Festiwal w Równem: zaczyna się przyjmowanie wniosków do programu Interreg NEXT Polska–Ukraina
Wydarzenia

W Równem odbył się Dzień Partnerstwa Transgranicznego. Wydarzenie poświęcono polsko-ukraińskiemu dobrosąsiedztwu i współpracy międzyregionalnej, a także uruchomieniu programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021–2027.

Informuje o tym Rówieńska Obwodowa Administracja Państwowa.

W uroczystości obchodów Dnia Partnerstwa Transgranicznego wzięli udział: zastępca przewodniczącego Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Serhij Gemberg, Konsul Generalny RP w Łucku Sławomir Misiak, dyrektor Centrum Projektów Europejskich Leszek Buller, ekspert programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021–2027 we Lwowie Wasyl Chimiak oraz przedstawiciele szeregu projektów z Tarnopola, Lwowa, Krzemieńca i Łucka.

«Rozpoczęliśmy tradycję organizacji festiwalu w Dniu Partnerstwa Transgranicznego. Dzisiaj dzień ten poświęcony jest przyjaźni polsko-ukraińskiej i rozpoczęciu realizacji programu Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021–2027. Dwudziestoletnia historia programu współpracy transgranicznej obejmuje setki zrealizowanych projektów, które poprawiły naszą infrastrukturę, promowały nasze tereny transgraniczne. Chcę podziękować narodowi polskiemu za bezprecedensowe wsparcie, które odczuliśmy od pierwszych sekund wojny» — powiedział Serhij Gemberg.

Jak podkreślił Konsul Generalny RP w Łucku Sławomir Misiak, podstawą polsko-ukraińskiej współpracy są wspólne wartości i idee, o które dziś toczy się walka z rosyjskimi okupantami. Są to europejskie zasady światopoglądowe, za którymi w Ukrainie opowiedziały się dwa Majdany: szacunek dla człowieka, wolność i demokracja.

Dyrektor Centrum Projektów Europejskich Leszek Buller przypomniał, że wkrótce rozpocznie się przyjmowanie wniosków do Programu Współpracy Transgranicznej Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021–2027. Jego całkowity budżet wyniesie ponad 180 mln euro. 31 maja w Przemyślu i Krasiczynie odbędzie się konferencja inauguracyjna programu i rozpocznie się pierwszy nabór propozycji projektowych.

Uczestnikom Dnia Partnerstwa Transgranicznego przedstawiono projekty zrealizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020. Wśród nich: «Dziedzictwo kulturalne od kuchni — promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego», «Pogranicza równych szans», «Świat karpackich rozet — działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat», «Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie» oraz «Muzyka Pogranicza MuZa». Podczas wydarzenia działała wystawa i sprzedaż produktów lokalnych producentów, na scenie występowały zespoły folklorystyczne z obwodu rówieńskiego.

MW

Powiązane publikacje
Dzieci z Wołynia wyruszyły na wakacje do Polski
Wydarzenia
Prawie 50 uczniów wołyńskich szkół wyruszyło do Polski na wypoczynek. Poinformowała o tym Wołyńska Rada Obwodowa.
31 maja 2023
Katowic nie widzieliśmy
Artykuły
W Polsce odbyła się kolejna misja kanadyjskich chirurgów plastycznych, którzy operowali ciężko rannych ukraińskich żołnierzy. Uczestniczyli w niej także lekarze z Łucka.
30 maja 2023
Na Rówieńszczyźnie powstaną Centra Wsparcia Psychospołecznego
Wydarzenia
Cztery hromady w obwodzie rówieńskim podpisały Memorandum o współpracy z Przedstawicielstwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej na Ukrainie i Rówieńskim Obwodowym Szpitalem Weteranów Wojennych oraz otrzymały samochody dla przyszłych Centrów Wsparcia Psychospołecznego. Projekt jest realizowany w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
26 maja 2023
Dwa miasta, dwie wieże, jeden projekt
Wydarzenia
Projekt «Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie» zgromadził znawców średniowiecznych i nowożytnych dziejów obu miast. 11 maja wspólnie zasiedli przy okrągłym stole, podczas którego zaprezentowali swoje referaty.
12 maja 2023
Polscy inwestorzy pomogą w odnowieniu mostu w obwodzie rówieńskim
Wydarzenia
Polska spółka Węglokoks pomoże w odbudowie mostu koło wsi Toczewiki w rejonie rówieńskim. Informuje o tym Rówieńska Obwodowa Administracja Wojskowa.
27 kwietnia 2023
Polscy samorządowcy odwiedzili Łuck, Równe i Tarnopol
Wydarzenia
Polskie delegacje z województwa łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego odwiedziły obwód wołyński, rówieński i tarnopolski.
20 kwietnia 2023
Przedstawiciele Ukrainy poznawali polskie doświadczenia w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej
Wydarzenia
Na zaproszenie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Agencji Zrównoważonego Rozwoju Regionu Karpackiego «FORZA» pracownicy Łuckiej Rady Miejskiej wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Polski poświęconym zrównoważonej mobilności miejskiej.
12 kwietnia 2023
Polska półka: ukraińskie biblioteki otrzymają książki polskich autorów
Wydarzenia
Ukraiński Instytut Książki zaprasza ukraińskie biblioteki do udziału w pilotażowym projekcie «Polska Półka na Ukrainie» zainicjowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy.
10 kwietnia 2023
Obwód wołyński przygotowuje się do udziału w nowym programie współpracy transgranicznej
Wydarzenia
Przedstawiciele lokalnych władz, instytucji medycznych i edukacyjnych oraz organizacji społecznych obwodu wołyńskiego wzięli udział w konferencji «Podstawy pracy z projektami» zorganizowanej przez program «Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021–2027» oraz Wołyńską Obwodową Administrację Wojskową.
06 kwietnia 2023