Nadzwyczajny Sejmik Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
Wydarzenia

18 grudnia w Kijowie odbyły się obrady Nadzwyczajnego Sejmiku Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Zjazd dokonał przede wszystkim wyboru nowego prezesa FOPnU. Związane to było ze śmiercią prezes Emilii Chmielowej, która 29 lat pełniła tą funkcję.

Mimo przedświątecznego okresu, ze zgłoszonych 213 przybyło 211 delegatów z 17 obwodów Ukrainy, w których funkcjonują organizacje członkowskie FOPnU. Organizatorzy zapewnili spełnienie wszystkich zasad i ograniczeń obowiązujących w związku z pandemią COVID-19.

Obrady swą obecnością zaszczycił Jacek Gocłowski – Radca Konsul Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie.

Nowym prezesem FOPnU – zdobywając 204 głosy – została wybrana Elżbieta Korowiecka, od 20 lat związana z pracą organizacyjną Federacji, znana i szanowana praktycznie we wszystkich organizacjach członkowskich.

Ponadto jednogłośnie zaakceptowano decyzję w sprawie powrotu siedziby Federacji ze Lwowa do Kijowa i związaną z tym zmianę zapisu w Statucie, a także decyzję o poprawieniu w Statucie błędu dotyczącego trybu wyboru Zarządu.

Obrady minęły w miłej serdecznej atmosferze, świadczącej o jednolitości, solidarności i wzajemnym zrozumieniu delegatów.

Sejmik 1

Sejmik 2

Sejmik 3

Sejmik 4

Z okazji zbliżającego się Jubeliuszu 30-lecia Federacji w najbliższym czasie wspólnie będą opracowane programy i miejsca obchodów uroczystości.

Na zakończenie obrad konsul Jacek Gocłowski podziękował tak licznie zebranym delegatom za atmosferę obrad oraz życzył zdrowia, spokoju i radości z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nowych osiągnięć w dalszej działalności Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

Sejmik 5

Sejmik 6

Teresa DUTKIEWICZ,
przewodnicząca obrad Nadzwyczajnego Sejmiku, wiceprezes FOPnU
Fot. Dom Polski w Kijowie

Powiązane publikacje
Nie żyje Teresa Dutkiewicz – wiceprezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
Wydarzenia
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że zmarła Teresa Dutkiewicz, wieloletnia działaczka polska na Ukrainie i dziennikarka.
25 maja 2022
Nie żyje Emilia Chmielowa, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
Wydarzenia
Po długiej chorobie odeszła prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa – podaje «Kurier Galicyjski».
27 kwietnia 2021
Oświadczenie Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
Wydarzenia
Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie wyraża głębokie współczucie wszystkim rodzinom zamordowanych w Kijowie i innych miastach Ukrainy podczas ostatnich tragicznych wydarzeń. Oddajemy hołd ofierze krwi Bohaterów Majdanu i pogrążeni w bólu modlimy się za wieczny spokój ich dusz. Pamięcią i modlitwą ogarniamy również wszystkich rannych a także tych, których los do dziś jeszcze pozostaje nieznany.
25 lutego 2014
A teraz trochę historii...
Artykuły
26 października 1991 r. we Lwowie nastąpiło spotkanie środowisk polskich na Ukrainie, podczas którego omawiano możliwość utworzenia organizacji polskiej o zasięgu ogólnokrajowym.
25 października 2012
20 lat Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
Artykuły
Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.
25 października 2012