Ocaleni od zapomnienia: Instrukcja nauczyciela. Dokument
Artykuły

Przedstawiamy Państwu instrukcję, którą Leopold Adamcio przekazał Stanisławowi Bąkowi – przewodniczącemu polskiego podziemia antysowieckiego na Ziemi Zdołbunowskiej. Została ona znaleziona wśród rzeczy osobistych podczas aresztowania ostatniego. Obecnie jest przechowywana w dokumentacji dotyczącej sprawy Stanisława Bąka w Archiwum SBU w Obwodzie Rówieńskim.

Instrukcja nauczyciela
Jest obowiązkiem nie przerywać w czasie wakacyjnym kontaktu między nauczycielami, przeciwnie należy utrzymać i pogłębić łączność celem prowadzenia w okresie wakacji zorganizowanej pracy wychowawczej wśród młodzieży, przemyślenia środków oddziałania w duchu polskim na młodzież w zmienionych warunkach szkolnych przyszłego roku szkolnego, zapobieżenia rozbiciu zorganizowanej działalności nauczycielstwa przez spodziewane przenoszenie i wywiezienie nauczycieli.

Samopomoc koleżeńska
Jest obowiązkiem zorganizować i utrzymać łączność korespondencyjną z wywiezionymi na wschód i wysiedlonymi kolegami, pomagać im z załatwieniu ich spraw rodzinnych i miejscowych, informować o stanie spraw polskich w kraju i sytuacji międzynarodowej, podtrzymywać na duchu i krzepić – wskazywać, że ich pierwszą powinnością jest organizować wychowanie i opiekę nad wywiezioną młodzieżą w każdym skupieniu wywiezionych Polaków bez względu na najtrudniejsze warunki życia i ułatwiać nawiązanie kontaktu między sąsiadującymi grupami wywiezionych. Dla wysiedlonych jest obowiązek nawiązania kontaktu z miejscową grupą nauczycielską.

Okres wakacyjny należy poświęcić nawiązaniu szerszego kontaktu z rodzicami uczniów i uświadamiać obowiązek skierowania młodzieży wyłącznie do szkół polskich, gdzie szkoła z językiem polskim nie ma być otwarta, należy domagać się i podkreślać żądanie tworzenia równoległych klas z polskim językiem nauczania.

W kontakcie z rodzicami wyjaśniać większą niż dawniej odpowiedzialność domu za skuteczność wpływu żydowskiego, wyjaśniać zasady wychowania i środki przeciwdziałania demoralizacji, dobierać ludzi, przygotowywać domowe nauczanie religii, języka polskiego i historii.

Pomoc moralna rodzicom w ich trudnościach życiowych jest obowiązkiem, pomoc w zorganizowaniu wakacji dla grup młodzieży skupionych około nauczyciela w miejscowości i interesowanie się innymi wakacyjnymi [nieczytelny zapis]:

1) Utrzymywać żywy kontakt osobisty, tworzyć opinię trwania na swym posterunku narodowym koniecznego nieugiętego stania przy polskości, honorze, jako przy drogowskazie postępowania.

2) Przeciwdziałać szerzeniu się wśród młodych nałogu palenia papierosów, picia wódki, gry w karty i zupełnego nieróbstwa, gdyż rozkazem narodowym jest oddanie wszystkich najlepszych sił ciała i ducha dla Polski.

3) Z powodu zdekompletowania bibliotek organizować dostęp lektury do młodzieży z bibliotek prywatnych.

4) Kierować młodzież do sportu (pozaklubowego) jako środka zdrowego wyżycia się i dogodnego sposobu kontaktowania się.

5) Podkreślać obowiązek względem przyszłości narodu zdobywania wszelkiej fachowej wiedzy, zwłaszcza praktycznej znajomości języków obcych.

Pomoc w organizowaniu wszelkich ośrodków młodzieżowych: samopomoc, samokształcenie, specjalizacja [nieczytelny zapis].

