Nowe inicjatywy uniwersyteckie: laboratorium przekładu ukraińsko-polskiego
Wydarzenia

Rada naukowa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki swoim postanowieniem założyła naukowo-edukacyjne laboratorium przekładu ukraińsko-polskiego.

Zgodnie z jego przepisami, nowa instytucja o poziomie ogólnouniwersyteckim jest powołana do wydawania nowych prac metodycznych, edukacyjnych i naukowych w dziedzinie polonistyki, dostarczania studentom studiującym język polski na różnych wydziałach narzędzi multimedialnych i lingwafonicznych, świadczenia usług dotyczących tłumaczeń ukraińsko-polskich nie tylko dla pracowników uczelni i studentów, ale także dla środowiska zewnętrznego. Laboratorium będzie również organizować konferencje i seminaria na temat polonistyki, brać udział w międzynarodowych grantach i projektach, koordynować pisanie prac dyplomowych na podstawie utworzonej biblioteki polskojęzycznej i będzie aktywnie działać na rzecz rozwoju ukraińsko-polskiej szkoły tłumaczeniowej na Wołyniu.

W celu wdrożenia tych ambitnych planów laboratorium jest ukierunkowane na ścisłą współpracę z polonistycznymi ośrodkami w Ukrainie i poza granicami kraju. Kierownikiem laboratorium mianowano doktora nauk filologicznych, docenta katedry języków obcych i przekładu WUN im. Łesi Ukrainki Natalię Ciołyk.

Switłana SUCHARIEWA

CZYTAJ TAKŻE:

STUDENCI-WOLONTARIUSZE PROWADZĄ W ŁUCKU BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

Powiązane publikacje
Ukazał się nr 18 «Monitora Wołyńskiego»
Wydarzenia
Zapraszamy Państwa na łamy dzisiejszego numeru MW. Piszemy w nim m.in. o poświęceniu kościoła w Dźwiniaczce, Jadwidze Gusławskiej z Krzemieńca i jej wspomnieniach, policjancie ze Zdołbicy Władysławie Michalskim oraz polsko-ukraińskiej współpracy w ramach różnych projektów.
29 września 2022
Naftowa Niepodległość. Można pobrać infografiki poświęcone osiągnięciom Ignacego Łukasiewicza
Wydarzenia
W związku z obchodzonym na mocy decyzji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Ignacego Łukasiewicza Fundacja Wolność i Demokracja przedstawia serię sześciu infografik poświęconych temu bohaterowi.
28 września 2022
Infolinia dla uchodźców z Ukrainy chętnych do podjęcia nauki w polskich szkołach
Artykuły
Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wspólnie z UNICEF oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki RP uruchomiła specjalną infolinię informacyjną dla ukraińskich uczniów, studentów oraz ich rodzin i opiekunów.
27 września 2022
Poloniści zapraszają na olimpiadę
Konkursy
Wołyński Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki wspólnie z fundacją «EDUNOWA» zapraszają studentów polonistyk z całej Ukrainy do udziału w IV Studenckiej Olimpiadzie Wiedzy o Polsce «Łuckie Dialogi z Kulturą Polską 2022».
27 września 2022
Szkoła przy TKP imienia Tadeusza Kościuszki rozpoczyna nowy rok
Wydarzenia
Uczniowie sobotnio-niedzielnej szkoły przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki spędzili ciekawe wakacje. Wypoczywali na letnim obozie językowym w Zamłyniu oraz uczestniczyli w wydarzeniach zorganizowanych przez partnerów Towarzystwa Kultury Polskiej w Zamościu, Mokrelipiu i Łomży.
26 września 2022
Szef wołyńskich władz obwodowych spotkał się z wojewodą lubelskim. Rozmawiali o granicy i uchodźcach
Wydarzenia
Przewodniczący Wołyńskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Jurij Pohulajko omówił z wojewodą lubelskim Lechem Sprawką sytuację na granicy ukraińsko-polskiej, kwestie pomocy ukraińskim uchodźcom i dalszej współpracy między regionami.
23 września 2022
ABC kultury polskiej: Skandaliści w sztuce
Artykuły
Od zawsze artyści poszukiwali nowych środków artystycznego wyrazu, ciekawszych form oraz obszarów, w których mogliby wytyczać ścieżki prowadząc swoich widzów w nieznane lub niejednoznaczne stany emocjonalne. Takie zabiegi światu wiadome są od lat.
23 września 2022
Polacy pomogli wyposażyć schrony przeciwbombowe dla uczniów z Wołynia
Wydarzenia
Agencja Rozwoju Regionalnego Przybuża zakończyła realizację projektu «Wsparcie ukraińskiej ludności cywilnej mieszkającej w Polsce i na Wołyniu».
22 września 2022
Polonistki z Łucka wędrowały śladami legend Lubelszczyzny
Wydarzenia
Studentki polonistyki z Łucka wzięły udział w realizacji projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) «Śladami legend Lubelszczyzny».
22 września 2022