Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło listę projektów, które zostaną dofinansowane w ramach programu «Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą».
Przodkowie Janusza Dobrzyńskiego mieszkali kiedyś na Wołyniu, m.in. w Kowlu, Włodzimierzu i Żytomierzu. Po II wojnie światowej niektórzy z nich przenieśli się do Polski. Autor listu szuka potomków tych, którzy pozostali na Ukrainie.
Minister Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, zwrócił się do środowisk polonijnych z apelem o udział w akcjach solidarności z walczącą Ukrainą.
Wśród tematów dzisiejszego numeru «Monitora Wołyńskiego» jest m.in. dziewiąta rocznica wojny rosyjsko-ukraińskiej, «Pączkowanie 2023» w Równem, losy Piotra Dziagacza – policjanta z Rafałówki, wspomnienia św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego oraz wizyta komisji konserwatorskiej w Ołyce.
Rodzina Radziwiłłów poinformowała o śmierci Szymona Radziwiłła. Pogrzeb odbędzie się 24 lutego. Krewni poprosili, aby nie kupować kwiatów, tylko zrobić wpłaty na pomoc dla Ukrainy.
W nocy 19 lutego w Kowlu wykoleił się pociąg relacji «Kijów–Warszawa». W związku z tym zostało wszczęte wstępne dochodzenie – podaje Wołyńska Prokuratura Obwodowa.
Akcja «Pączkowanie 2023» zjednoczyła ponad 30 członków polskich organizacji z Równego i Zdołbunowa – od najmłodszych do najstarszych. Usmażone przez nich pączki zostały przekazane żołnierzom leczącym się w szpitalu wojskowym.
18 lutego w Muzeum Ukraińskiej Sztuki Nowoczesnej im. Korsaków w Łucku odbyło się spotkanie poświęcone najnowszemu tomikowi poezji Jurija Zawadskiego «Wolny człowiek jeszcze się nie urodził», który ukazał się w języku ukraińskim. Wcześniej został wydany w Czechach, Danii i Polsce.
W Galerii Sztuki Wołyńskiej Organizacji Narodowego Związku Artystów Plastyków Ukrainy odbył się wernisaż wystawy fotograficznej «Piękno słonecznymi oczyma». Jej wyjątkowość polega na tym, że zarówno fotograf Andrij Melnyk, jak i jego modele to dzieci i młodzież z zespołem Downa.
Stała komisja Wołyńskiej Rady Obwodowej ds. ekologii i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych poparła wniosek o przyznanie środków na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla rozwoju kanalizacji w Pulmie i Szacku.