Dlaczego ważne jest opowiadanie o Powstaniu Warszawskim?
Artykuły

«W czasie Powstania Warszawskiego złu przeciwstawiali się Polacy. Dziś robią to Ukraińcy» – pisze Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

«Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać» – tak brzmi motto nad drzwiami wejściowymi na ekspozycję Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziś to właśnie idea wolności łączy Polskę i Ukrainę. Bohaterska wojna toczona z Rosją pokazuje bowiem wagę historii. Wolność przecież, zwłaszcza dla młodych ludzi, jest jak powietrze: nie widzą jej, dopóki nie poczują jej braku. Tymczasem rosyjska inwazja udowadnia, że wolność może się w każdej chwili gwałtownie skończyć, także w Europie. Młodzi ludzie, którzy dotychczas wolność utożsamiali głównie z dostępem do internetu, uświadomili sobie, być może oglądając w mediach społecznościowych materiały filmowe i relacje o rosyjskich zbrodniach, że tej wolności może zabraknąć, jeśli nie będziemy jej bronić. Dla Polaków, którzy o bohaterskiej walce w Powstaniu Warszawskim dowiadują się dzięki zbiorowej pamięci zapisanej na kartach historii i uwiecznionej w relacjach przodków, wojna o wolność Ukrainy z rosyjskim agresorem jest gorzkim przypomnieniem, że to, co znamy z przeszłości, i to, co dzieje się teraz za wschodnią granicą, może zostać stałą częścią naszej rzeczywistości. Warto przy okazji odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego pamięć o Powstaniu Warszawskim jest dla nas tak ważna?. Dlaczego jest istotna ze współczesnej perspektywy? Odpowiedź może okazać się zaskakująco prosta. Powstanie Warszawskie jest dziś tak intensywnie przeżywane, ponieważ to ostatni tak duży ruch obywatelski w dziejach naszej państwowości. Czym innym jest Bitwa Warszawska, kolejne istotne wydarzenie w naszej XX-wiecznej historii. Choć to ogromny sukces i wspaniałe zwycięstwo polskiego oręża, to jednak była to bitwa, starcie zbrojne dwóch armii.

Powstanie Warszawskie zaś to wydarzenie, w którym totalitarnemu złu przeciwstawia się młodzież stolicy. Przeciwstawiają się mu ludzie, którzy nie chcą być zawodowymi żołnierzami, ale pragną żyć w wolnej Polsce. Tymczasem nagle i z wyroku historii muszą walczyć z bronią w ręku, bo tylko w ten sposób mogą wolną Polskę odzyskać i stworzyć. Fenomenem Powstania Warszawskiego jest idea obywatelskości, czyli zbiorowego ruchu młodych ludzi, którzy zasilili narodową armię, Szare Szeregi, harcerstwo i postanowili powiedzieć «nie» totalitarnemu złu.

Opowiadanie tej historii jest dzisiaj szczególnie ważne. Obecnie, gdy goście z zagranicy pytają mnie o II wojnę światową i słuchają opowieści o Holokauście, nierzadko okazuje się, że swoją wiedzę czerpią jedynie z kilku filmów fabularnych. I kiedy są skonfrontowani z losami prawdziwych ludzi, zaczynają pytać: «Dlaczego ktoś do tego dopuścił?».

To nie jest zarzut wobec Polski. To zarzut wobec aliantów i wszystkich tych, którzy pozwolili, aby dwa powstania w stolicy naszego kraju, które były powiedzeniem «nie» totalitarnemu imperium zła, czyli Powstanie w Getcie Warszawskim i Powstanie Warszawskie, walczyły osamotnione. Przypominam wtedy, że w powstaniach tych brali udział ludzie chcący zakończyć tu, w Warszawie, zbrodniczą okupację niemiecką. Celem było położenie kresu machinie zagłady i przemocy, która pozbawiała ich godności. Pamiętajmy o tym w kontekście Ukrainy. Przykład tego kraju jest bardzo ważny, bo pokazał coś, o czym my, Polacy, wiedzieliśmy już w czasie II wojny światowej, a z czego szczególnie zdawali sobie sprawę ci, którzy żyli pod okupacją niemiecką, a mianowicie, że szansę na przetrwanie mają tylko ci, którzy pasują do wzorca narzucanego przez okupanta. A zatem jeśli ktoś w takiej sytuacji chce przetrwać, nie powinien pozostawać bierny, bo jest wielce prawdopodobne, że do określonego wzorca nie będzie pasować. Jak pokazało powstanie w getcie warszawskim, czasem ucieczką przed ludobójczym planem może być tylko wybór godnej śmierci, niekiedy jednak jest możliwy fizyczny i realny sprzeciw wobec zła. W czasie Powstania Warszawskiego złu przeciwstawiali się Polacy. Dziś robią to Ukraińcy.

