Nie żyje Emilia Chmielowa, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
Wydarzenia

Po długiej chorobie odeszła prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa – podaje «Kurier Galicyjski».

Przez całe życie była związana ze Lwowem, gdzie urodziła się 19 października 1948 r. i gdzie też zmarła. Była zawodniczką uprawiającą pływanie, ukraińską trenerką sportową, działaczką mniejszości polskiej na Ukrainie. Współzałożycielka Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie i od 1992 r. jej prezes. Liderka inicjatyw na rzecz odrodzenia i konsolidacji ruchu polonijnego na Ukrainie, integracji szkolnictwa polskiego, popularyzacji kultury i tradycji polskiej, animacji życia społecznego oraz tworzenia i utrzymywania stałych więzi z Polską. Rzeczniczka dialogu polsko-ukraińskiego. Inicjatorka Polsko-Krymskotatarsko-Żydowsko-Ukraińskiego Międzyreligijnego Seminarium Młodzieży «Arka».

Pełniła funkcję sekretarza Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz wiceprzewodniczącej Rady Polonii Świata. Była członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu.

Zasiadała w Radzie Przedstawicieli Ogólnoukraińskich Organizacji Pozarządowych Mniejszości Narodowych przy Państwowym Komitecie Narodowości i Religii Ukrainy.

Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz wieloma medalami i odznakami honorowymi.

Źródło: «Kurier Galicyjski»

***

W związku ze śmiercią współzałożycielki i wieloletniej
Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie,
Pani Emilii Chmielowej,
składamy najszczersze wyrazy współczucia i kondolencje bliskim Pani Prezes,
jej współpracownikom, oraz wszystkim członkom i sympatykom FOPnU.

Sławomir Misiak
Konsul Generalny RP w Łucku
wraz ze współpracownikami

***

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 27 kwietnia we Lwowie zmarła
Pani Emilia Chmielowa
współzałożycielka i wieloletnia prezes
Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

Emilia Chmielowa przez całe życie była mocno
zaangażowana w działalność na rzecz
Polaków mieszkających na Ukrainie.

Na sercu leżały jej sprawy odrodzenia i zachowania polskiej
tożsamości narodowej, upowszechniania znajomości
języka polskiego i krzewienia polskiej kultury.

W przeszłości Emilia Chmielowa pełniła funkcję
sekretarza Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
oraz wiceprzewodniczącej Pady Polonii Świata.
Była członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej
przy Marszałku Senatu RP.

Rodzinie i bliskim składamy
najgłębsze wyrazy współczucia

Fundacja Wolność i Demokracja

***

Z ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Emilii Chmielowej,
wieloletniej prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
Składamy wyrazy współczucia całej Rodzinie oraz Bliskim.


Redakcja «Monitora Wołyńskiego»
oraz Zarząd Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej

***

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pani Emilii Chmielowej
Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.
Składamy najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia
Rodzinie Zmarłej i Jej Przyjaciołom.

Prezes, Zarząd i członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu

***

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pani Emilii Chmielowej,
Prezesa Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.
Składamy najgłębsze wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim.

Zarząd i prezes Polskiego Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu

 

Powiązane publikacje
Nie żyje Teresa Dutkiewicz – wiceprezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
Wydarzenia
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że zmarła Teresa Dutkiewicz, wieloletnia działaczka polska na Ukrainie i dziennikarka.
25 maja 2022
Nadzwyczajny Sejmik Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
Wydarzenia
18 grudnia w Kijowie odbyły się obrady Nadzwyczajnego Sejmiku Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Zjazd dokonał przede wszystkim wyboru nowego prezesa FOPnU. Związane to było ze śmiercią prezes Emilii Chmielowej, która 29 lat pełniła tą funkcję.
21 grudnia 2021
Oświadczenie Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
Wydarzenia
Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie wyraża głębokie współczucie wszystkim rodzinom zamordowanych w Kijowie i innych miastach Ukrainy podczas ostatnich tragicznych wydarzeń. Oddajemy hołd ofierze krwi Bohaterów Majdanu i pogrążeni w bólu modlimy się za wieczny spokój ich dusz. Pamięcią i modlitwą ogarniamy również wszystkich rannych a także tych, których los do dziś jeszcze pozostaje nieznany.
25 lutego 2014
A teraz trochę historii...
Artykuły
26 października 1991 r. we Lwowie nastąpiło spotkanie środowisk polskich na Ukrainie, podczas którego omawiano możliwość utworzenia organizacji polskiej o zasięgu ogólnokrajowym.
25 października 2012
20 lat Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
Artykuły
Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.
25 października 2012