Nowe możliwości dla Ukraińców w 2023 roku
Konkursy

Trwa nabór do polskich programów stypendialnych dla naukowców, działaczy kultury, dziennikarzy, przedstawicieli NGO oraz innych środowisk, których realizacja rozpocznie się w 2023 r.

Zachęcamy naszych czytelników do zapoznania się z tymi programami i skorzystania z możliwości, jakie dają.

1. Program stypendialny «Thesaurus Poloniae»

«Thesaurus Poloniae» to trzymiesięczny program stypendialny, adresowany do zagranicznych badaczy kultury, historii oraz dziedzictwa Polski i Europy Środkowej.

O stypendium mogą ubiegać się zagraniczni badacze zajmujący się historią, historią sztuki, socjologią, etnografią, antropologią kulturową i innymi naukami pokrewnymi oraz niebędący obywatelami Polski.

Program realizowany jest w dwóch kategoriach: Program Senior dla profesorów i wykładowców akademickich posiadających tytuł doktora oraz Program Junior dla doktorantów.

Zakwalifikowany uczestnik otrzymuje stypendium (3500 zł dla uczestników Programu Senior oraz 2500 zł dla uczestników Programu Junior miesięcznie) oraz jednorazowy grant, przyznawany na zakup książek oraz pomocy naukowych (1500 zł).

Stypendystom zapewniony zostaje samodzielny, w pełni wyposażony apartament w centrum Krakowa.

Termin składania wniosków upływa 15 stycznia 2023 r.

Szczegóły tu:

W KRAKOWIE OGŁOSZONO NABÓR DO 27. EDYCJI PROGRAMU «THESAURUS POLONIAE»

2. Polsko-amerykański program wsparcia naukowców z Ukrainy

Wspólny program Narodowej Akademii Nauk USA oraz Polskiej Akademii Nauk . W jego ramach zostaną utworzone grupy ukraińskich badaczy, które otrzymają trzyletnie wsparcie finansowe.

Od kandydatów wymagane są m.in.:
– stopień Ph.D.,
– udokumentowane osiągnięcia naukowe (np. zrealizowane projekty badawcze, patenty, publikacje),
– biegła znajomość języka angielskiego.

Termin składania wniosków upływa 16 stycznia 2023 r.

Szczegóły tu:

NOWY PROGRAM WSPARCIA NAUKOWCÓW Z UKRAINY

Nagroda im. Iwana Wyhowskiego – to 12-miesięczny pobyt naukowo-dydaktyczny na 6 polskich uniwersytetach dla kandydata z zakresu nauk humanistycznych. Staże przy nagrodzie – to 4-miesięczne pobyty badawcze na 2 polskich uniwersytetach dla kandydatów z zakresu nauk społecznych, ścisłych, ekonomicznych, technicznych, rolniczych oraz bibliotekoznawstwa.

Laureat Nagrody otrzymuje możliwość rocznego pobytu naukowego na kolejno odwiedzanych 6 polskich uniwersytetach, gdzie może prowadzić wykłady na tematy związane z historią lub współczesnością Ukrainy i regionu, stosunków polsko-ukraińskich, a także podejmować własne prace archiwalne i badawcze.

Staż przy Nagrodzie umożliwi ukraińskim badaczom z zakresu wymienionych dziedzin 4-miesięczny pobyt badawczy na dwóch polskich uniwersytetach.

Stypendium wynosi 3500 zł netto miesięcznie (jeśli laureat lub stażysta posiada tytuł naukowy doktora habilitowanego lub profesora); 2500 zł netto miesięcznie (jeśli laureat lub stażysta posiada tytuł naukowy magistra lub doktora).

Termin składania wniosków upływa 15 lutego 2023 r.

Szczegóły tu:

TRWA NABÓR DO NAGRODY IM. IWANA WYHOWSKIEGO ORAZ STAŻY NAUKOWYCH NA POLSKICH UNIWERSYTETACH

4. Program stypendialny im. Lane’a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian ogłosiła kolejną edycję otwartego konkursu na stypendia im. Lane’a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2023/2024.

Oferta Programu to dwa semestry studiów w jednym z czterech polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin), co najmniej dwutygodniowy staż zawodowy w instytucjach państwowych, prywatnych lub pozarządowych. Stypendyści są zobowiązani do wzięcia udziału w inauguracji Programu, kursie przygotowawczo-informacyjnym (8–10 dni, druga połowa września 2023 r.) oraz zjazdach warsztatowo-integracyjnych wszystkich uczestników programu, a także do przygotowania prac semestralnych i dyplomowych, ukończenia kursu języka polskiego i udziału w uroczystości wręczenia dyplomów (koniec czerwca 2024 r. w Warszawie).

