W Łucku odbyło się robocze posiedzenie Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa
Wydarzenia

Plany działalności Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa do końca 2017 roku, raporty obu stron oraz ustanowienie Nagrody im. Bogdana Osadczuka – to główne tematy roboczego posiedzenia mającego miejsce 28 października w Łucku.

Ukrainę na posiedzeniu Forum, które odbyło się we Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki reprezentowali współprzewodniczący Forum, dziennikarz Witalij Portnikow, dyrektor Instytutu Światowej Polityki Alona Hetmanczuk, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Oleg Dubisz, rektor WUN Ihor Kocan, rektor Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka Ihor Cependa.

Z polskiej strony w spotkaniu uczestniczyli: współprzewodniczący Forum, dyrektor Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim Jan Malicki, koordynator Instytutu Fundacji Studiów Wschodnich, ambasador RP na Ukrainie w latach 2005–2010 Jacek Kluczkowski, członek Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności Jan Jacek Bruski, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk Grzegorz Motyka, kierownik Zakładu Historii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Stanisław Stępień.

Prace Forum obserwowali przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Łucku na czele z Konsulem Generalnym Wiesławem Mazurem oraz pracownicy naukowi WUN im. Łesi Ukrainki.

Na wstępie gospodarz spotkania, Witalij Portnikow, poprosił Jana Malickiego o przedstawienie planów związanych z ustanowieniem przez Forum Nagrody im. Bogdana Osadczuka. Jej wręczenie przewidziane jest w dniu 2 grudnia z okazji 26. rocznicy uznania przez Polskę niepodległości Ukrainy. Uczestnicy Forum przedyskutowali kryteria, zgodnie z którymi będzie wręczana nagroda oraz możliwych kandydatów do tegorocznej – pierwszej – nagrody. Chodziło m.in. o wybitnych działaczy oraz o znane instytucje zasłużone dla budowy dobrych stosunków polsko-ukraińskich.

Następnie rozmawiano o plenarnym posiedzeniu bilateralnego Forum w Warszawie, zaplanowanego na 3 grudnia. Jan Malicki podkreślił przy okazji, że coroczny Salon Poezji w Teatrze Polskim w tym roku zostanie poświęcony poezji Wasyla Stusa.

Kolejnym tematem rozmów były plany działalności Forum do końca roku. Po posiedzeniu warszawskim 2–3 grudnia, planowane jest w połowie grudnia spotkanie w Charkowie, zorganizowane przez Ambasadę RP w Kijowie, Stację Polskiej Akademii Nauk w Kijowie oraz Forum. W tych dniach w Charkowie jest planowana wizyta prezydentów Polski i Ukrainy.

Jacek Kluczkowski zaprosił członków spotkania na XI Forum Europa–Ukraina w Rzeszowie organizowane przez Instytut Studiów Wschodnich, którego hasłem wiodącym będzie «Stowarzyszenie i co dalej». Uczestniczyć w nim będą przedstawiciele świata polityki, nauki i biznesu. «W programie przewidujemy cztery ścieżki programowe oraz ok. 40 dyskusji panelowych» – zaznaczył Jacek Kluczkowski.

Uczestnicy Forum postanowili, że każda ze stron przygotuje raport oceniający rok 2017. «Będzie to ocena najważniejszych problemów i zagrożeń w stosunkach polsko-ukraińskich i rekomendacje co do ich rozwiązywania» – zaznaczył Jan Malicki. Omawiano najpierw możliwość sporządzenia wspólnego dokumentu, ale następnie obie strony przystały na propozycję Witalija Portnikowa, aby «każdy przygotował osobny dokument». Ukraiński współprzewodniczący zaproponował zapoznanie obu stron z treścią tych dokumentów. Uczestnicy Forum postanowili także, że te raporty zostaną przesłane ministrom spraw zagranicznych Polski i Ukrainy.

Należy również zaznaczyć, że uczestnicy Forum w trakcie posiedzenia rozmawiali każdy w swoim języku ojczystym, co wcale nie przeszkadzało im w porozumiewaniu się.

Natalia DENYSIUK

CZYTAJ TAKŻE:

PO RAZ PIERWSZY POZA GRANICAMI POLSKI: W ŁUCKU ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA PROMETEJSKA

Powiązane publikacje
Marek Gołkowski: «W grę wchodzi argument siły. To jest dramatyczne»
Rozmowy
Z Markiem Gołkowskim – polskim dyplomatą, Konsulem Generalnym RP w Kaliningradzie w latach 2008–2014, prezesem Polsko-Ukraińskiej Fundacji Współpracy Akademickiej «Obserwatorium», wykładowcą Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim, rozmawiamy o eskalacji konfliktu wokół Ukrainy.
14 lutego 2022
XXXII Wschodnia Szkoła Letnia w Warszawie: trwa nabór zgłoszeń
Konkursy
Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęło nabór do XXXII Wschodniej Szkoły Letniej, która odbywać się będzie 1–21 lipca 2022 r.
01 lutego 2022
Stypendia na dwuletnie magisterskie «Studia Wschodnie» na Uniwersytecie Warszawskim
Konkursy
W konkursie na odbycie 2-letnich studiów magisterskich w ramach programu «Studia Wschodnie» mogą wziąć udział kandydaci z Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej. Studia będą trwały od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2024 r.
25 listopada 2021
Jan Malicki: «Studium Europy Wschodniej jest tyglem międzynarodowym»
Rozmowy
Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego obchodzi 30-lecie powstania, w związku z czym rok 2021 został ogłoszony Rokiem SEW. 
24 czerwca 2021
Zdjęcia z akcji palenia zniczy na grobach ukraińskich żołnierzy w Warszawie
Wydarzenia
Tadeusz Krząstek, wykładowca Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim, przesłał do naszej redakcji zdjęcia z akcji palenia zniczy na grobach generałów, oficerów i żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w Warszawie.
09 listopada 2020
II Zjazd Absolwentów Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców odbył się w Warszawie
Wydarzenia
Pod koniec listopada w Warszawie odbył się II Zjazd Absolwentów Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców. Ponad 150 uczestników wzięło udział w Konferencji Międzynarodowej «Doświadczenia 100-lecia niepodległości. Historia i perspektywy».
04 grudnia 2018
Studenci z Warszawy porządkowali cmentarz w Ostrogu
Artykuły
Zadaniem uczestników Obozu Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego «Orzeł Biały» w Ostrogu jest oczyszczenie kolejnej części polskiego cmentarza, który do 2014 r. był całkowicie zapomniany i zarośnięty potężnymi krzakami ciernistymi oraz bardzo dużym drzewostanem.
07 grudnia 2017
Warszawscy studenci zapalili znicze na mogiłach żołnierzy Armii URL
Artykuły
2 listopada studenci Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego z pierwszego roku studiów magisterskich wraz z przewodnikiem płk. rez. Tadeuszem Krząstkiem i prof. Andrijem Wardomackim wzięli udział w akcji «Znicz», czyli w corocznym obchodzie mogił na Cmentarzu Prawosławnym na warszawskiej Woli.
09 listopada 2017