Weź udział w III Triathlonie intelektualnym. Aktualizacja 25.03
Konkursy

Konsulat Generalny RP w Łucku zaprasza uczniów klas 9, 10 i 11 uczących się języka polskiego w szkołach oraz przy towarzystwach polskich do wzięcia udziału w konkursie «III Triathlon intelektualny – kultura polska 1989–2020 oraz 30-lecie powstania Grupy Wyszehradzkiej».

Konkurs ma na celu promocję nauki języka polskiego i kultury polskiej, najnowszej historii Polski (w tym roku 30-lecie powstania Grupy Wyszehradzkiej i jej istotnej roli w kształtowaniu polityki państw Europy Środkowo-Wschodniej), jej osiągnięć cywilizacyjnych oraz popularyzację wiedzy na temat Polski współczesnej poza granicami kraju, a także wyróżnienie osób, które w tej dziedzinie wiedzy osiągną najlepsze wyniki i wykażą się również zdolnościami oratorskimi oraz biegłością w posługiwaniu się językiem polskim.

Organizatorem konkursu jest Konsulat Generalny RP w Łucku, a koordynatorami są Ewa Mańkowska z Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury w Równem, Piotr Kowalik – nauczyciel skierowany przez ORPEG do Łucka, Wiesław Pisarski – nauczyciel skierowany przez ORPEG do Kowla oraz Marianna Seroka – nauczycielka skierowana przez ORPEG do Tarnopola.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas 9, 10 i 11 uczący się języka polskiego w szkołach oraz przy towarzystwach polskich na terenie Łuckiego Okręgu Konsularnego.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać poprzez wypełnienie i nadesłanie formularza do dnia 7 kwietnia 2021 r.

Konkurs będzie przeprowadzony on-line w trzech etapach.

I etap polegający na napisaniu testu wiedzy odbędzie się on-line 11 kwietnia 2021 r. Zakres wiedzy związany z I etapem jest zawarty w załączniku nr 1. O dokładnym miejscu, czasie i sposobie przeprowadzenia konkursu uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatorów.

Najlepszych 30 osób wyłonionych w etapie I przechodzi do etapu II (także odbędzie się on-line), który polegać będzie na wygłoszeniu przemówienia. Tematy przemówień i aspekty brane przez jury podczas ich oceniania zawarte są w załączniku nr 2. O dokładnym miejscu, czasie i przebiegu uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatorów.

10 najlepszych osób zostanie zakwalifikowanych do etapu III.

III etap odbędzie się w Równem w terminie uzgodnionym z finalistami, ale nie później niż 30 maja. Zostanie on zorganizowany w formie turnieju pytań.

Nagrody w Konkursie zostaną przyznane na podstawie decyzji Jury:

– dla 3 finalistów III etapu – wyjazd do Polski na kolonie języka polskiego, nagrody rzeczowe oraz dyplomy;

– dla pozostałych uczestników etapu III – wyjazd do Zamłynia (Ukraina) na letnią szkołę języka polskiego, dyplomy i nagrody rzeczowe;

– dla wszystkich uczestników etapu II – dyplomy i nagrody rzeczowe;

– dla wszystkich uczestników etapu I – dyplomy za udział i upominki.

Kontakty:

Ewa Mańkowska – 0673035892 (Równe)

Wiesław Pisarski – 066 755 4296 (Kowel)

Piotr Kowalik – 095 586 5111 (Łuck)

Marianna Seroka – 098 659 8378 (Tarnopol)

e-mail: triathlon.intelektualny@gmail.com

Tu można pobrać Regulamin konkursu «III Triathlon intelektualny – kultura polska 1989–2020 oraz 30-lecie powstania Grupy Wyszehradzkiej».

