniów, studentów oraz ich rodzin i opiekunów.
27 września 2022
Poloniści zapraszają na olimpiadę
Konkursy
Wołyński Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki wspólnie z fundacją «EDUNOWA» zapraszają studentów polonistyk z całej Ukrainy do udziału w IV Studenckiej Olimpiadzie Wiedzy o Polsce «Łuckie Dialogi z Kulturą Polską 2022».
27 września 2022
Szkoła przy TKP imienia Tadeusza Kościuszki rozpoczyna nowy rok
Wydarzenia
Uczniowie sobotnio-niedzielnej szkoły przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki w Łucku spędzili ciekawe wakacje. Wypoczywali na letnim obozie językowym w Zamłyniu oraz uczestniczyli w wydarzeniach zorganizowanych przez partnerów Towarzystwa Kultury Polskiej w Zamościu, Mokrelipiu i Łomży.
26 września 2022