W kierunku współtworzenia: naukowy dialog zgromadził w Łucku badaczy z Ukrainy i Polski
Wydarzenia

Wyzwania i znaczenie komunikacji międzykulturowej we współczesnym świecie stały się przedmiotem dyskusji uczestników konferencji naukowo-praktycznej «Dialogi kultur i narodów: media, literatura, społeczeństwo», trwającej w Łucku w dniach 17–18 marca.

Międzynarodową konferencję zorganizowały: Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

«Cieszę się niezmiernie, że nasze narody współpracują, że Polacy pomagają Ukraińcom, którzy pomagają całej Europie. To są niezwykle ważne historyczne rzeczy. Oczywiście dzieją się w związku z olbrzymią tragedią, inwazją rosyjską w Ukrainie. Ważne jest, abyśmy odnaleźli się w jak najlepszy sposób w tych trudnych okolicznościach. Takie konferencje, jak ta, organizowana przez partnerów w trudnych czasach, to najlepszy dowód na to, jak wielka jest siła ducha narodu ukraińskiego. Państwo wiedzą, jak odpowiedzieć na nieszczęście: współpracą, organizacją, samoorganizacją» – takim wstępem poprzedził swój referat dr hab. Bartosz Hordecki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Łącząc się z Łuckiem na Zoomie przywołał przykłady definicji dialogu najczęściej podawane przez swoich studentów: dialogu jako wymiany informacji i spostrzeżeń, kłótni czy sporu, wywiadu, czyli wymiany spojrzeń, interakcji komunikacyjnej pomiędzy ludźmi, a także dialogu jako współtworzenia.

«W zależności od tego, jakie wyobrażenie o dialogu wybierzemy, taką potem dostajemy historię pomiędzy jego uczestnikami. I bardzo by się chciało, żeby narody polski i ukraiński szły w kierunku współtworzenia» – podkreślił dr hab. Bartosz Hordecki opowiadając o intelektualnych tożsamościowych przygodach w środku Europy dwóch pisarek: Olgi Tokarczuk i Oksany Zabużko.

Uczestnicy forum dyskutowali nie tylko o relacjach polsko-ukraińskich, przestrzeni medialnej, literaturze czy przekładach. Referaty poświęcone były także kulturze ormiańskiej, irańskiej, koreańskiej, afgańskiej, roli kobiet w historii i w czasach dzisiejszych oraz globalnym wyzwaniom stojącym przed społeczeństwem. Podczas sesji plenarnej dr Natalia Błahowirna, prorektor ds. pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz komunikacji WUN im. Łesi Ukrainki podkreśliła znaczenie obecności tematyki historycznej na łamach mediów, wymieniając m.in. publikacje «Monitora Wołyńskiego».

Doświadczenia naszej redakcji w zakresie opracowania poczty redakcyjnej oraz budowania dialogu zostały zaprezentowane także na jednym z paneli, które odbyły się w ramach konferencji.

Głównym celem wydarzenia była analiza tradycji stosunków międzykulturowych oraz wyzwań współczesności, wymiana wiedzy i doświadczeń, opinii i ocen naukowców i praktyków, zrozumienie roli dialogu między kulturami i narodami.

«To spotkanie naukowe połączyło uczestników z różnych miast: Kijowa, Łucka, Charkowa, Dnipra, Bereżan, Lwowa, Poznania, Warszawy, Łodzi itp. Mamy powody do satysfakcji jeśli chodzi o wyniki konferencji. Dialog kultur odbył się, miał charakter interdyscyplinarny, ponieważ zgromadził fachowców w zakresie komunikacji społecznej, historii, literatury, nauk społecznych, dotyczył różnych okresów – od czasów dawnych do współczesności, umożliwił konstruktywne dyskusje na temat relacji ukraińsko-polskich» – powiedziała Switłana Suchariewa, kierownik Katedry Polonistyki i Przekładu WUN im. Łesi Ukrainki, jedna z organizatorek konferencji.

Materiały forum naukowego ukażą się w publikacji pokonferencyjnej, czyli będzie z nimi mogło zapoznać się szersze grono czytelników w Ukrainie i za granicą.

Natalia Denysiuk
Fot. Oleksandra Panasiuk, Oleksandra Jacenko

Powiązane publikacje
Ukraińscy i polscy etnografowie spotkali się w Łucku
Wydarzenia
Konferencja inaugurująca projekt «Wspólne dziedzictwo kulturowe: odrodzenie folkloru na pograniczu polsko-ukraińskim» zgromadziła w Pałacu Kultury miasta Łucka ekspertów z zakresu folklorystyki ukraińskiej i polskiej.
16 marca 2023
W Łucku otwarto polsko-ukraińską wystawę dziecięcych rysunków o wojnie
Wydarzenia
Wystawa «Mamo, ja nie chcę wojny» jest prezentowana przez polskie placówki dyplomatyczne na całym świecie. Teraz można obejrzeć ją w Łucku.
15 marca 2023
Podlasie udzieliło pomocy humanitarnej placówkom oświatowym w obwodzie rówieńskim
Wydarzenia
Placówki edukacyjne obwodu rówieńskiego otrzymały pomoc humanitarną od partnerów z Polski. Informuje o tym Rówieńska Obwodowa Administracja Wojskowa.
14 marca 2023
Znawcy historii gockiej z Ukrainy i Polski spotkali się na konferencji we Włodzimierzu
Wydarzenia
We Włodzimierzu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa «Gocka ścieżka – wspólna podróż do przeszłości». Została ona zorganizowana przez Komitet Wykonawczy Rady Miejskiej we Włodzimierzu oraz Gminę Hrubieszów. W wydarzeniu wzięło udział około dwudziestu historyków z Polski i Ukrainy.
13 marca 2023
Wołyńskie zabytki też są na liście. MKiDN przyznało dotacje
Wydarzenia
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło listę projektów, które zostaną dofinansowane w ramach programu «Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą».
02 marca 2023
Szack zamierza kontynuować budowę kanalizacji w ramach projektu transgranicznego
Wydarzenia
Stała komisja Wołyńskiej Rady Obwodowej ds. ekologii i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych poparła wniosek o przyznanie środków na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla rozwoju kanalizacji w Pulmie i Szacku.
17 lutego 2023
Łuck i Wola Uhruska realizują wspólny projekt
Wydarzenia
Wydział Kultury Rady Miasta Łuck rozpoczął realizację projektu «Wspólne dziedzictwo kulturowe: odrodzenie folkloru na pograniczu polsko-ukraińskim».
07 lutego 2023
Nowy etap współpracy transgranicznej
Wydarzenia
Przedstawiciele przygranicznych regionów Ukrainy i Polski wzięli udział w pierwszym posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021–2027, które odbyło się w Lublinie w zeszłym tygodniu.
06 lutego 2023
Obwód rówieński złożył deklarację przystąpienia do Sieci Regionów Trójmorza
Wydarzenia
Przewodniczący Rówieńskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Witalij Kowal złożył deklarację przystąpienia do Sieci Regionów Trójmorza. Poinformował o tym na swoim profilu na Facebooku.
30 stycznia 2023