Dobiegły końca II Panel Dydaktyczny i studencka olimpiada z polonistyki
Wydarzenia

Na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki przeprowadzono ІІ Międzynarodowy Panel Dydaktyczny z metodologii nauczania języka polskiego. W jego ramach odbyła się studencka olimpiada wiedzy o Polsce «Łuckie Dialogi z Kulturą Polską – 2021».

4–8 października Katedra Polonistyki i Przekładu wspólnie z Instytutem Polski, Naukowo-Edukacyjnym Laboratorium Przekładu Polsko-Ukraińskiego i Edukacyjno-Naukowym Instytutem Kształcenia Ustawicznego przeprowadziły II Międzynarodowy Panel Dydaktyczny «Stan i perspektywy dydaktyki języka polskiego w szkołach średnich i wyższych».

Współorganizatorami imprezy naukowej są Wołyński Instytut Podyplomowej Edukacji Pedagogicznej, Instytut Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Biuletyn Polonistyczny Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (Warszawa) i Fundacja Rozwoju na rzecz Edukacji «EduNowa» (Kraków).

W ramach Panelu Dydaktycznego zorganizowano międzynarodowy kurs podniesienia kwalifikacji, obrady naukowej sekcji studenckiej «Dydaktyka języka polskiego w szkołach ogólnokształcących» i otwarty wykład dla wołyńskich studentów polonistów oraz wszystkich uczestników panelu «Średnioukraiński przekład Nicejsko-Konstantynopolskiego Symbolu z 1620 r. w kontekście innych środkowopolskich przekładów». Poprowadził go profesor Katedry Translatoryki i Lingwistyki Kontrastywnej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki Taras Szmiher.

Metodseminar 1

Metodseminar 2

Metodseminar 3

Szczególnym polonistycznym wydarzeniem w życiu studentów szkół wyższych na Ukrainie stała się ІІІ Studencka Olimpiada Wiedzy o Polsce «Łuckie Dialogi z Kulturą Polską – 2021», która połączyła 66 uczestników z ośmiu miast Ukrainy: Kijowa, Lwowa, Winnicy, Tarnopola, Dnipra, Kamieńca Podolskiego, Charkowa i Łucka.

Pierwsze miejsce zdobył Eduard Prudnikow z Winnickiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego.

Drugim miejscem podzieliło się troje uczestników: Jana Jankiwska z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, Ulana Stadijczuk z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki i Dmytro Bojko z Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim.

Trzecią nagrodę zdobyło również troje zwycięzców: Daria Ujazdowska z Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, studentka łuckiej polonistyki Julia Mychaluk oraz Sołomia Kusz z Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Wołodymyra Hnatiuka.

Jury wyróżniło Również troje uczestników mających wysokie wyniki: Olenę Cybań z Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Karazina, Illę Nowaka z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki і Martę Wengryn z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki.

Wszyscy zwycięzcy Olimpiady otrzymają dyplomy i nagrody, a pracę Panelu podsumuje wydanie zbioru prac naukowych і certyfikatu uczestnika kursu międzynarodowego.

Metodseminar 4

Metodseminar 5

Switłana SUCHARIEWA,
kierownik Katedry Polonistyki i Przekładu
Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki,
Zdjęcia udostępniła autorka

 

Powiązane publikacje
Rodzinne historie: Zagórscy z Drużkopola
Artykuły
Zofia Hołdowańska pochodzi z polsko-ukraińskiej rodziny z okolic Horochowa. Razem z córką Bogdaną, która zgłębia genealogię rodu, opowiedziała nam o przeszłości swojej rodziny.
09 czerwca 2023
W Łucku została zaprezentowana książka «Oździutycze: szkice historyczne»
Artykuły
Oździutycze – obecnie mała i prawie zapomniana wołyńska wieś, będąca niegdyś miastem na prawie magdeburskim. Urodzona tam badaczka Wołynia Halina Marczuk-Futała napisała książkę «Oździutycze: szkice historyczne». Prezentacja publikacji odbyła się 7 czerwca w Wołyńskiej Obwodowej Bibliotece dla Młodzieży.
08 czerwca 2023
Ukazał się nr 11 «Monitora Wołyńskiego»
Wydarzenia
W dzisiejszym numerze «Monitora Wołyńskiego» piszemy o Dniu Dziecka w Zamłyniu, udziale lekarzy z Łucka w kanadyjskiej misji w Polsce, przeniesieniu pochówków ze Lwowa do Olejowa oraz Zagórskich z Drużkopola.
08 czerwca 2023
Parafia w Kiwercach będzie obchodziła jubileusz
Wydarzenia
16 czerwca kiwereccy katolicy zapraszają do swojego kościoła na obchody stulecia parafii.
08 czerwca 2023
Znamy datę finału akcji Narodowe Czytanie 2023
Wydarzenia
6 czerwca, w dniu 182. urodzin Elizy Orzeszkowej, prezydent RP Andrzej Duda opublikował list zapraszający do włączenia się we wspólne czytanie powieści «Nad Niemnem» oraz ogłosił datę wielkiego finału tegorocznej akcji – podaje Narodowe Centrum Kultury.
07 czerwca 2023
Katolicy w Łucku obchodzili jubileusz swego biskupa
Artykuły
Wierni diecezji łuckiej obchodzili 20. rocznicę święceń biskupich swojego ordynariusza.
07 czerwca 2023
W Tarnopolu dyskutowano o książce Piaseckiego
Wydarzenia
6 czerwca Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Języków Słowiańskich Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Wołodymyra Hnatiuka zorganizowała dyskusję na temat powieści «Zapiski oficera Armii Czerwonej» Sergiusza Piaseckiego.
07 czerwca 2023
Przedsiębiorcze dzieciaki ukończyły projekt
Wydarzenia
Łuck już po raz drugi zrealizował projekt «Przedsiębiorcze dzieciaki: Łuck–Lublin». Na ostatnim spotkaniu, które odbyło się 6 czerwca, uczestnicy projektu zaprezentowali swoje osiągnięcia.
06 czerwca 2023
Ocaleni od zapomnienia: Wincenty Kożuch
Artykuły
Wincenty Kożuch był policjantem w Buderażu w powiecie zdołbunowskim. 9 grudnia 1939 r. został aresztowany przez NKWD. Początkowo przebywał w więzieniu NKWD w Równem, a następnie został przeniesiony do Starobielska. W kwietniu 1941 r. skazano go na pięć lat poprawczych obozów pracy.
06 czerwca 2023