Program Kirklanda adresowany jest do przedstawicieli następujących grup zawodowych: urzędnicy państwowi i samorządowi; prawnicy; przedsiębiorcy; kadra zarządzająca w NGO, kulturze, edukacji, mediach, ochronie środowiska, służbie zdrowia, biznesie; – liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej; naukowcy i nauczyciele akademiccy; dziennikarze; pracownicy branży związanych z przyszłą odbudową Ukrainy, np. urbanistyka, inżynieria lądowa, kryminalistyka.

Wysokość stypendium wynosi 2000 złotych miesięcznie.

Termin składania wniosków upływa 1 marca 2023 r.

Szczegóły tu:

RUSZYŁ NABÓR DO PROGRAMU STYPENDIALNEGO IM. LANE’A KIRKLANDA 2023/2024

5. Program stypendialny Rządu RP dal młodych naukowców

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi nabór do Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców. Stypendia będą przeznaczone na pobyt naukowy na uczelniach polskich w okresie od września 2023 r. do czerwca 2024 r.

Wśród wymagań ogólnych: ukończone studia wyższe (4- lub 5-letnie, kończące się obroną pracy licencjackiej, dyplomowej lub magisterskiej) przede wszystkim na kierunkach humanistycznych: historii, stosunkach międzynarodowych, politologii, dziennikarstwie, socjologii, etnologii, kulturoznawstwie, psychologii społecznej, administracji i zarządzaniu, prawie oraz kierunkach zbliżonych.

Wiek kandydatów – do 35 lat.

Wysokość stypendium wynosi 1500 złotych netto.

Termin składania wniosków upływa 1 marca 2023 r.

Szczegóły tu:

ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR DO XXI EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO RZĄDU RP DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

MW

Powiązane publikacje
Konkurs matematyczny dla uczniów. Politechnika Wrocławska zaprasza
Konkursy
Politechnika Wrocławska zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Międzynarodowym Konkursie «Matematyka – nasz wspólny język».
20 marca 2023
Trwa nabór do programu stypendialnego «Polonista NAWA»
Konkursy
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do piątej edycji programu stypendialnego «Polonista NAWA» dla studentów i naukowców.
10 marca 2023
Do końca marca trwa nabór wniosków do Programu Banach NAWA
Konkursy
Program oferuje stypendium na studia stacjonarne II stopnia w języku polskim lub angielskim na uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych.
03 marca 2023
Ogłoszono nabór na dwuletnie magisterskie «Studia Wschodnie» na Uniwersytecie Warszawskim
Konkursy
Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza kandydatów z Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej do udziału w konkursie na odbycie 2-letnich studiów magisterskich w ramach programu «Studia Wschodnie».
26 lutego 2023
Rozpoczął się nabór do 5. edycji programu Ulam NAWA dla naukowców
Konkursy
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza naukowców zagranicznych uczelni oraz ośrodków badawczych z tytułem doktora do składania wniosków do Programu im. Stanisława Ulama. Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.
22 lutego 2023
Kirkland Research – 2023: stypendia dla naukowców
Konkursy
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Liderzy Przemian ogłosiły otwarty konkurs dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia Kirkland Research w 2023 r.
09 stycznia 2023
Ruszył nabór do Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda 2023/2024
Konkursy
Fundacja Liderzy Przemian ogłosiła kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia im. Lane’a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2023/2024.
28 grudnia 2022
Nowy program wsparcia naukowców z Ukrainy
Konkursy
Narodowa Akademia Nauk USA oraz Polska Akademia Nauk uruchomiły nabór wniosków do nowego programu wsparcia naukowców z Ukrainy. W jego ramach zostaną utworzone grupy ukraińskich badaczy, które otrzymają trzyletnie wsparcie finansowe.
27 grudnia 2022
Trwa nabór do Nagrody im. Iwana Wyhowskiego oraz staży naukowych na polskich uniwersytetach
Konkursy
Kapituła Nagrody im. Iwana Wyhowskiego prowadzi nabór kandydatur do Nagrody Głównej i Staży Naukowych na rok akademicki 2023/2024.
21 grudnia 2022