Ukraińscy i polscy etnografowie spotkali się w Łucku
Wydarzenia

Konferencja inaugurująca projekt «Wspólne dziedzictwo kulturowe: odrodzenie folkloru na pograniczu polsko-ukraińskim» zgromadziła w Pałacu Kultury miasta Łucka ekspertów z zakresu folklorystyki ukraińskiej i polskiej.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Wołyńskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, Konsulatu Generalnego RP w Łucku, Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020, Rady Miasta Łucka oraz przedstawiciele beneficjentów projektu.

Realizacja projektu «Wspólne dziedzictwo kulturowe: odrodzenie folkloru na pograniczu polsko-ukraińskim» odbywa się w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020. Wdraża go Wydział Kultury Rady Miasta Łucka, Łucka Szkoła Muzyczna nr 1 im. Fryderyka Chopina oraz szkoła w Woli Uhruskiej w województwie lubelskim.

Projekt wystartował 1 lutego i potrwa do 31 lipca 2023 roku. Obejmuje swoim zasięgiem obwód wołyński i województwo lubelskie i ma na celu zachowanie i promocję unikalnego dziedzictwa kulturowego regionu.

W jego ramach pięcioro ekspertów ze strony polskiej i pięcioro ze strony ukraińskiej już prowadzi badania folklorystyczne. Wyniki zaprezentują w publikacji, która ukaże się w formie papierowej i elektronicznej w trzech językach: ukraińskim, polskim i angielskim. O swoich badaniach opowiadali także na konferencji w Łucku.

Jak poinformowała koordynatorka projektu Kateryna Nahirska, w jego ramach, poza wymienioną wyżej publikacją, opracowane zostaną oznakowane szlaki turystyczne oraz mapa turystyczna dziedzictwa folklorystycznego po obu stronach granicy. Zaplanowane są też letnie warsztaty w Woli Uhruskiej dla uzdolnionych dzieci z Łucka oraz transgraniczny festiwal folklorystyczny, stworzenie dwóch filmów o projekcie oraz innych produktów promocyjnych.

«Komplet materiałów będzie dostępny dla nauczycieli szkół plastycznych, zespołów folklorystycznych, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz dla wszystkich zainteresowanych. Projekt ma na celu zachowanie, odtworzenie, badanie, utrwalanie i przekazywanie następnym pokoleniom unikalnego dziedzictwa kulturowego regionu przygranicznego» – stwierdziła Tetiana Hnatiw, kierowniczka Wydziału Kultury Rady Miasta Łucka.

W komentarzu dla redakcji «Monitora Wołyńskiego» Tetiana Hnatiw powiedziała, że ​​przygotowania do realizacji projektu rozpoczęły się jeszcze przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę. Pandemia, a następnie rosyjska agresja opóźniły jej rozpoczęcie i wymusiły dostosowanie planowanych działań do nowych warunków. Zapytana, czy w zaplanowanej publikacji ukaże się opracowanie porównujące podobieństwa i różnice w folklorze pogranicza obu narodów, zaznaczyła: «Przed każdym ekspertem postawiono zadanie przeprowadzenia badania w tym właśnie kontekście. Dlatego też w tych materiałach, które pojawią się jako rezultat projektu, obowiązkowo zostanie poruszony ten temat».

Tekst i zdjęcia: Natalia Denysiuk

Powiązane publikacje
W kierunku współtworzenia: naukowy dialog zgromadził w Łucku badaczy z Ukrainy i Polski
Wydarzenia
Wyzwania i znaczenie komunikacji międzykulturowej we współczesnym świecie stały się przedmiotem dyskusji uczestników konferencji naukowo-praktycznej «Dialogi kultur i narodów: media, literatura, społeczeństwo», trwającej w Łucku w dniach 17–18 marca.
18 marca 2023
W Łucku otwarto polsko-ukraińską wystawę dziecięcych rysunków o wojnie
Wydarzenia
Wystawa «Mamo, ja nie chcę wojny» jest prezentowana przez polskie placówki dyplomatyczne na całym świecie. Teraz można obejrzeć ją w Łucku.
15 marca 2023
Podlasie udzieliło pomocy humanitarnej placówkom oświatowym w obwodzie rówieńskim
Wydarzenia
Placówki edukacyjne obwodu rówieńskiego otrzymały pomoc humanitarną od partnerów z Polski. Informuje o tym Rówieńska Obwodowa Administracja Wojskowa.
14 marca 2023
Znawcy historii gockiej z Ukrainy i Polski spotkali się na konferencji we Włodzimierzu
Wydarzenia
We Włodzimierzu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa «Gocka ścieżka – wspólna podróż do przeszłości». Została ona zorganizowana przez Komitet Wykonawczy Rady Miejskiej we Włodzimierzu oraz Gminę Hrubieszów. W wydarzeniu wzięło udział około dwudziestu historyków z Polski i Ukrainy.
13 marca 2023
Wołyńskie zabytki też są na liście. MKiDN przyznało dotacje
Wydarzenia
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło listę projektów, które zostaną dofinansowane w ramach programu «Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą».
02 marca 2023
Szack zamierza kontynuować budowę kanalizacji w ramach projektu transgranicznego
Wydarzenia
Stała komisja Wołyńskiej Rady Obwodowej ds. ekologii i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych poparła wniosek o przyznanie środków na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla rozwoju kanalizacji w Pulmie i Szacku.
17 lutego 2023
Łuck i Wola Uhruska realizują wspólny projekt
Wydarzenia
Wydział Kultury Rady Miasta Łuck rozpoczął realizację projektu «Wspólne dziedzictwo kulturowe: odrodzenie folkloru na pograniczu polsko-ukraińskim».
07 lutego 2023
Nowy etap współpracy transgranicznej
Wydarzenia
Przedstawiciele przygranicznych regionów Ukrainy i Polski wzięli udział w pierwszym posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021–2027, które odbyło się w Lublinie w zeszłym tygodniu.
06 lutego 2023
Obwód rówieński złożył deklarację przystąpienia do Sieci Regionów Trójmorza
Wydarzenia
Przewodniczący Rówieńskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Witalij Kowal złożył deklarację przystąpienia do Sieci Regionów Trójmorza. Poinformował o tym na swoim profilu na Facebooku.
30 stycznia 2023