Byłem zszokowany, gdy dowiedziałem się, że na Ukrainie zabito dwie kobiety tylko dlatego, że miały mężów walczących z Rosjanami w Azowstalu. Byłem przerażony, gdy słuchałem opowieści o ofiarach, które rosyjscy okupanci rozebrali, bo szukali na ich ciałach tatuaży, wskazujących, że ktoś walczył przeciwko nim w 2014 roku. W konfrontacji z takim złem walka nie jest tylko wyborem, próbą ratowania życia czy nawet aktem samobójczym. Jest próbą i przejawem samostanowienia, zarówno narodu, jak i jednostki. Ludzie mają bowiem prawo decydować o tym, jak żyją, niezależnie od tego, co myślał Hitler w 1943 oraz 1944 roku, i od tego, co dziś myśli Putin. Powstanie Warszawskie i wojna Ukrainy z Rosją dowodzą, że czasem nie ma wyboru.

***

Tekst powstał w ramach projektu «Dla Polonii» finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021 r. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jan Ołdakowski,
dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie

Powiązane publikacje
Konstytucja polskiej wolności
Artykuły
Historia to żywioł okrutnej ironii. Niedługo po tym, jak idea republikanizmu osiągnęła w I Rzeczypospolitej pełną dojrzałość, nastąpiło załamanie, a nasza ojczyzna zniknęła z mapy świata.
03 maja 2023
Mija 55 lat od rozpoczęcia wydarzeń Marca ’68
Artykuły
Marzec ’68 to obok Października ’56, Grudnia ’70, Czerwca ’76 i Sierpnia ’80 jeden z tak zwanych Polskich Miesięcy. Były to symboliczne wydarzenia w dość na co dzień jednostajnej historii Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, państwa niedemokratycznego i niesuwerennego. Okresy społecznych i politycznych konfliktów, często masowych wystąpień sporych odłamów społeczeństwa. O znaczeniu wydarzeń sprzed 55 lat pisze Piotr Zaremba.
10 marca 2023
Inaczej patrzymy dziś na Polskę
Artykuły
Na Ukrainie istnieje poważne zapotrzebowanie społeczeństwa na „polską” tematykę. To już nie są dyskusje w wąskich kręgach zawodowych historyków, ale zainteresowania szerokich kręgów publiczności.
24 lutego 2023
Zagraniczne media polecają Polskę jako kierunek wakacyjny – z wdzięczności za pomoc Ukrainie
Artykuły
Opiniotwórcze światowe media polecają Polskę jako jeden z najlepszych wakacyjnych kierunków w 2023 r. Zachęcają, by odwiedzając nasz kraj, odwdzięczyć się za postawę Polaków wobec potrzebujących wsparcia Ukraińców.
24 stycznia 2023
Polska sztafeta wolności
Artykuły
Polacy nigdy nie godzili się, by o ich losach decydowali inni. W tę postawę wpisuje się XIX-wieczne Powstanie Styczniowe – heroiczna partyzancka wojna z rosyjskim okupantem.
20 stycznia 2023
Święta w cieniu wojny. Spotkanie opłatkowe polskich rodzin z Ukrainy z ministrem Janem Dziedziczakiem
Wydarzenia
Kilkadziesiąt polskich rodzin z Ukrainy, chroniących się tymczasowo w Polsce spotkało się 21 grudnia w Kancelarii Premiera w Warszawie na wspólnym opłatku z udziałem polskich władz państwowych. Gospodarzem uroczystości był pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą minister Jan Dziedziczak.
22 grudnia 2022
Andrzej Paczkowski: Kreml chciał zduszenia «Solidarności» polskimi rękami
Artykuły
Związek Radziecki odniósłby więcej strat niż korzyści z interwencji zbrojnej w Polsce na początku lat 80. – pisze prof. Andrzej Paczkowski, historyk z PAN, autor książek na temat historii Polski w XX wieku.
13 grudnia 2022
Czy napaść ZSRR na Polskę była nieunikniona?
Artykuły
W historiografii zachodniej brakuje świadomości, że państwo sowieckie było zaborczym imperium, które nie godziło się ze swoimi granicami i walczyło o zburzenie ładu wersalskiego w Europie. Polska była kluczowym elementem tego systemu w zgodnej opinii przywódców sowieckich – pisze prof. Marek Kornat.
17 września 2022
Polska była mentalnie gotowa na niemiecką agresję. Zachód – nie
Artykuły
Choć Polska spodziewała się ataku ze strony III Rzeszy, przygotowania, jakie podjęto, były niewystarczające. Szczególnie, że zbyt duże nadzieje pokładano w porozumieniach z państwami Zachodu, które ostatecznie nas zawiodły – pisze prof. Andrzej Chwalba.
01 września 2022