MW

CZYTAJ TAKŻE:

POLSKA I UKRAINA MAJĄ SWÓJ TRIATHLON

STOSUNKI RÓWIEŃSKO-POLSKIE: CO WYSZŁO NA JAW W FINALE TRIATHLONU INTELEKTUALNEGO

Powiązane publikacje
Rodzinne historie: Chrześniaczka Ireny Sandeckiej
Artykuły
«Jest bardzo oddana ludziom» – mówią o Emilii Wolanickiej krzemienieccy Polacy. Całe życie pracowała jako nauczycielka, zawsze była i pozostaje aktywną parafianką kościoła Świętego Stanisława w Krzemieńcu, w przeszłości była prezesem Towarzystwem Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego, obecnie należy do Komitetu Seniorów tej organizacji. Jednak najważniejsza dla niej zawsze była rodzina. Dlatego dziś proponujemy naszym Czytelnikom rodzinne historie Emilii Wolanickiej.
06 lipca 2022
Marzył o pracy dla Boga w Ukrainie
Artykuły
Ksiądz Andrzej Kwiczala pomagał Ukrainie modlitwą i czynem. Miał prawdziwie przyjazne stosunki z wiernymi ze wszystkich parafii, w których pracował. Drzwi jego domu były zawsze otwarte dla każdego. Swoimi wspomnieniami o księdzu podzielili się wierni i duchowni diecezji łuckiej.
05 lipca 2022
Trwa rekrutacja do kursu «Wartościowe Zarządzanie» dla liderów środowisk polonijnych i polskich
Wydarzenia
Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza liderów środowisk polonijnych i polskich do udziału w kursie on-line «Wartościowe zarządzanie – team coaching. Kurs coachingowy dla prezesów, dyrektorów i liderów organizacji polonijnych na świecie».
05 lipca 2022
Ocaleni od zapomnienia: Edmund Kastner
Artykuły
Kolejny szkic w cyklu o funkcjonariuszach polskiej Policji Państwowej represjonowanych przez władze radzieckie w latach 1939–1941 jest poświęcony Edmundowi Kastnerowi – policjantowi z Klewania. Na początku 1940 r. razem z kolegami i konfidentami został oskarżony o «aktywną działalność przeciw ruchowi rewolucyjnemu» і «przygotowanie zbrojnego powstania», a następnie rozstrzelany.
04 lipca 2022
Do Łucka dostarczono pomoc humanitarną z Białegostoku
Wydarzenia
«Nie słowem, lecz czynem nasi polscy sąsiedzi wspierają Ukrainę w walce z rosyjskim agresorem» –zaznacza Łucka Rada Miejska informując o ładunku humanitarnym, który przybył z Białegostoku.
03 lipca 2022
Łuccy Żydzi wspierają przesiedleńców
Wydarzenia
Od 1 lipca przesiedleńcy znów będą mogli zjeść darmowe gorące obiady w stołówce, którą we własnym pomieszczeniu otworzyła Wołyńska Wyznaniowa Gmina Postępowego Judaizmu w Łucku. Posiłki przygotowane przez wolontariuszy będą rozdawane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00–14.00.
02 lipca 2022
Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych RP na najlepsze publikacje o historii Polski
Konkursy
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski i najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji, które zostały wydane w roku 2021. Historycy mogą zgłaszać swoje prace do 31 sierpnia 2022 r.
01 lipca 2022
Łuck–Rzeszów: w ramach wspólnego projektu dzieci z łuckich przedszkoli poznawały dziedzictwo przyrodnicze
Wydarzenia
Przez cały czerwiec dzieci z sześciu łuckich przedszkoli uczyły się dbania o środowisko. Zajęcia odbyły się w ramach projektu realizowanego wspólnie przez Łuck i Rzeszów.
01 lipca 2022
Ostatnie pożegnanie księdza Andrzeja Kwiczali
Wydarzenia
W poniedziałek, 4 lipca, w Prusinowicach na Opolszczyźnie i Maniewiczach na Wołyniu odbędzie się ostatnie pożegnanie z księdzem Andrzejem Kwiczalą.
30 czerwca 2022