Wzięto przy osobistej rewizji u mnie
Bąk Stanisław
13.VI.40 r.

bak_instrukcja_1

bak_instrukcja_2

bak_instrukcja_3

bak_instrukcja_4

Powiązane publikacje
Ocaleni od zapomnienia: Józef Afent
Artykuły
Nasz kolejny szkic jest poświęcony Józefowi Afentowi, starszemu policjantowi ІІ komisariatu policji w Równem aresztowanemu przez władze radzieckie następnego dnia po ich wkroczeniu na tereny II Rzeczypospolitej.
21 września 2022
Ocaleni od zapomnienia: Jerzy Tołwiński
Artykuły
Jerzy Tołwiński z Równego był jednym z wielu polskich policjantów represjonowanych przez władze radzieckie w latach 1939–1941. W 1940 r. został skazany na osiem lat poprawczych obozów pracy z powodu służby w «polsko-pańskiej» policji.
09 września 2022
Ocaleni od zapomnienia: Władysław Śliwiński
Artykuły
Jednym z bohaterów książki «Związek Walki Zbrojnej – 1 w Równem. 1939–1941» wydanej niedawno przez redakcję «Monitora Wołyńskiego» był Władysław Śliwiński. Na początku 1941 r. za konspiracyjną działalność antyradziecką został skazany na 10 lat pozbawienia wolności w poprawczych obozach pracy.
25 sierpnia 2022
Ocaleni od zapomnienia: Bolesław Chyl
Artykuły
Kolejny szkic w cyklu o polskich policjantach represjonowanych przez władze radzieckie w latach 1939–1941 został poświęcony Bolesławowi Chylowi z Klewania. W listopadzie 1939 r. Trybunał Wojskowy 5 Armii Frontu Ukraińskiego skazał go na rozstrzelanie, ponieważ był policjantem i w czasach II Rzeczypospolitej «zatrzymywał komunistów».
19 lipca 2022
Antoni Maciejewski: ciąg dalszy historii
Artykuły
17 lipca 1944 r. w bitwie pod Ankoną we Włoszech zginął urodzony w Równem Antoni Maciejewski. Zanim zaciągnął się do Armii Andersa, był więźniem sowieckich łagrów, do których trafił za udział w polskiej konspiracji.
17 lipca 2022
Ocaleni od zapomnienia: Edmund Kastner
Artykuły
Kolejny szkic w cyklu o funkcjonariuszach polskiej Policji Państwowej represjonowanych przez władze radzieckie w latach 1939–1941 jest poświęcony Edmundowi Kastnerowi – policjantowi z Klewania. Na początku 1940 r. razem z kolegami i konfidentami został oskarżony o «aktywną działalność przeciw ruchowi rewolucyjnemu» і «przygotowanie zbrojnego powstania», a następnie rozstrzelany.
04 lipca 2022
«Ci ludzie chodzili tymi samymi ulicami, co ja». Zaprezentowano książkę o polskim podziemiu w Równem
Artykuły
«Jest to książka o kwestii wyboru. Podobnie jak przed nami, Ukraińcami, obecnie stoi wybór zaangażować się w walkę o niepodległość czy szukać bezpiecznego miejsca, zostać wolontariuszem czy kolaborantem, tak Polacy w 1939 r. stali przed tym samym wyborem» – powiedziała Tetiana Samsoniuk, autorka publikacji «Związek Walki Zbrojnej – 1 w Równem. 1939–1941».
11 czerwca 2022
Ocaleni od zapomnienia: Władysław Jakuszewski
Artykuły
W okresie międzywojennym Władysław Jakuszewski pracował w policji w Równem, Kowlu, Dubnie i Zdołbunowie. Został aresztowany przez NKWD w listopadzie 1939 r., a w marcu 1941 r. za «aktywną działalność przeciw ruchowi rewolucyjnemu» został skazany na osiem lat poprawczych obozów pracy.
27 maja 2022
Ocaleni od zapomnienia: Stefan Jarząbkowski
Artykuły
Stefan Jarząbkowski, policjant z Glińska Czeskiego na Rówieńszczyźnie, jest bohaterem kolejnego szkicu o funkcjonariuszach polskiej Policji Państwowej, którzy doznali represji ze strony reżimu sowieckiego.
18 marca 2022