Na Rówieńszczyźnie powstaną Centra Wsparcia Psychospołecznego
Wydarzenia

Cztery hromady w obwodzie rówieńskim podpisały Memorandum o współpracy z Przedstawicielstwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej na Ukrainie i Rówieńskim Obwodowym Szpitalem Weteranów Wojennych oraz otrzymały samochody dla przyszłych Centrów Wsparcia Psychospołecznego. Projekt jest realizowany w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Poinformowało o tym Przedstawicielstwo Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

24 maja w Równem odbyło się trzecie spotkanie grup koordynacyjnych w ramach projektu «Psychospołeczne wsparcie na Ukrainie PRO_MentalHealth». Przedstawiciele władz rejonowych i hromad terytorialnych rejonu waraskiego, dubieńskiego, rówieńskiego oraz sarneńskiego w obwodzie rówieńskim podsumowali prace nad oceną potrzeb ludności na usługi psychospołeczne, określeniem lokalizacji centrów wsparcia oraz perspektyw ich działalności i rozwoju przeprowadzone wspólnie z ekspertami projektu PRO_MentalHealth w okresie marzec-maj 2023 r.

Jak podaje Przedstawicielstwo Fundacji Solidarności Międzynarodowej, do uczestników spotkania zwrócił się Ihor Kostrikow z Departamentu Rehabilitacji i Wsparcia Medycznego Ministerstwa Spraw Weteranów Ukrainy. Podczas połączenia on-line przedstawił aktualne programy państwowe oraz powiedział o planowanym wsparciu działań zespołów multidyscyplinarnych, podobnych do tych, które będą działać w Centrach Wsparcia Psychospołecznego.

Podczas spotkania Przedstawicielstwo Fundacji Solidarności Międzynarodowego na Ukrainie, Rówieński Obwodowy Szpital Weteranów Wojennych, hromady Dubno, Zdołbunów, Sarny oraz Włodzimierzec podpisały memorandum o współpracy i zamiarze utworzenia Centrów Wsparcia Psychospołecznego.

Wyżej wymienione samorządy otrzymały samochody Dacia Duster dla przyszłych Centrów Wsparcia Psychospołecznego, które pozwolą specjalistom świadczyć usługi mobilne, dojeżdżając do odległych wiosek w rejonach.

Podpisanie memorandum zakończyło pierwszy etap projektu PRO_MentalHealth. Główne działania drugiego etapu będą miały na celu remont i wyposażenie pomieszczeń, a także tworzenie zespołów specjalistów, w skład których wejdą psychiatrzy, psycholodzy i psychoterapeuci. Jednocześnie eksperci projektu PRO_MentalHealth przygotują cykl szkoleń dot. podwyższenia kwalifikacji specjalistów tych centrów.

Projekt PRO_MentalHealth jest realizowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej (Polska) w partnerstwie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Komisją Europejską oraz programem Wsparcie Demokracji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

MW
Fot. Dubieńska Rada Miejska

Powiązane publikacje
Dzieci z Wołynia wyruszyły na wakacje do Polski
Wydarzenia
Prawie 50 uczniów wołyńskich szkół wyruszyło do Polski na wypoczynek. Poinformowała o tym Wołyńska Rada Obwodowa.
31 maja 2023
Katowic nie widzieliśmy
Artykuły
W Polsce odbyła się kolejna misja kanadyjskich chirurgów plastycznych, którzy operowali ciężko rannych ukraińskich żołnierzy. Uczestniczyli w niej także lekarze z Łucka.
30 maja 2023
Festiwal w Równem: zaczyna się przyjmowanie wniosków do programu Interreg NEXT Polska–Ukraina
Wydarzenia
W Równem odbył się Dzień Partnerstwa Transgranicznego. Wydarzenie poświęcono polsko-ukraińskiemu dobrosąsiedztwu i współpracy międzyregionalnej, a także uruchomieniu programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021–2027.
22 maja 2023
Dwa miasta, dwie wieże, jeden projekt
Wydarzenia
Projekt «Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie» zgromadził znawców średniowiecznych i nowożytnych dziejów obu miast. 11 maja wspólnie zasiedli przy okrągłym stole, podczas którego zaprezentowali swoje referaty.
12 maja 2023
Polscy inwestorzy pomogą w odnowieniu mostu w obwodzie rówieńskim
Wydarzenia
Polska spółka Węglokoks pomoże w odbudowie mostu koło wsi Toczewiki w rejonie rówieńskim. Informuje o tym Rówieńska Obwodowa Administracja Wojskowa.
27 kwietnia 2023
Polscy samorządowcy odwiedzili Łuck, Równe i Tarnopol
Wydarzenia
Polskie delegacje z województwa łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego odwiedziły obwód wołyński, rówieński i tarnopolski.
20 kwietnia 2023
Przedstawiciele Ukrainy poznawali polskie doświadczenia w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej
Wydarzenia
Na zaproszenie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Agencji Zrównoważonego Rozwoju Regionu Karpackiego «FORZA» pracownicy Łuckiej Rady Miejskiej wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Polski poświęconym zrównoważonej mobilności miejskiej.
12 kwietnia 2023
Polska półka: ukraińskie biblioteki otrzymają książki polskich autorów
Wydarzenia
Ukraiński Instytut Książki zaprasza ukraińskie biblioteki do udziału w pilotażowym projekcie «Polska Półka na Ukrainie» zainicjowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy.
10 kwietnia 2023
Obwód wołyński przygotowuje się do udziału w nowym programie współpracy transgranicznej
Wydarzenia
Przedstawiciele lokalnych władz, instytucji medycznych i edukacyjnych oraz organizacji społecznych obwodu wołyńskiego wzięli udział w konferencji «Podstawy pracy z projektami» zorganizowanej przez program «Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021–2027» oraz Wołyńską Obwodową Administrację Wojskową.
06 kwietnia 2023